Nowy wykaz zalecanych szczepień ochronnych. Wejdzie w życie 1 października

Nowy wykaz zalecanych szczepień ochronnych. Wejdzie w życie 1 października

Dodano: 
Szczepienie
Szczepienie Źródło:Pexels / FRANK MERIÑO
Poszerzony spis zalecanych szczepień ochronnych i wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień. To dwie główne kwestie, jakie znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz Międzynarodowej Książeczki Szczepień

Dokument trafił do konsultacji publicznych 8 września 2023 roku. Czas na zgłaszanie ewentualnych uwag minął 13 września. Skrócenie etapu konsultacyjnego wynika z konieczności szybkiego wdrożenia projektowanego rozporządzenia. Proponowane zmiany mają wejść w życie już 1 października 2023 roku.

Szczepienia ochronne – nowe zalecenia

Ministerstwo Zdrowia uzupełniło wykaz zalecanych szczepień ochronnych przeciw czterem jednostkom chorobowym – COVID-19, japońskiemu zapaleniu mózgu, półpaścowi oraz zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV). Obecnie spis zalecanych szczepień ochronnych obejmuje 26 punktów. Znajdują się w nim obok wymienionych już pozycji, także szczepienia ochronne przeciw:

 • błonicy,
 • cholerze,
 • durowi brzusznemu,
 • gruźlicy, grypie,
 • inwazyjnym zakażeniom Haemophilus influenzae typu b, i 
 • inwazyjnym zakażeniom Neisseria meningitidis,
 • inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae,
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM),
 • krztuścowi,
 • ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV),
 • nagminnemu zapaleniu przyusznic (śwince),
 • ospie,
 • odrze wietrznej,
 • ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis),
 • różyczce,
 • tężcowi,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
 • wściekliźnie,
 • zakażeniom wywołanym przez rotawirusy,
 • żółtej gorączce.

Dodatkowo w rozporządzeniu znalazła się informacja o ujednoliceniu nazewnictwa ostrego zapalenie rogów przednich rdzenia, czyli choroby Heinego-Medina. Obecnie obowiązująca nazwa to ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis). Warto podkreślić, że wymienione szczepienia są zalecane, a więc nie ma obowiązku ich przyjęcia. A czy trzeba będzie za nie płacić? W tym przypadku sporo zależy od wieku pacjenta. Wiele preparatów ochronnych znalazło się na liście bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów. Dotyczy to na przykład szczepionek przeciwko grypie. Na częściową refundację leków mogą liczyć pacjenci z grup ryzyka, między innymi osoby z obniżoną odpornością. Kwota refundacji jest różna, w zależności od preparatu.

Międzynarodowa Książeczka Szczepień

Międzynarodową Książeczkę Szczepień (MKS) wydaje świadczeniodawca, który przeprowadził szczepienia ochronne. Wniosek w tej sprawie składa osoba poddająca się szczepieniu. Czemu dokument ma służyć? Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia:

„Międzynarodowa Książeczka Szczepień pozwala na udokumentowanie wykonania dowolnego szczepienia, jeżeli dane państwo członkowskie WHO wymaga świadectwa szczepienia przeciw danej chorobie zakaźnej przy wjeździe na swoje terytorium i równocześnie uznaje udokumentowanie szczepienia poprzez jego wpis w Międzynarodowej Książeczce Szczepień”.

Kwestia dokumentowania szczepień dotyczy przede wszystkim ochrony przeciw żółtej gorączce. Wymóg zaszczepienia wprowadziły niektóre kraje strefy tropikalnej. Osoba bez potwierdzenia przyjęcia preparatu ochronnego nie wjedzie na terytorium tych państw (przede wszystkim w Afryce i Ameryce Południowej).

Czytaj też:
Problemy z receptami na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów. Oblężenie w przychodniach
Czytaj też:
Recepta na darmowe leki dla dzieci i seniorów – jakie kryteria musi spełniać?

Źródło: Ministerstwo Zdrowia