Maltretowanie w dzieciństwie może być powiązane z chorobami serca w wieku dorosłym

Maltretowanie w dzieciństwie może być powiązane z chorobami serca w wieku dorosłym

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / antic
Dorośli, którzy w dzieciństwie doświadczyli różnych form maltretowania, wydają się mieć większe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, sugerują badania opublikowane w czasopiśmie Heart.

Poprzednie badania sugerowały, że maltretowanie w dzieciństwie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wielu niekorzystnych skutków zdrowotnych psychicznych i fizycznych, w tym chorób sercowo-naczyniowych (CVD) w wieku dorosłym.

Jednak w większości badań oceniano CVD zgłaszane przez siebie, a niewiele z nich korzystało ze zweryfikowanych medycznie przypadków i / lub badało różne rodzaje CVD. Istnieje również niewiele dowodów na to, jak związek między maltretowaniem w dzieciństwie a CVD różni się w zależności od płci i wieku.

Dlatego naukowcy, kierowani przez dr Annę Gonçalves Soares z Uniwersytetu Medycznego w Bristolu, postanowili ocenić i porównać związki między maltretowaniem dzieci i chorobami sercowo-naczyniowymi u mężczyzn i kobiet w Wielkiej Brytanii, a także możliwe różnice wiekowe i związki z wczesnym początkowym CVD.

W ramach badania naukowcy przeanalizowali odpowiedzi na internetowy kwestionariusz zdrowia psychicznego wypełniony przez 157,311 uczestników z brytyjskiego Biobanku – międzynarodowej bazy danych zdrowia, zaprojektowanej w celu poprawy zapobiegania, diagnozowania i leczenia szerokiej gamy poważnych i zagrażających życiu chorób.

Wybrani ludzie mieli informacje na temat wykorzystywania fizycznego, seksualnego lub emocjonalnego lub zaniedbania emocjonalnego lub fizycznego.

Jak maltretowanie wpływa na zdrowie serca?

Wyniki CVD – zdefiniowane jako dowolna choroba sercowo-naczyniowa, choroba nadciśnieniowa, choroba niedokrwienna serca (IHD) i choroba naczyń mózgowych – zostały wyodrębnione z raportu własnego, pomiarów ciśnienia krwi, rejestrów szpitalnych i rejestrów zgonów.

Zaniedbanie emocjonalne było najczęstszym rodzajem maltretowania w dzieciństwie (22,5%), następnie przemoc fizyczna u mężczyzn (21,1%) i przemoc emocjonalna u kobiet (17,9%).

Analiza wyników wykazała, że ​​wszystkie rodzaje maltretowania były związane ze zwiększonym ryzykiem CVD i IHD u obu płci, ale wszystkie formy maltretowania były bardziej rozpowszechnione u kobiet z wyjątkiem przemocy fizycznej, która częściej występowała u mężczyzn.

Kobiety częściej doświadczały także większej liczby rodzajów maltretowania w dzieciństwie – 4,6% kobiet doświadczyło czterech lub więcej rodzajów maltretowania, w porównaniu z 2,7% mężczyzn.

Częstość maltretowania w dzieciństwie zmniejszała się wraz z wiekiem, z wyjątkiem wykorzystywania seksualnego u mężczyzn, które nie różniło się, oraz zaniedbań fizycznych, które rosły we wszystkich kategoriach wiekowych.

Młodsi uczestnicy zgłosili także większą liczbę rodzajów maltretowania, zwłaszcza kobiet.

Autorzy zauważyli pewne ograniczenia w swoich badaniach, takie jak możliwość selekcji stronniczości od uczestników, a osoby zaangażowane były w przeważającej mierze białe, częściej żyły na obszarach mniej potrzebujących i zdrowsze z niższymi wskaźnikami chorób niż ogólna populacja Wielkiej Brytanii.

Mimo to, powiedzieli, że ich praca jest największym jak dotąd badaniem oceniającym związek między maltretowaniem w dzieciństwie i CVD u obu płci oraz badaniem różnych rodzajów maltretowania i różnych rodzajów CVD.

Czytaj też:
Jak choroby serca mogą wpłynąć na życie seksualne?

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert
+
 0

Czytaj także