Badacze zidentyfikowali wspólne cechy rzadkich guzów mózgu u dzieci

Badacze zidentyfikowali wspólne cechy rzadkich guzów mózgu u dzieci

Dodano: 
Mózg
Mózg Źródło:Fotolia / Сергей Лабутин
Nerwiaki przedsionkowe, bardziej znane jako nerwiaki nerwu słuchowego, są łagodnymi guzami mózgu. Guzy te występują rzadko u dzieci, w związku z czym nie ma zgody co do typowych objawów, rozmiaru guza, leczenia, wyników i częstości nawrotów nerwiaka słuchu u dzieci.

W nowym badaniu „Pediatric vestibular schwannomas: seria przypadków i przegląd systematyczny z metaanalizą”, które ukazało się w Journal of Neurosurgery, naukowcy z Loyola University Medical Center i Loyola University Chicago Stritch School of Medicine dokonali retrospektywnego przeglądu diagnozy, leczenia i wyników 15 pacjentów (w wieku 21 lat lub młodszych) z jednostronnymi nerwiakami przedsionkowymi, bez neurofibromatozy typu 2 (zaburzenie genetyczne powodujące niezłośliwy wzrost guza w układzie nerwowym), którzy przeszli operację w Loyola University Medical Center w latach 1997 do 2019. Autorzy badania dokonali również przeglądu istniejącej literatury na temat tego typu nowotworu u dzieci.

Podsumowując, przegląd wykazał, że pacjenci pediatryczni mieli podobne objawy jak u dorosłych pacjentów z nerwiakami słuchu; jednak rozmiar guza był zwykle większy u dzieci w momencie rozpoznania, a objawy efektu masowego (skutki wtórne spowodowane przez guz) były częstsze. Podczas gdy niektóre dzieci z małymi guzami można z powodzeniem leczyć tylko operacyjnie, stwierdzono, że guzy resztkowe u dzieci i młodzieży mają wyższy wskaźnik ponownego wzrostu niż u dorosłych.

Objawy nerwiaka słuchu

W badaniu zidentyfikowano typowe objawy u dzieci i młodzieży z nerwiakiem słuchu: utrata słuchu u 87% pacjentów; ból głowy, 40%; zawroty głowy, 33%; ataksja (choroba zwyrodnieniowa układu nerwowego), 33%; i szum w uszach (dzwonienie w uszach), 33%. W chwili operacji średni rozmiar guza wynosił 3,3 cm, przy czym czterech pacjentów miało guzy 1-centymetrowe. U czterech pacjentów po operacji pozostała resztkowa masa guza, a u trzech (75%) znaczny odrost wymagający dalszego leczenia. W przeglądzie piśmiennictwa zidentyfikowano kolejnych 81 pacjentów z 26 badań, w średnim wieku 12,1 (zakres 6-21) i średnim rozmiarze guza 4,1 cm.

Czytaj też:
Glejak – 8 objawów, które powinny wzbudzić niepokój, a niektóre łatwo zbagatelizować

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert