5 popularnych mitów na temat ADHD

5 popularnych mitów na temat ADHD

Dodano: 
Krzyczące dziecko
Krzyczące dziecko Źródło:Pixabay / SarahRichterArt
Podobnie jak w przypadku wielu innych zaburzeń, istnieje wiele błędnych przekonań dotyczących ADHD. Te nieporozumienia są szkodliwe dla ludzi w społeczności. Mogą powodować problemy, takie jak opóźnienia w diagnozie i dostępie do terapii, nie wspominając o pozostawianiu ludzi w poczuciu niezrozumienia.

Według National Alliance of Mental Illness (NAMI) około 9 procent dzieci i 4 procent dorosłychma ADHD. Prawdopodobnie znasz kogoś z tym zaburzeniem. Osoby z ADHD są często niesprawiedliwie oceniane i oznaczane. Ponadto nie są diagnozowani wystarczająco wcześnie.

Z tych i innych powodów mity otaczające ADHD muszą zostać rozwiane, jeśli mamy podnosić świadomość na temat tego stanu i zapewnić ludziom to, czego potrzebują, aby odnieść sukces we wszystkich aspektach ich życia.

Mit 1: Dziewczynki nie mają ADHD

Ogólnie rzecz biorąc, młode dziewczynki nie są tak nadpobudliwe jak młodzi chłopcy ani nie wykazują tylu problemów behawioralnych w porównaniu z chłopcami, więc ludzie często nie rozpoznają ADHD u dziewcząt. W rezultacie dziewczynki rzadziej otrzymują skierowania na ocenę ADHD.

Problem z tym mitem polega na tym, że ponieważ dziewczęta z ADHD często nie są diagnozowane, ich stan może się rozwijać, powodując:

  • nerwowy nastrój
  • niepokój
  • osobowość antyspołeczną
  • inne współistniejące zaburzenia w wieku dorosłym

Z tego powodu naprawdę ważne jest, aby poprawić naszą zdolność identyfikowania dziewcząt z ADHD i zapewnić im wsparcie, którego potrzebują.

Mit 2: Złe rodzicielstwo powoduje ADHD

Niektórzy z dorosłych pacjentów z ADHD przyprowadzają swoich rodziców na wizyty. Podczas tych sesji rodzice dzielą się poczuciem winy, żałując, że nie mogli zrobić więcej, aby pomóc dziecku odnieść sukces i kontrolować objawy. Często wynika to z mitu, że „złe rodzicielstwo” powoduje ADHD. Ale faktem jest, że tak nie jest. Ciągłe karanie za objawy, takie jak krzyki, niepokój, nadpobudliwość lub impulsywność, może być bardziej szkodliwe na dłuższą metę. Ponieważ jednak wielu postrzegałoby ten typ zachowania jako po prostu brak umiejętności wychowawczych, rodzice często są oceniani za to, że nie potrafią kontrolować swojego dziecka.

Mit 3: Osoby z ADHD są leniwe

Wielu pacjentów z ADHD wyjaśnia, że często są oskarżani o lenistwo. Czują się winni, ponieważ nie są tak produktywni i zmotywowani, jak oczekują ich inni. Osoby z ADHD zwykle potrzebują więcej przypomnień, aby coś zrobić – zwłaszcza czynności, które wymagają stałego wysiłku umysłowego. Objawy ADHD mogą objawiać się brakiem zainteresowania, dezorganizacją i brakiem motywacji, chyba że jest to związane z aktywnością, którą naprawdę lubią – dlatego można to pomylić z lenistwem. Mit ten może być szczególnie szkodliwy, ponieważ osądy te mogą pozostawić ludzi z poczuciem porażki, które może doprowadzić do słabej samooceny i braku pewności siebie, aby podejmować życiowe przedsięwzięcia.

Mit 4: Posiadanie ADHD „nie jest takie poważne”

Chociaż ADHD nie zagraża życiu, może mieć poważne konsekwencje dla ogólnej jakości życia danej osoby. W porównaniu z populacją ogólną, osoby z ADHD częściej odczuwają:

  • niepokój
  • zaburzenia nastroju

Osobom z ADHD trudno jest nadążyć za obowiązkami zawodowymi. Oznacza to, że żyją w ciągłym strachu przed utratą pracy i niemożnością utrzymania finansów, co może odbić się na ich życiu osobistym. Mogą potrzebować więcej czasu na wykonanie zadań, aby się rozwijać. Niestety, chociaż tego rodzaju udogodnienia mogą być dostępne w placówkach edukacyjnych – np. dłuższy czas zdawania testów lub ciche sale egzaminacyjne – pracodawcy mogą nie być tak chętni do ich dostosowania.

Mit 5: ADHD nie jest prawdziwym zaburzeniem

Badania wykazały różnice między mózgiem z ADHD a mózgiem bez niego, a także różnice w działaniu substancji chemicznych w mózgu, takich jak dopamina, norepinefryna i glutaminian.

Części mózgu odpowiedzialne za ADHD odgrywają ważną rolę w naszych „funkcjach wykonawczych”, takich jak:

  • planowanie
  • organizowanie
  • inicjowanie zadań

Studia bliźniacze sugerują również, że ADHD ma komponent genetyczny, gdzie u jednojajowych bliźniaków, jeśli jedno z bliźniaków ma ADHD, drugie prawdopodobnie również je ma.

Czytaj też:
Autyzm u dziewcząt. Późne diagnozy i inne współwystępujące problemy