Masz nieregularne bicie serca? Prosty sposób na zredukowanie ryzyka udaru mózgu

Masz nieregularne bicie serca? Prosty sposób na zredukowanie ryzyka udaru mózgu

Dodano: 
EKG
EKG Źródło:Pixabay / PublicDomainPictures
U jednego na czterech dorosłych w średnim wieku w Europie i Stanach Zjednoczonych wystąpi migotanie przedsionków, stan, który ma dotyczyć nawet 17 milionów ludzi w UE do 2030 r. Osoby z migotaniem przedsionków są pięć razy bardziej narażone na udar niż osoby bez arytmii . Ryzyko śmierci jest również zwiększone w przypadku migotania przedsionków, dwukrotnie u kobiet i 1,5-krotnie u mężczyzn. Udar jest najczęstszą przyczyną śmierci pacjentów z migotaniem przedsionków.

Wcześniejsze badania wykazały, że palacze są bardziej narażeni na migotanie przedsionków i późniejszy udar. Chociaż wielu udarom zapobiega się za pomocą doustnych leków przeciwzakrzepowych, dane dotyczące wpływu zaprzestania palenia tytoniu po rozpoznaniu migotania przedsionków są ograniczone.

W tym badaniu sprawdzono związek między zaprzestaniem palenia po nowo zdiagnozowanym migotaniu przedsionków a ryzykiem udaru i zgonu z dowolnej przyczyny. Naukowcy wykorzystali bazę danych koreańskiego National Health Insurance Service oraz bazę danych National Health Screening. Koreańczykom w wieku 40 lat i starszym zaleca się przeprowadzanie krajowych badań lekarskich co dwa lata. Wskaźniki absorpcji są wysokie: na przykład 75% zostało przebadanych w 2014 r.

Rozpoznanie migotania przedsionków

Naukowcy zidentyfikowali 523 174 pacjentów z nowo zdiagnozowanym migotaniem przedsionków w latach 2010–2016. Pacjenci z wcześniejszymi udarami zostali wykluczeni. W badaniu wzięło udział 97 637 pacjentów, którzy przeszli krajową kontrolę lekarską mniej niż dwa lata przed rozpoznaniem migotania przedsionków, a drugą kontrolną w ciągu dwóch lat później. Pacjenci byli obserwowani po drugiej kontroli do końca 2017 roku pod kątem wystąpienia udaru lub zgonu.

Palenie a ryzyko udaru

W porównaniu z obecnymi palaczami osoby rzucające palenie miały o 30% mniejsze prawdopodobieństwo udaru i 16% mniejsze prawdopodobieństwo zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, po uwzględnieniu innych czynników, które mogą wpływać na związki, takie jak wiek, płeć, wysokie ciśnienie krwi, wskaźnik masy ciała i aktywność fizyczna.

Osoby rzucające palenie były narażone na większe ryzyko w porównaniu z osobami niepalącymi. Ryzyko udaru i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny wzrosło odpowiednio o 19% i 46%, ale te związki konsekwentnie obserwowano tylko u mężczyzn. Nowi i wytrwali palacze byli jeszcze bardziej narażeni na udar w porównaniu z tymi, którzy nigdy nie palili. W przypadku nowych palaczy prawdopodobieństwo wzrosło o 84%, a dla osób uporczywych o 66%.

Jeśli nie palisz, nie zaczynaj. Jeśli to zrobisz, nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia. Niezależnie od tego, ile palisz, rzucenie nałogu jest dobre dla zdrowia.

Czytaj też:
Jak rzucić palenie? Wskazówki ekspertów