Morfologia krwi. Co daje badanie APTT?

Morfologia krwi. Co daje badanie APTT?

Dodano: 
Próbki krwi
Próbki krwi Źródło:Pixabay / AhmadArdity
Morfologia krwi to jedno z podstawowych badań diagnostycznych, które pozwalają wstępnie ocenić stan zdrowia. U niektórych pacjentów oprócz podstawowej morfologii wykonuje się także dodatkowe badania z krwi m.in. badanie APTT, które służy określeniu, czy proces krzepnięcia krwi przebiega prawidłowo. Kiedy wykonuje się badanie APTT? Jak się do niego przygotować?

Badanie APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) to badanie czasu krzepnięcia osocza. Wskazaniem do jego wykonania są zarówno częste krwotoki, jak i m.in. zakrzepica, której leczenie wymaga stałego monitorowania skuteczności podawanych leków. Badanie to stanowi także podstawę diagnostyki w przypadku m.in. podejrzenia niedoborów czynników krzepnięcia oraz niektórych chorób genetycznych i skaz krwotocznych.

Co to jest badanie APTT?

Morfologia krwi to jedno z podstawowych badań profilaktycznych, które powinniśmy wykonywać przynajmniej raz do roku. Konieczne jest także wykonanie morfologii na etapie diagnozowania różnych schorzeń, zarówno nawracających infekcji, które przebiegają z gorączką, jak i poważnych chorób przewlekłych. Dzięki morfologii krwi lekarz ma możliwość wnikliwej oceny większości parametrów krwi, które mogą wskazywać na konkretną chorobę oraz może określać kierunek dalszej diagnostyki.

Badanie APTT nie jest częścią podstawowej morfologii. Wykonuje się je w celu sprawdzenia, czy proces krzepnięcia krwi przebiega prawidłowo w sytuacji, gdy np. u pacjenta pojawiają się częste krwotoki. Polega ono na ocenie przebiegu procesu krzepnięcia osocza, który następuje po dodaniu do pobranej próbki krwi kefaliny i jonów wapnia oraz aktywacji procesu krzepnięcia za pomocą glinki kaolinowej. Wyniki badania mogą okazać się kluczowe dla postawienia prawidłowej diagnozy i rozpoczęcia procesu leczenia. Badanie APTT jest także wykonywane przed zabiegami operacyjnymi w celu uniknięcia zagrażających życiu pacjentów krwotoków pooperacyjnych oraz przed inwazyjnymi badaniami diagnostycznymi, które mogą doprowadzić do krwotoku.

W celu wykonania badania pobiera się próbkę krwi z żyły łokciowej; przed badaniem pacjent informowany jest o konieczności stawienia się w laboratorium na czczo. Dopuszczalne jest wypicie przed badaniem szklanki wody w celu zapobiegnięcia nadmiernemu zagęszczeniu krwi wskutek odwodnienia.

Badanie APTT – wskazania

Częstym wskazaniem do wykonania badania APTT są nawracające krwotoki z nosa oraz samoistne powstawanie siniaków i wybroczyn. Wskazaniem do wykonania badania są także wyjątkowo obfite i trwające więcej niż 7 dni miesiączki oraz przedłużające się krwawienie z ran. Powyższe problemy mogą wskazywać na różne nieprawidłowości przebiegu procesu krzepnięcia krwi, dlatego w czasie diagnozowania ich przyczyn lekarze coraz częściej zalecają wykonanie badania APTT.

Badanie APTT jest konieczne także w sytuacji, gdy pojawiają się objawy typowe dla m.in.:

  • skaz krwotocznych,
  • niedoborów czynników krzepnięcia krwi,
  • zakrzepicy żylnej oraz zakrzepicy tętniczej,
  • schorzeń wątroby.

W zależności od problemów konkretnego pacjenta badanie APTT wykonywane jest także w celu monitorowania efektów leczenia różnych schorzeń, które mają wpływ na proces krzepnięcia krwi. Jedną z chorób, których leczenie wymaga wykonywania badania APTT, jest hemofilia – choroba wpływająca na znaczne wydłużenie czasu krzepnięcia krwi. Hemofilia należy do grupy chorób dziedzicznych, dlatego badanie w jej kierunku powinno być wykonane jak najwcześniej w przypadku, gdy w naszej rodzinie są osoby chore.

Problem z krzepnięciem krwi może być też spowodowany m.in. niedoborem witaminy K oraz innymi czynnikami, wśród których należy wyróżnić nowotwory krwi oraz schorzenia wątroby. Ze względu na ryzyko związane z zaburzeniami krzepnięcia należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdy występują u nas częste krwotoki z nosa, długotrwałe krwotoki z ran, nawracające i bardzo silne krwawienia dziąseł oraz trudne do zatamowania krwawienia po zabiegach stomatologicznych, krwotoki w czasie miesiączki, a także, gdy mamy problem z samoistnym tworzeniem się siniaków i rozległych krwiaków.

Podsumowując, badanie APTT nie jest częścią każdej morfologii. Wykonuje się je, gdy zachodzą konkretne wskazania lub niezbędne jest sprawdzenie skuteczności leczenia m.in. zakrzepicy, hemofilii oraz skaz krwotocznych wrodzonych i nabytych.

Czytaj też:
Analiza krwi pozwoli wykryć guza mózgu? Obiecujące wyniki badań

Źródło: Zdrowie WPROST.pl