ONZ: Polska zatrzasnęła drzwi przed legalnymi i bezpiecznymi aborcjami

ONZ: Polska zatrzasnęła drzwi przed legalnymi i bezpiecznymi aborcjami

Dodano: 
TK duże zdjęcie
TK duże zdjęcie Źródło:Flickr / Lukas Plewnia
„Solidaryzujemy się z kobietami w Polsce i ich dążeniem do równości. Wzywamy władze do ochrony praw kobiet i mężczyzn, którzy protestują przeciwko temu orzeczeniu” – stwierdzili eksperci ONZ. Jak widać, sytuacja w Polsce budzi emocje w różnych zakątkach świata, zmuszając do zajęcia stanowiska nawet tak ważne organizacje jak ONZ.

„To orzeczenie będzie miało druzgocące konsekwencje dla kobiet i nastoletnich dziewcząt potrzebujących takiego zabiegu, zwłaszcza tych, które są w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i migrantek o nieuregulowanym statusie, które nie mają środków na wyjazd za granicę w celu przeprowadzenia aborcji” – stwierdzili eksperci.

Aborcja w Polsce

Szacuje się, że obecnie 98% wszystkich legalnych aborcji w Polsce wykonywanych jest w przypadkach ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, a około 100 000 Polek każdego roku szuka zabiegów za granicą.

„Tym orzeczeniem Polska skutecznie zatrzasnęła drzwi przed legalną aborcją dla kobiet w kraju” – podkreślili eksperci.

Eksperci podkreślili, że międzynarodowe mechanizmy praw człowieka są jasne, jeśli chodzi o uznawanie prawa kobiet do aborcji w przypadku śmiertelnego upośledzenia płodu i że państwa muszą zapewnić przerwanie ciąży w takich przypadkach, w których brak dostępu stanowi między innymi naruszenie prawo do nieludzkiego traktowania.

ONZ potępia wyrok TK w sprawie aborcji

„Decyzja Trybunału Konstytucyjnego jest wyraźnie sprzeczna z tymi standardami. Nie można jej uzasadniać powoływaniem się na ochronę prawa do życia, ponieważ prawo do życia i wszystkie inne prawa człowieka wynikające z międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka przysługują tym, którzy się urodzili” – wyjaśniają eksperci. „Ci, którzy wierzą, że osobowość zaczyna się w momencie poczęcia, mają swobodę działania zgodnie ze swoimi przekonaniami, ale nie narzucają innym swoich przekonań poprzez system prawny”.

„Instrumentalizacja i upolitycznienie ciała i zdrowia kobiet prowadzi do dyskryminacji kobiet, szczególnie w odniesieniu do ich prawa do dostępu do usług zdrowotnych i wynikającego z tego złego stanu zdrowia, któremu można zapobiec, w tym śmiertelności i zachorowalności matek” – zauważyli eksperci.

Czytaj też:
Jak rozmawiać z dziećmi o aborcji? Wyjaśnia Mama Seksuolog