Naukowcy: Palenie marihuany pogarsza funkcję płuc

Naukowcy: Palenie marihuany pogarsza funkcję płuc

Dodano: 
Marihuana
Marihuana Źródło: Pixabay
O marihuanie w kontekście medycznym słyszymy w ostatnim czasie głównie na temat jej możliwych terapeutycznych właściwości. Samo jednak palenie marihuany jest obciążone groźnymi konsekwencjami dla zdrowia.

Marihuana

Marihuana jest w Polsce zakazana, jednakże w krajach Zachodu w których jest ona zezwolona do konsumpcji, prowadzi się badania dotyczące stosowania tej używki i jej konsekwencji zdrowotnych. Wiadomo, że palenie kannabinoidów może prowadzić do niepowściągliwych wymiotów, zaostrzenie zaostrzenie choroby płuc oraz być czynnikiem ryzyka raka dróg oddechowych. Ponadto, palenie marihuany może być czynnikiem spustowym wystąpienia schizofrenii.

Marihuana a funkcja płuc

Na łamach European Respiratory Journal ukazała się praca, w której zbadano skutki długotrwałego palenia marihuany na funkcje płuc. Do badania włączono ponad 5 tysięcy osób, u których zbadano funkcje płuc, wykorzystując spirometrię. Intensywność palenie marihuany zdefiniowano na podstawie jointo-lat. To znaczy jeden jointo-rok oznacza wypalanie jednego jointa codziennie przez cały rok lub wypalenie 365 w ciągu roku. Osoby, którym przypisano znaczną ekspozycję na marihuanę, zdefiniowano jako te, które wypaliły 20 jointo-lat. Nie oznacza to, że paliły marihuanę przez 20 lat tylko, że intensywność korzystania z używki była taka, jak gdyby paliły codziennie jednego jointa przez 20 lat. W tej grupie osób ryzyko w przewlekłej obturacyjnej choroby płuc było prawie 2,5 raza większe od osób, które nie paliły ani marihuany ani papierosów. Co do tego, funkcja płuc, mierzona za pomocą natężonej pierwszosekundowej objętości wydechowej, spadała szybciej u palaczy marihuany w porównaniu z osobami, które nie paliły ani papierosów ani marihuany. Najszybciej funkcja płuc pogarszała się u osób, które paliły zarówno marihuanę i papierosy. Wyniki tego badania obserwacyjnego wskazują, że podobnie jak palacze papierosów, osoby, które często palą marihuanę mogą tracić nieodwracalnie funkcje płuc, co w przyszłości może przyczyniać się do pogorszenia kondycji i zwiększonego ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Czytaj też:
Uszkodzona wątroba nie musi być przeszkodą w zażywaniu leków