Test IQ – na czym polega? Jego wiarygodność i interpretacja wyniku. Zrób szybki test na inteligencję

Test IQ – na czym polega? Jego wiarygodność i interpretacja wyniku. Zrób szybki test na inteligencję

Dodano: 
IQ
IQ Źródło:Shutterstock / Prazis Images
Test IQ, czyli test na inteligencję, to narzędzie służące do mierzenia ilorazu inteligencji (IQ). IQ jest wyrażany wartością liczbową i ma na celu ocenę zdolności umysłowych człowieka w porównaniu do reszty populacji. Testy inteligencji IQ są przeprowadzane przez specjalistów oraz powszechnie dostępne w Internecie, co sprawia, że można je wykonać samodzielnie. Czy samodzielnie wybrany i wykonany test IQ jest wiarygodny? Sprawdź!

Test IQ to test psychometryczny, który pozwala zmierzyć sprawność umysłową w poszczególnych dziedzinach. Iloraz inteligencji na podstawie wyników testu IQ to średnia udzielonych odpowiedzi na zadawane pytania. Warto wiedzieć, że istnieje wiele testów IQ, których wyniki nie zawsze pozwalają na dokonanie wiarygodnych pomiarów ilorazu inteligencji. Wykonywane przez Internet testy IQ powinny być traktowane z przymrużeniem oka. Jeżeli chcemy poznać faktyczny iloraz inteligencji, najlepiej wykonać test psychologiczny na iloraz inteligencji pod okiem specjalisty.

QUIZ:
Szybki test IQ. Zmierz swoje zdolności logiczne

Czym jest inteligencja i iloraz inteligencji?

Zgodnie z różnymi definicjami – inteligencja to właściwość psychiczna oraz zdolność do rozwiązywania problemów, zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków oraz rozwiązywania nowych zadań, zdolność do dostrzegania zależności, racjonalnego myślenia i radzenia sobie z trudnościami oraz zdolność do uczenia się. Iloraz inteligencji to wynik testu IQ, który ma wartość liczbową. Testy inteligencji IQ pozwalają w przybliżeniu określić iloraz inteligencji badanej osoby.

Na czym polega test IQ?

IQ test składa się z szeregu zadań wymagających logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i analizy. Zadania te są zaprojektowane tak, aby ocenić różne aspekty inteligencji, w tym zdolność do rozumowania, umiejętność planowania i rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, zrozumienia złożonych idei, szybkiego uczenia się i adaptacji do nowych sytuacji. Ostatnie pytanie w teście IQ często jest najtrudniejsze i wymaga największego wysiłku logicznego.

W zależności od rodzaju testu IQ trzeba udzielić odpowiedzi na różne pytania. Ważne – ogólnodostępne testy IQ nie służą do diagnozowania niepełnosprawności intelektualnej. Podejrzewając różne zaburzenia u siebie lub swoich bliskich, trzeba skonsultować się ze specjalistą!

Wiarygodne wyniki pomiaru ilorazu inteligencji dają jedynie testy standaryzowane, które wykonuje się m.in. w gabinetach psychologicznych. Obecnie jednym z najbardziej wiarygodnych spośród ogólnodostępnych testów na IQ są testy przeprowadzane przez stowarzyszenie Mensa. Stowarzyszenie to zrzesza osoby o wysokim ilorazie inteligencji (wysokim IQ).

Do najczęściej stosowanych testów na IQ zalicza się obecnie kwestionariusz WAIS-R, w którym znajdują się różnorodne zadania, odpowiadające różnym rodzajom inteligencji. Zadania te są podzielone na część werbalną i część bezsłowną. Poszczególne części kwestionariusza WAIS-R uwzględniają m.in.:

  • zadania słownikowe,
  • zadania arytmetyczne,
  • zadania rozumienia,
  • zadania dostrzegania podobieństw,
  • zadania zapamiętywania i powtarzania liczb,
  • porządkowanie oraz układanie obrazów,
  • interpretację symboli.

Odpowiednio skonstruowany test IQ pozwala ustalić poziom zdefiniowanych umiejętności kognitywnych, do których zaliczają się: sprawność językowa, sprawność arytmetyczna, sprawność skojarzeniowa oraz sprawność analityczna i przestrzenna.

Test IQ z Internetu a wiarygodność wyników

Większość niecertyfikowanych testów IQ również zawiera zadania, które pozwalają sprawdzić różne umiejętności, jednak pytania, które się w nich znajdują, nie zostały zatwierdzone przez specjalistów. Tak naprawdę, każdy może na podstawie ogólnodostępnych informacji i fachowej literatury ułożyć swój test na inteligencję, dlatego warto jeszcze raz podkreślić, że nie należy traktować na poważnie wyników testów IQ z Internetu. W żadnym wypadku ogólnodostępne testy IQ nie powinny służyć w celach diagnostycznych!

