Innowacje w leczeniu depresji. Koniec ze źle dobranymi lekami?

Innowacje w leczeniu depresji. Koniec ze źle dobranymi lekami?

Dodano: 
Depresja
Depresja Źródło:Fotolia / BillionPhotos.com
Badania pokazują, że wzorce aktywności mózgu wpływają na działanie leków przeciwdepresyjnych. W określeniu tego stanu rzeczy pomogła sztuczna inteligencja.

Dwa badania prowadzone przez UT Southwestern dostarczają dowodów na wpływ biologii, wykorzystując sztuczną inteligencję do identyfikacji wzorców aktywności mózgu, które sprawiają, że ludzie mniej reagują na niektóre leki przeciwdepresyjne. Można zatem wykorzystać obrazowanie mózgu pacjenta, aby określić, czy lek może być skuteczny.

Czytaj też:
Dwa miliony dzieci pod opieką rodzica, który zmaga się z zaburzeniem psychicznym

Technologia na pomoc w depresji

W badaniach, z których każde objęło ponad 300 uczestników wykorzystano obrazowanie do badania aktywności mózgu zarówno w stanie spoczynku, jak i podczas przetwarzania emocji. W obu badaniach podzielono uczestników na zdrową grupę kontrolną i osoby z depresją, które otrzymywały leki przeciwdepresyjne lub placebo.

Wśród uczestników, którzy otrzymywali leki, badacze odkryli korelacje między sposobem podłączenia przewodów do mózgu a prawdopodobieństwem poprawy stanu uczestnika w ciągu dwóch miesięcy od przyjęcia leku przeciwdepresyjnego.

Jeden z autorów dr Trivedi podał, że obrazowanie aktywności mózgu w różnych stanach jest ważne, aby uzyskać dokładniejszy obraz tego, jak depresja objawia się u konkretnego pacjenta. Powiedział, że u niektórych osób bardziej odpowiednie dane będą pochodzić ze stanu spoczynku ich mózgu, podczas gdy u innych przetwarzanie emocjonalne będzie kluczowym składnikiem i lepszym predyktorem działania antydepresantu.

„Depresja jest złożoną chorobą, która dotyka ludzi na różne sposoby” – powiedział. – „Podobnie jak technologia może nas zidentyfikować na podstawie odcisków palców i skanów twarzy, badania te pokazują, że możemy wykorzystać obrazowanie do identyfikacji konkretnych oznak depresji u ludzi”.

Czytaj też:
Zanieczyszczenia powietrza mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne dzieci

Poprawa wyników?

Na podstawie badań stwierdzono, że nawet dwie trzecie pacjentów nie reaguje odpowiednio na lek przeciwdepresyjny. Pierwsze badanie EMBARC, opublikowane w 2018 r., Koncentrowało się na tym, w jaki sposób aktywność elektryczna w mózgu może wskazywać, czy pacjent może skorzystać z SSRI (selektywnego inhibitora wychwytu zwrotnego serotoniny), najczęstszej klasy leków przeciwdepresyjnych.

Po tym odkryciu przeprowadzono powiązane badania identyfikujące inne testy SSRI, ostatnio badanie obrazowania mózgu w stanie spoczynku opublikowane w American Journal of Psychiatry oraz drugie badanie obrazowania opublikowane w Nature Human Behaviour.

W badaniach Nature wykorzystano sztuczną inteligencję do określenia korelacji między skutecznością leku przeciwdepresyjnego a tym, jak mózg pacjenta przetwarza konflikt emocjonalny.

Aktywność mózgu

Uczestnikom poddawanym obrazowaniu mózgu szybko pokazywano zdjęcia przedstawiające czasami sprzeczne wiadomości, takie jak gniewna twarz ze słowem „szczęśliwy” lub odwrotnie. Każdy uczestnik został poproszony o przeczytanie słowa na zdjęciu przed przejściem do następnego.

Jednak zamiast obserwować tylko regiony neuronalne, które uważa się za istotne w przewidywaniu skutków antydepresyjnych, naukowcy wykorzystali technologię do analizy aktywności w całym mózgu. „Nasze hipotezy dotyczące tego, gdzie szukać, nie zostały potwierdzone, więc chcieliśmy spróbować czegoś innego” – wyjaśnił dr Trivedi.

Technologia zidentyfikowała określone regiony mózgu – na przykład w bocznych strefach – które były najważniejsze w przewidywaniu, czy uczestnicy wykorzystaliby działanie SSRI. Wyniki pokazały, że uczestnicy, którzy wykazywali nieprawidłowe reakcje podczas konfliktu emocjonalnego, mieli mniejszą szansę na poprawę w ciągu ośmiu tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Czytaj też:
Tłumisz swoje emocje? Narażasz się na zawał