Polski Ład a zdrowie. Badania prenatalne dla wszystkich kobiet i program „Profilaktyka 40+”

Polski Ład a zdrowie. Badania prenatalne dla wszystkich kobiet i program „Profilaktyka 40+”

Dodano: 
Izba przyjęć, zdj. ilustracyjne
Izba przyjęć, zdj. ilustracyjne Źródło: Newspix.pl / Stanislaw Krzywy
Wprowadzenie dostępu do diagnostyki prenatalnej dla wszystkich kobiet, program „Profilaktyka 40+” i gwarancja darmowej szczepionki przeciw HPV – to niektóre z rozwiązań zaproponowanych w ramach Polskiego Ładu w ramach działań w zakresie ochrony zdrowia.

W sobotę 15 maja przedstawiciele rządu Zjednoczonej Prawicy zaprezentowali główne założenia Polskiego Ładu. Dużo miejsca w odbudowie życia społeczno-gospodarczego w Polsce po pandemii poświecono kwestiom ochrony zdrowia. Zagadnienia z tego zakresu znalazły się zarówno w filarach poświęconych stricte służbie zdrowia jak i w temacie „Rodzina i dom w centrum życia”.

7 proc. PKB na służbę zdrowia

W ramach „Planu na zdrowie” PiS zapowiada osiągnięcie w ciągu najbliższych sześciu lat pułapu wydatków na zdrowie na poziomie 7 proc. PKB. Do 2023 roku finansowanie w tym obszarze wzrośnie do poziomu 6 proc. PKB. Rząd stawia zarówno na zwiększenie ochrony zdrowia Polaków, jak i poprawę infrastruktury szpitalnej czy dostępności do specjalistów.

Reforma szpitali, więcej kadry medycznej

W Polskim Ładzie znajdziemy zapisy o wyższym wynagrodzeniu kadr medycznych, ułatwieniach w wejściu do zawodu pielęgniarek czy lekarzy. PiS zapowiada unowocześnienie i modernizację szpitali, w czym mają pomóc Fundusz Modernizacji Szpitali i Fundusz Medyczny.

Program unowocześniania i modernizacji infrastruktury będzie się opierać na przekazywaniu samorządom środków na realizację inwestycji w placówkach opieki zdrowotnej funkcjonujących na ich terenie. Taki mechanizm pozwoli na sprawne przeprowadzanie remontów i dostosowywanie infrastruktury w przychodniach lekarzy rodzinnych i poradniach specjalistycznych. Fundusz Medyczny posłuży finansowaniu drogich terapii, onkologii i realizacji badań nad nowymi terapiami – czytamy.

Nowy Ład to także zapowiedź drugiego etapu reformy sieci szpitali i wprowadzenie ustawy o jakości usług medycznych. Umożliwi ona m.in. łatwiejsze dochodzenie praw ofiarom błędów medycznych.

Tyle jeśli chodzi o ramy prawne i organizacyjne służby zdrowia. A co, jeśli chodzi o samo zdrowie Polaków? W sobotę przedstawiono program „Profilaktyka 40+”. Chodzi o połączenie badań profilaktycznych dla osób, które ukończyły 40 lat, z badaniami w zakresie medycyny pracy. Badania mają być finansowane ze środków publicznych.

Krajowa Sieci: Onkologiczna i Kardiologiczna

PiS zapowiada także rozbudowę Krajowej Sieci Onkologicznej i budowę Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Celem jest budowa programu, który umożliwi nielimitowany dostęp pacjentów kardiologicznych do diagnostyki i terapii, koordynację leczenia, wdrożenie programów prewencji pierwotnej i wtórnej, a przez to obniżenie śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, pozostających wciąż głównymi przyczynami zgonów Polaków – czytamy.

Po pandemii dalej rozwijane mają być e-usługi w ramach ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o kolejne funkcjonalności w ramach Internetowego Konta Pacjenta, elektroniczny obieg informacji o chorym czy SMS-owy system informowania o wizytach.

Zmiany w nocnej pomocy lekarskiej i zniesienie limitów do specjalistów

Ma zostać uprawniona nocna pomoc lekarska. Aby to osiągnąć, ma zostać wprowadzony trzyetapowy kontakt z pacjentem w ramach pomocy świątecznej i nocnej. Pierwszy poziom to wstępna diagnostyka i e-rejestracja pacjenta; drugi – sieć powiatowych ambulatoriów całodobowych, trzeci – interwencja karetki ratownictwa medycznego i transport do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Rząd zapowiada także program badawczy nad COVID-19 i zniesienie limitów u specjalistów, co ma doprowadzić do zmniejszenia kolejek.

Badania prenatalne i szczepienia przeciw HPV

W rozdziale poświęconym rodzinie znajdujemy z kolei rozwiązania nakierowane na zdrowie kobiet. Zjednoczona Prawica zapowiada zapewnienie dostępu do diagnostyki prenatalnej dla wszystkich kobiet w ciąży, a nie tylko kobiet z grupy ryzyka. Druga propozycja to darmowe szczepienia przeciwko HPV. Wirus HPV jest najczęstszą przyczyną występowania raka szyjki macicy. W Polsce w ciągu roku diagnozuje się ten nowotwór u ok. 3,5 tys. kobiet, z których około połowa umiera.

Pomoc psychologiczna dla dzieci

Z powrotem dzieci po wakacjach do nauki stacjonarnej wiązany jest z kolei start programu wsparcia psychologicznego po pandemii COVID-19. Obejmie on zarówno uczniów, jak i ich rodziców.

Kluczem do skutecznej pomocy dzieciom, które mierzą się z problemami, jest wczesne rozpoznanie trudności, dlatego ich identyfikacja będzie elementem szkolenia nauczycieli. W tym celu zostanie opracowany dodatkowy model wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży na podstawie badań uczniów w 1200 losowo wybranych szkołach w Polsce– zapowiada PiS.