Refundacja leków. Jakie są poziomy odpłatności?

Refundacja leków. Jakie są poziomy odpłatności?

Dodano: 
Lekarstwa, zdjęcie ilustracyjne
Lekarstwa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / fot. psphotography
Udając się do apteki po przepisane nam przez lekarza leki, często pytamy, czy są one refundowane. Na czym polega refundacja leków? Komu przysługują tańsze leki, do których dopłaca Narodowy Fundusz Zdrowia? Dowiedz się więcej na ten temat.

Refundacja leków pozwala w dużym stopniu obniżyć koszty związane z leczeniem. Ma ona szczególne znaczenie w przypadku osób przewlekle chorych oraz schorzeń, które wymagają stosowania leków (często drogich) przez okres powyżej 30 dni. Refundacja dotyczy także środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Jakie są poziomy odpłatności w przypadku refundacji.

Na czym polega refundacja NFZ?

Refundacja daje możliwość zakupu produktów medycznych za mniejszą odpłatnością i obejmuje:

 • podstawowe leki na receptę oraz leki recepturowe,
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • wyroby medyczne np. pieluchy dla dorosłych.

W przypadku refundacji część kosztów zakupu wyżej wymienionych produktów medycznych pokrywa NFZ; listę leków refundowanych oraz poziom refundacji ustala Ministerstwo Zdrowia.

Zarówno leki refundowane, jak i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, wydawane są osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. Aby móc skorzystać z refundacji, trzeba dysponować prawidłowo wystawioną receptą.

Zasady refundacji leków

1. Leki bezpłatne (B)

Pacjent może otrzymać leki bezpłatnie, o ile ich cena detaliczna nie przekroczy wysokości ustalonego limitu. W przypadku, gdy lek kosztuje więcej niż wynosi ustalony przez Ministra Zdrowia limit, pacjent musi dopłacić różnicę pomiędzy ceną detaliczną leku i wysokością ustalonego limitu.

Ten poziom refundacji stosuje się w przypadku leków, które posiadają udowodnioną skuteczność działania i są stosowane m.in. w przypadku leczenia nowotworów złośliwych, chorób zakaźnych, chorób psychicznych oraz upośledzenia umysłowego.

2. Ryczałt (R)

Ryczałt to kwota 3,20 zł do wysokości ustalonego limitu. Kiedy lek jest droższy, pacjent musi dopłacić różnicę na zasadach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia.

Ryczałt dotyczy leków, które muszą być stosowane powyżej 30 dni, a koszt ich stosowania wyniósłby:

 • 5% minimalnego wynagrodzenia przy odpłatności 30%,
 • 30% minimalnego wynagrodzenia przy odpłatności 50%.

Co więcej, ryczałtem objęte są też leki, które stosuje się ponad 30 dni i były one dostępne za opłatą ryczałtową przed momentem wejścia w życie ustawy o refundacji.

3. Odpłatność 50%

Dotyczy leków stosowanych do 30 dni. Jeżeli cena detaliczna przekracza ustalony limit, to pacjent musi dopłacić różnicę.

4. Odpłatność 30%

Odpłatność 30% obejmuje leki znajdujące się na liście leków refundowanych, które nie zostały zakwalifikowane do innych poziomów odpłatności. W tym przypadku również obowiązuje limit ceny.

Bezpłatnie wydawane są jedynie leki refundowane; środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte są ryczałtem oraz odpłatnością 30% i 50%.

W przypadku leków recepturowych, które przygotowywane są przez farmaceutę z określonych produktów farmaceutycznych oraz dostępnych i objętych refundacją leków gotowych stosowana jest odpłatność ryczałtowa. Aby móc z niej skorzystać, musi zostać spełniony jeden warunek, mianowicie, lek recepturowy musi posiadać mniejszą dawkę substancji czynnej niż dostępne na rynku leki gotowe, które są stosowane doustnie.

W niektórych przypadkach, na wniosek pacjenta, który kierowany jest do Ministerstwa Zdrowia, refundacją mogą także zostać objęte leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyroby medyczne, które są niezbędne do ratowania zdrowia oraz życia, ale nie są dopuszczone do obrotu na terenie RP. Wówczas mogą one zostać sprowadzone z zagranicy na zasadzie importu docelowego.

Komu przysługują leki refundowane?

Leki refundowane przysługują każdej osobie ubezpieczonej oraz dużej grupie dodatkowo uprzywilejowanych pacjentów, do której należą, m.in.:

 • osoby, które ukończyły 75.rok życia,
 • inwalidzi wojenni i inwalidzi wojskowi,
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu,
 • kobiety w ciąży, w okresie porodu oraz w okresie połogu, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • osoby niepełnoletnie, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego,
 • osoby nieubezpieczone, które mają uprawnienia do bezpłatnych świadczeń lekarskich np. nadane przez wójta lub burmistrza.

Czytaj też:
Nowa lista leków refundowanych. Którzy pacjenci mogą odetchnąć z ulgą?

Źródło: Zdrowie WPROST.pl