Wiesz, jaką masz grupę krwi? To ma kolosalne znaczenie

Wiesz, jaką masz grupę krwi? To ma kolosalne znaczenie

Dodano: 
Krwiobieg, erytrocyty
Krwiobieg, erytrocyty Źródło:Fotolia / Spectral-Design
Symbole oznaczające grupy krwi mają związek z obecnymi na czerwonych krwinkach antygenami. Dowiedz się więcej na temat grup krwi oraz ich znaczenia m.in. w profilaktyce niektórych schorzeń.

Krew jest esencją życia. Nie można jej wyprodukować w laboratorium. W celu przetoczenia krwi niezbędne jest znalezienie dawcy z taką samą grupą lub grupą neutralną. To niezwykle ważne, bo przetoczenie krwi o niewłaściwej grupie, skutkuje poważnymi powikłaniami.

Czym jest krew?

Krew to podstawowy, niezbędny nam do życia, płyn ustrojowy. Jej znaczna utrata grozi śmiercią na skutek wykrwawienia. Krew pełni w organizmie człowieka wiele ważnych funkcji. Transportuje tlen oraz składniki odżywcze i inne substancje np. hormony, a także jest swoistym łącznikiem pomiędzy wszystkimi narządami i układami organizmu. Krew krąży w naczyniach krwionośnych, docierając do wszystkich tkanek organizmu. To płynna tkanka łączna, której składniki możemy poddać dokładnym badaniom laboratoryjnym w celach diagnostycznych. Do składników krwi zaliczamy:

  • krwinki czerwone (erytrocyty),
  • krwinki białe (leukocyty),
  • granulocyty,
  • trombocyty,
  • osocze.

Dzięki zdrowej krwi może zostać utrzymana homeostaza organizmu, czyli równowaga zapewniająca jego prawidłowe funkcjonowanie. Zaburzenia funkcji krwiotwórczych oraz związane z krwią choroby to jedne z poważniejszych dysfunkcji organizmu, które mogą wymagać długotrwałego leczenia. Badanie krwi, czyli morfologia to jedno z najważniejszych badań profilaktycznych, dzięki któremu możliwe jest wykrycie wielu nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, zanim zaczną one powodować objawy chorobowe.

O czym świadczy grupa krwi?

To, jaką grupę krwi posiadamy, ma związek z rodzajem występujących na czerwonych krwinkach antygenów, czyli charakterystycznych białek. Grupę krwi dziedziczymy po naszych rodzicach. Pozostaje ona niezmienna przez całe życie, jednak jest jeden wyjątek od tej reguły. Może się ona zmienić po przeszczepie szpiku kostnego, bo jest on odpowiedzialny za produkcję czerwonych krwinek. Wówczas przeszczepiony szpik może wytwarzać czerwone krwinki z antygenem właściwym dla dawcy.

Wyróżniamy 4 grupy główne krwi związane z obecnością antygenu A i B oraz grupę bez antygenu, czyli grupę 0. Grupa krwi AB powstaje wówczas, gdy na czerwonej krwince występuje zarówno antygen A, jak i B. Dziedziczenie grupy krwi jest dość skomplikowane. Oprócz grup głównych mamy tutaj do czynienia także z antygenem D, który warunkuje czynnik Rh. W przypadku obecności antygenu D mamy do czynienia z czynnikiem Rh dodatnim; brak antygenu D powoduje, że Rh grupy krwi jest ujemne.

Grupa krwi ma ogromne znaczenie nie tylko w przypadku transfuzji. Jest ona bardzo ważna już na etapie starania się o dziecko, bo niezgodność czynnika Rh matki i dziecka, które odziedziczyło grupę krwi po ojcu, prowadzi do tzw. konfliktu serologicznego. Oznaczenie grupy krwi jest więc niezbędne nie tylko przed transfuzją, zabiegami chirurgicznymi i przeszczepami, ale także w przypadku par planujących powiększenie rodziny, bo konflikt serologiczny wymaga odpowiedniego postępowania na etapie ciąży oraz zastosowania immunoglobuliny po narodzinach dziecka. Co ciekawe, nie jest nim zagrożone pierwsze dziecko pary.

Grupy krwi a choroby

Od dawna trwają badania nad grupami krwi oraz ich wpływem na nasze zdrowie. Wiadomo, że konkretne grupy krwi mogą zmniejszać lub zwiększać ryzyko zachorowania na niektóre schorzenia. Bardzo popularna jest też dieta zgodna z grupą krwi. O tym, jaką grupę krwi odziedziczymy, decyduje nasze pochodzenie.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, najstarszą grupą krwi jest grupa 0. Krew grupy A odziedziczyliśmy po naszych przodkach, którzy prowadzili osiadły tryb życia i zajmowali się rolnictwem. Krew grupy B odziedziczyliśmy natomiast po dawnych mieszkańcach Himalajów.

To, jaką mamy grupę krwi, warunkuje stan naszego zdrowia, ma wpływ na zwiększenie ryzyka rozwoju chorób oraz odporność naszego organizmu, jak również może wpływać na to, jak przechodzimy zakażenia wirusowe oraz bakteryjne. Osoby z grupą krwi A rzadziej zarażają się schorzeniami o podłożu wirusowym.

Osoby z grupą krwi B są mniej podatne na schorzenia serca i nowotwory. Grupa krwi AB warunkuje siłę fizyczną oraz odporność na choroby. Grupa krwi 0 zapewnia większą odporność na zakażenia bakteryjne.

Czytaj też:
Naukowcy: 179 genów związanych z nerkami odpowiada za nadciśnienie. To szansa na lepsze leczenie

Źródło: Zdrowie WPROST.pl