Zła jakość relacji międzyludzkich zwiększa ryzyko udaru mózgu i zawału serca

Zła jakość relacji międzyludzkich zwiększa ryzyko udaru mózgu i zawału serca

Dodano: 
Para seniorów
Para seniorów Źródło:Fotolia / Studio Mike
Poczucie samotności i wyobcowania społecznego zwiększa ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych (zawał serca, udar mózgu itp.). Niemieccy badacze postawili sobie za cel, aby dokładniej ustalić, jak różne aspekty związków międzyludzkich wpływają na ryzyko wystąpienia i śmiertelności tych zdarzeń.

Zdarzenie sercowo-naczyniowe

Pod pojęciem zdarzenia sercowo-naczyniowego kryją się poważne stany, takie jak zawał serca, udar mózg oraz nagły zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych. Znane są czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, na które można wpłynąć – nieprawidłowe żywienie, mała aktywność fizyczna, palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowy profil lipidowy, otyłość czy cukrzyca. Natomiast czynnikami niemodyfikowalnymi są płeć męska, wiek powyżej 45 lat u kobiet i 55 lat u mężczyzn, a także wczesne wystąpienie w rodzinie (u mężczyzn przed 55 r.ż., u kobiet przed 60 r.ż.) choroby niedokrwiennej serca i innych chorób na podłożu miażdżycy. W ostatnim czasie ukazały się wyniki badań, które sugerują, że ryzyko epizodów sercowo-naczyniowych może być zwiększone również przez złą jakość związków międzyludzkich.

Relacje międzyludzkie a incydenty sercowo-naczyniowe

Na łamach BMJ Heart ukazała się praca, w której opublikowano wyniki niemieckiego badania, mającego na celu określenie wpływu różnych aspektów relacji międzyludzkich, tj. otrzymywanego wsparcia emocjonalnego i finansowego ze strony bliskich oraz stopnia poczucia integracji społecznej na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych – udaru mózgu lub zawału serca. W przeprowadzonym badaniu wzięło udział 4 139 uczestników średnio w wieku 59 lat, którzy nie mieli żadnej choroby układu krążenia w momencie rozpoczęcia badania. Obserwacja trwała przez nieco ponad 13 lat i w tym czasie odnotowano 339 incydentów sercowo-naczyniowych (w tym 122 udary i 34 zgony spowodowane chorobami układu krążenia) oraz 530 zgonów (w tym 98 z powodów sercowo-naczyniowych i 432 z innych przyczyn). Brak finansowego wsparcia niezależnie od często współwystępującej depresji i niskiego statusu społeczno-ekonomicznego zwiększał ryzyko epizodów sercowo-naczyniowych o 29 procent. Brak integracji społecznej był związany z wyższym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych o 44 procent oraz zgonów z różnych przyczyn o 47 procent. Wyniki badania wskazują, że jakość związków międzyludzkich istotnie wpływają na ryzyko wystąpienia udaru mózgu, zawału serca i przedwczesnej śmierci. W związku z tym można wysnuć wniosek, że kondycja psychiczna i dbałość o relacje z bliskimi są istotnymi czynnikami dobrego zdrowia.

Czytaj też:
Co miłość robi z mózgiem? Badania naukowe