Test IQ – interpretacja wyników

Wynik testu IQ jest wyrażany jako liczba, która reprezentuje pozycję osoby na dzwonowej krzywej inteligencji. Średni wynik IQ wynosi 100, a odchylenie standardowe wynosi 15. Wynik powyżej 130 jest uważany za bardzo wysoki, a wynik poniżej 70 jest uważany za niski.

Co wpływa na wiarygodność wyniku testu na inteligencję?

Profesjonalne testy IQ są powszechnie uznawane za wiarygodne narzędzia pomiaru inteligencji, o ile są przeprowadzane przez specjalistów. W przypadku ogólnodostępnych testów IQ, które przeprowadzamy samodzielnie, wynik IQ to jedynie orientacyjna miara zdolności umysłowych i nie powinien być traktowany jako ostateczny wskaźnik inteligencji. Co więcej, istnieją liczne badania sugerujące, że na wynik testu IQ mogą wpływać różne czynniki np. gorsze w danym momencie zdrowie fizyczne. Dokładność testów IQ może zależeć od wielu czynników, w tym od jakości samego testu. Niektóre testy IQ są mniej dokładne i wiarygodne niż inne. Wyniki testów IQ mogą być różne w zależności np. od nastroju, dlatego zawsze warto podchodzić do wyników testów IQ z przymrużeniem oka.

Czy można poprawić wynik w teście IQ?

Większość aspektów inteligencji to aspekty stałe, jednak możliwa jest poprawa zdolności umysłowych, co sprawia, że kolejnym razem możemy uzyskać lepszy wynik testu na IQ. Korzystny wpływ na zdolności umysłowe mają m.in. rozwiązywanie zagadek logicznych, czytanie książek i innych publikacji oraz rozwiązywanie krzyżówek.

Czy test IQ jest jedynym sposobem na pomiar inteligencji?

Chociaż testy IQ są powszechnie stosowane do oceny inteligencji, nie są jedynym dostępnym narzędziem. Istnieją inne metody pomiaru inteligencji, takie jak testy zdolności twórczych, testy zdolności społecznych i testy zdolności emocjonalnych. Każdy z tych testów może dostarczyć cennych informacji o różnych aspektach inteligencji.

Czytaj też:
Test na inteligencję emocjonalną. Odważysz się go rozwiązać?

Dokładność testów IQ może zależeć od wielu czynników, w tym od jakości samego testu. Pamiętaj, że wyniki testów IQ mogą być różne w zależności od dnia, nastroju i wielu innych czynników.

Wynik testu IQ a odnoszone sukcesy

Choć poziom IQ może wpływać m.in. na wyniki w nauce, to nie jest decydującym kryterium, jeżeli chodzi o osiąganie życiowych sukcesów. Na sukcesy w różnych dziedzinach życia wpływają rozmaite czynniki, do których zaliczamy np. zdolności społeczne, zdolności emocjonalne i motywację do działania. Odgrywają one równie ważną rolę, jak iloraz inteligencji, przyczyniając się do osiągania życiowych sukcesów. Niejednokrotnie zdarza się, że osoby o wysokim IQ nie są w stanie w pełni wykorzystać swoich zdolności m.in. ze względu na brak odpowiedniego wsparcia otoczenia lub inne przeszkody życiowe, co sprawia, że osiągają mniej niż osoby o przeciętnym ilorazie inteligencji. Sam iloraz inteligencji nie jest czynnikiem decydującym o osiągnięciu sukcesu w różnych dziedzinach życia.

Podsumowanie na temat testów IQ

Testy IQ to powszechnie stosowane narzędzie oceny ilorazu inteligencji, jednak nie każdy IQ test daje prawidłowy wynik. Ogólnodostępne testy na inteligencję należy traktować jako rozrywkę, ponieważ nie są one certyfikowanym narzędziem oceny inteligencji człowieka. W celu diagnostyki niepełnosprawności intelektualnej, a także wiarygodnego określenia ilorazu inteligencji stosowane są certyfikowane, standaryzowane testy psychologiczne. Obecnie najczęściej stosowanym testem, który pozwala określić IQ jest kwestionariusz WAIS-R. Wiarygodne testy IQ przeprowadza również stowarzyszenie MENSA. Trudno jest wybrać najlepszy test IQ pośród ogólnodostępnych testów inteligencji. Chcąc poznać swój iloraz inteligencji, najlepiej zdecydować się na wykonanie testu IQ np. w gabinecie psychologicznym.

Czytaj też:
Ciągle nie możesz się skoncentrować? Przestań to lekceważyć, a poprawisz komfort swojego życia
Czytaj też:
Sztuczna inteligencja niczym psychoterapeuta? Wynalazek naukowców z Politechniki Warszawskiej

Źródła:

  • Jan Strelau, O inteligencji człowieka, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1987
  • Rathus Spencer A., Psychologia współczesna. Lepiej, więcej, przystępniej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2004