Mobbing pozostawia rany w psychice. Do czego prowadzi terror psychiczny w pracy?

Mobbing pozostawia rany w psychice. Do czego prowadzi terror psychiczny w pracy?

Dodano: 
Mobbing
Mobbing Źródło: Pxhere
Mobbing w pracy może przyjmować różne formy – poczynając od ciągłego krytykowania, poprzez ostentacyjne ignorowanie czy wyśmiewanie, a na zlecaniu absurdalnych zadań i stosowaniu przemocy fizycznej kończąc. Jakie konsekwencje niosą za sobą tego typu zachowania? Dlaczego nie należy ich bagatelizować? Sprawdź.

Czego doświadcza ofiara mobbingu?

Jednym z najczęściej występujących następstw terroru w pracy jest pogorszenie kondycji psychicznej osoby, która doświadcza tego typu przemocy. Ofiara mobbingu traci pewność siebie oraz poczucie własnej wartości. Nie potrafi skoncentrować się na wykonywanych czynnościach. Nie czerpie przyjemności z realizowania swoich pasji. Unika kontaktów z otoczeniem. Wycofuje się i zamyka w sobie. Nierzadko zmaga się także z różnymi fizycznymi dolegliwościami, takimi jak:

 • nawracające bóle głowy, stawów i mięśni,
 • duszności,
 • nudności i wymioty,
 • biegunki,
 • zaburzenia snu.

Są to objawy psychosomatyczne, czyli niepożądane sygnały z ciała, których przyczyną nie jest złe funkcjonowanie narządów wewnętrznych, lecz cierpienie psychiczne związane na przykład z przeżywaniem silnego stresu przez dłuższy czas.

Depresja najważniejszym skutkiem mobbingu

Badania przeprowadzone między innymi przez naukowców z Belgii, Holandii, Francji i Kanady dowiodły, że istnieje zależność między obniżeniem nastroju a warunkami pracy. Ryzyko wystąpienia zaburzeń afektywnych (czyli zaburzeń nastroju) zwiększają: stres, lęk o posadę, a także konflikty wewnętrzne w miejscu zatrudnienia. Przywołane wnioski znajdują potwierdzenie w analizach wykonanych przez Stanisława Szarka i Monikę Kucharuk. Stworzyli oni hierarchię skutków mobbingu w pracy na podstawie informacji zebranych od ofiar tych nieetycznych zachowań.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji zajęła właśnie depresja. Wskazała na nią ponad połowa ankietowanych (71,2%). Na drugiej pozycji uplasował się czynnik związany z wyraźnym pogorszeniem stanu zdrowia poszkodowanego (nie tylko w aspekcie psychicznym, lecz również fizycznym). Bardzo wiele osób – bo przeszło 50% badanych – musiało pójść na zwolnienie lekarskie lub całkowicie zrezygnować z pracy z uwagi na doświadczaną przemoc.

Doświadczanie mobbingu w pracy może prowadzić do uzależnienia

Fińscy naukowcy wykazali, że ofiary mobbingu częściej zmagają się z problemem alkoholizmu niż osoby, które nigdy nie doświadczyły przemocy w pracy. Ryzyko uzależnienia jest wyższe również w przypadku innych substancji psychoaktywnych, na przykład narkotyków. Sięganie po wspomniane środki ma złagodzić lub zniwelować cierpienie psychiczne i pomóc zapomnieć o doznawanych krzywdach.

Nadmiernemu piciu kobiet sprzyja także napastowanie seksualne oraz zachowania dyskryminacyjne. Analiza przywołanego zjawiska wymaga przeprowadzenia szerzej zakrojonych badań. Ich realizacja jest jednak znacznie utrudniona z uwagi na fakt, że ofiary mobbingu często wstydzą się swoich problemów i z reguły nigdzie ich nie zgłaszają.

Mobbing w pracy – gdzie uzyskać pomoc?

Ofiary mobbingu mogą uzyskać pomoc między innymi w:

 • Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
 • Krajowym Stowarzyszeniu Antymobbingowym,
 • Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Antymobbingowym OSA,
 • Polskim Towarzystwie Prawa Antydyskryminacyjnego.

Warto również zgłosić się do gabinetu psychologa lub psychoterapeuty.

Źródła:

 • Sygit-Kowalkowska E., Ziółkowski, M. (2019). Workplace stress and alcohol consumption. Research state-of-art review and further development. Alcoholism and Drug Addiction Alkoholizm i Narkomania, 32(2), s. 109-130
 • Żołnierczyk-Zreda D., Holas P. (2018). Psychospołeczne warunki pracy a depresja i zaburzenia depresyjne: przegląd badań, Medycyna Pracy, 69(5), s. 573–581
 • Szarek S., Kucharuk M., Skutki i przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Społeczna Akademia Nauk, vol. 19, no. 1, 2018, s. 309-322

Czytaj też:
Badanie krwi jako metoda „wykrywania” lęku. Może odegrać rolę w profilaktyce zdrowia psychicznego

 0

Czytaj także