Jesteś przed trzydziestką i masz nadciśnienie? Sprawdź, co cię czeka

Jesteś przed trzydziestką i masz nadciśnienie? Sprawdź, co cię czeka

Dodano: 
Pomiar ciśnienia tętniczego
Pomiar ciśnienia tętniczego Źródło:Shutterstock / RossHelen
Nadciśnienie tętnicze w młodym wieku dorosłym związane ze spadkiem funkcji poznawczych w średnim wieku. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie American Heart Association Circulation w marcu.

Wysokie ciśnienie krwi wpływa na wszystko, od tętnic po nerki, od wzroku po funkcje seksualne. U osób starszych wysokie ciśnienie krwi wiąże się również ze spadkiem funkcji poznawczych w wyniku przerwanego dopływu krwi do mózgu, a także udarami, zawałami serca i zaburzoną mobilnością.

Nowe badanie ujawniło, że u osób, które doświadczyły stosunkowo wysokiego ciśnienia krwi w młodym wieku dorosłym, odnotowano również znaczny spadek funkcji poznawczych i zaburzenia chodu w wieku średnim (około 56 lat). W kohorcie badawczej na początku badania wzięło udział około 200 młodych dorosłych w średnim wieku 24 lat.

Skutki nadciśnienia w młodym wieku dorosłym

„Stwierdzamy, że szkodliwe skutki podwyższonego ciśnienia krwi na strukturę i funkcję mózgu zaczynają się we wczesnej dorosłości. Pokazuje to, że konieczne jest zapobieganie nadciśnieniu nawet we wczesnym wieku” – wyjaśnia prof. Jeffrey Hausdorff z Wydziału Lekarskiego TAU, Sagol School of Neuroscience w TAU, jeden z autorów badań. „Wiemy, że obniżona mobilność i spadek funkcji poznawczych u osób starszych są związane z wieloma przewidywanymi niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi, takimi jak demencja, upadki i śmierć. Przewidujemy, że czas leczyć wysokie ciśnienie krwi i minimalizować przyszłe zmiany chodu i funkcji poznawczych znacznie wcześniej – dekady wcześniej – niż wcześniej sądzono”.

Ponadto badanie sugeruje, że upośledzenie chodu może być wcześniejszą cechą nadciśnienia mózgu niż deficyty poznawcze.

W ramach badania naukowcy ocenili ciśnienie krwi, chód i funkcje poznawcze 191 uczestników badania Coronary Artery Risk Development u młodych dorosłych, opartego na społeczności kohorty młodych osób, obserwowanego przez ponad 30 lat. W ostatnim roku obserwacji chód oceniano za pomocą oprzyrządowanej maty; funkcję poznawczą oceniono za pomocą testów neuropsychologicznych; a poziom intensywności istoty białej w mózgu, objawie choroby sercowo-naczyniowej, mierzono za pomocą MRI. Stwierdzono, że wpływ skumulowanych poziomów wysokiego ciśnienia krwi jest niezależny od innych naczyniowych czynników ryzyka w tym samym okresie 30 lat.

U młodych dorosłych ciśnienie krwi ma znaczące implikacje, nawet na poziomach poniżej progu „nadciśnienia”, i jest ważne, aby oceniać i modyfikować pod kątem przyszłych funkcji poznawczych i mobilności.

Czytaj też:
Światowy Tydzień Jaskry. Zapisz się na bezpłatne badania

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert