Czy nowa terapia zakażenia Helicobacter pylori jest skuteczniejsza?

Czy nowa terapia zakażenia Helicobacter pylori jest skuteczniejsza?

Dodano: 
Ból brzucha
Ból brzucha Źródło: Fotolia / zinkevych
Wyleczenie zakażenia Helicobacter pylori bywa trudne. Coraz częściej pojawia się problem oporności na jeden z antybiotyków wykorzystywanych w terapii – klarytromycynę. Naukowcy postanowili sprawdzić skuteczność nowego sposobu leczenia.

Zakażenie i eradykacja Helicobacter pylori

Zakażenie Helicobacter pylori wiąże się z przewlekłymi chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego i objawami takimi, jak nawracająca zgaga lub dyspepsja, czyli ból lub dyskomfort w nadbrzuszu z szybko pojawiającym się uczuciem sytości podczas jedzenia. Nieleczone zakażenie prowadzi do choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, które mogą być powikłane krwawieniem do przewodu pokarmowego lub perforacją, skutkującą zapaleniem otrzewnej. Zakażenie H. pylori predysponuje również do rozwoju nowotworów żołądka – raka lub chłoniaka. Dlatego niezmiernie ważne jest pozbycie się tej bakterii z ustroju, czyli jej eradykacja. Jako leczenie pierwszego rzutu stosuje się przez 10-14 dni terapię złożoną z inhibitorów pompy protonowej (IPP; leków zmniejszających wydzielanie kwasu solnego) i dwóch spośród trzech antybiotyków: amoksycyliny, klarytromycyny oraz metronidazolu. W razie niepowodzenia zaleca się schemat złożony z czterech leków – do IPP i antybiotyków dodaje się tetracyklinę lub sole bizmutu. Niestety H. pylori wykazuje coraz większą oporność na antybiotyki i eradykacja staje się coraz większym wyzwaniem.

Podwójna terapia wonoprazanem i amoksycyliną

W Japonii przeprowadzono badanie kliniczne, które miało na celu sprawdzenie skuteczności podwójnej terapii wonoprazanem (silny lek z grupy inhibitorów pompy pronotowej) i amoksycyliną (terapia VA) jako pierwszy rzut leczenia zakażenia Helicobacter pylori, w porównaniu z potrójną terapią wonoprazamem, amoksycyliną i klarytromycyną (terapia VAC). 335 pacjentów zakażonych H. pylori losowo przydzielono do grup badawczej i kontrolnej. W grupie badawczej zastosowano terapię VA, a w kontrolnej – VAC. Czas leczenia w obu grupach trwał 7 dni. Po 4 tygodniach od zakończenia leczenia zbadano pacjentów oddechowym testem ureazowym, aby ocenić skuteczność obu terapii. Pacjenci, którzy z różnych przyczyn nie zostali poddani testowi urazowemu byli traktowani jako niepowodzenie leczenia. Uwzględniając wszystkich poddanych terapii, udało się wyeradykować H. pylori u 85 proc. pacjentów leczonych terapią podwójną i 89 proc. pacjentów objętych terapią potrójną. Po wykluczeniu z analizy terapii, których nie sprawdzono testem ureazowym, terapia VA była skuteczna u 87 proc. chorych, a VAC – u 90 proc. Leczenie VA było skuteczne zarówno w przypadkach zakażeń H. pylori zarówno wrażliwych, jak i opornych na klarytromycynę. Eradykacja Helicobacter pylori z użyciem jedynie wonoprazaamu i amoksycyliny jest prostsza oraz wystarczająco skuteczna, by móc ją stosować pierwszorzutowo.

Czytaj też:
Metronidazol – lek przeciwbakteryjny. Jak go stosować?