10 wczesnych objawów Alzheimera. Mogą wystąpić już w średnim wieku

10 wczesnych objawów Alzheimera. Mogą wystąpić już w średnim wieku

Dodano: 
Mózg
Mózg Źródło: Pixabay / GDJ
Choroba Alzheimera dotyka coraz młodsze osoby. W niektórych przypadkach pierwsze objawy tego schorzenia mogą pojawić się nawet po 40. roku życia, choć znane są przypadki jeszcze młodszych pacjentów, u których zdiagnozowano Alzheimera. Co powinno nas zaniepokoić?

Choroba Alzheimera to nadal schorzenie o nieznanych przyczynach. Wiąże się je z działaniem kilku czynników, jednak badania ciągle trwają i nie dają jednoznacznych wyników. Schorzenie to uszkadza mózg, prowadząc do zaników pamięci, zaburzeń zachowania oraz pełnej zależności od osób trzecich.

Co to jest choroba Alzheimera?

Choroba Alzheimera jest schorzeniem neurologicznym o nieznanym podłożu. Uważa się, że do jej wystąpienia przyczynia się m.in. wzrastające zanieczyszczenie środowiska, przewlekły stres, brak snu oraz inne czynniki środowiskowe. Schorzenie to powoduje stopniowe obumieranie neuronów mózgowych ze względu na nadmierne odkładanie się w mózgu jednego z rodzajów białek. Wskutek tego procesu pojawiają się zaburzenia pamięci, zaburzenia emocjonalne oraz inne objawy, które przez długi czas mogą nie być kojarzone z chorobą neurologiczną. Szacuje się, że jedynie w przypadku 20% pacjentów choroba zdiagnozowana jest w początkowym stadium – dane te dotyczą osób w średnim wieku. W przypadku seniorów objawy choroby są na tyle charakterystyczne, że postawienie właściwej diagnozy zwykle nie sprawia lekarzom większych kłopotów. Obrazowo chorobę Alzheimera można porównać do archiwum pełnego różnej dokumentacji. Jeżeli nadmiar zaśmiecających przestrzeń dokumentów jest systematycznie niszczony, to nie ma problemu z prawidłowym funkcjonowaniem archiwum i pojawieniem się bałaganu. W przypadku Alzheimera dokumenty to białko, które nie jest w odpowiedni sposób niszczone i w związku z tym, zaczyna zaśmiecać mózg, powodując utrudniony przepływ impulsów elektrycznych pomiędzy neuronami i stopniowy zanik połączeń nerwowych. Tworzący się w mózgu „bałagan” powoduje utrudniony dostęp do zgromadzonych informacji m.in. wspomnień, a także wpływa na pojawienie się zaburzeń emocjonalnych, dziwnego zachowania oraz kłopotów z wykonywaniem wcześniej niesprawiających trudności czynności.

Wczesne objawy Alzheimera

Pierwsze objawy Alzheimera są zwykle brane za zwykłe roztargnienie. Osoba, w której mózgu zaczynają pojawiać się zmiany, zauważa u siebie problemy ze znalezieniem np. kluczy, portfela czy przypomnieniem sobie nazw przedmiotów lub niektórych słów. Na początku choroby często pojawiają się też problemy z węchem – osoba chora przestaje czuć niektóre zapachy lub odwrotnie – ma wrażenie, że czuje np. gaz lub dym. Zaburzenia pamięci w przypadku choroby Alzheimera nie są przejściowe, ale stopniowo się nasilają. Osobom chore mogą też czuć się zagubione w doskonale znanych miejscach, mieć problemy z powrotem do domu lub dotarciem np. do pracy, choć drogę, którą muszą pokonać, pokonywały już setki razy.

Do wczesnych objawów choroby Alzheimera, zaliczamy:

  • zmiany nastroju,
  • napady agresji,
  • zapominanie imion bliskich,
  • problemy z przypomnieniem sobie wykonywanych chwilę wcześniej czynności,
  • problemy z przypomnieniem sobie, co jedliśmy na obiad,
  • izolowanie się od otoczenia,
  • nagłą zmianę zachowania np. częste zamyślanie się i bycie „nieobecnym”,
  • zaniedbywanie higieny osobistej,
  • problemy z właściwym doborem odzieży np. zakładanie ubrań na lewą stronę lub tył do przodu,
  • zaburzenia równowagi.

Powyższe 10 objawów choroby Alzheimera pojawiają się u większości osób chorych. Często brane są za objawy schorzeń o podłożu psychicznym, które coraz częściej mają związek z szybkim tempem życia i nawarstwiającymi się problemami w życiu osobistym oraz zawodowym.

Podsumowując, choroba Alzheimera nie dotyczy jedynie seniorów. Coraz częściej pojawia się u osób w średnim wieku i przez dłuższy czas może powodować poważne problemy diagnostyczne. Szacuje się, że pierwsza faza choroby trwa około 5 lat. W tym czasie może pojawić się jedynie zmiana zachowania, dlatego warto wszystkie odstępstwa od normy zawsze konsultować z lekarzem. Objawy podobne do choroby alzheimera mogą powodować także inne schorzenia neurologiczne oraz guzy mózgu.

Czytaj też:
Kurkumina przyprawą życia? Nowe doniesienia badaczy

Źródło: Zdrowie WPROST.pl