Pielęgniarki chcą podwyżek. Twierdzą, że wycena świadczeń nie nadąża za inflacją

Pielęgniarki chcą podwyżek. Twierdzą, że wycena świadczeń nie nadąża za inflacją

Dodano: 
Protest pielęgniarek
Protest pielęgniarek / Źródło: Newspix.pl / fot. Michał Fludra
Wycena świadczeń pielęgniarek i położnych nie nadąża za inflacją, która sięga już 12,3 proc. – alarmują pielęgniarki. Domagają się podniesienia stawek za pacjenta dla pielęgniarek w podstawowej opiece zdrowotnej.

Pomimo utrzymywania stanu epidemii i podwyższonego reżimu sanitarnego, zwiększającego koszty realizacji świadczeń zdrowotnych, od 1 kwietnia 2022 r. NFZ zaprzestał wypłacania dodatkowej opłaty ryczałtowej, która wynosiła 3 proc. wartości świadczenia – wskazuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarki przypominają, że stan epidemii nadal obowiązuje, konieczne jest więc utrzymywanie podwyższonego reżimu sanitarnego, który związany jest z ponoszeniem dodatkowych wysokich kosztów. „To pieniądze, z których finansowany był m.in. zakup środków ochrony osobistej, płynów do dezynfekcji, maseczek” – wyjaśniają.

„Galopująca inflacja jeszcze bardziej pogarsza sytuację w ochronie zdrowia, gdzie stawki NFZ nie pokrywają kosztów świadczeń” – wskazuje Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Wysokość świadczeń

Od 1 kwietnia 2022 r.– zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ – obowiązuje nowa, zwiększona o 4,5 proc., roczna stawka kapitacyjna oraz cena jednostkowa jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki POZj, położnej POZ oraz pielęgniarki szkolnej. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wskazuje, że wzrost finansowania o 4,5 proc. nie pokrywa rzeczywistej inflacji na rynku usług medycznych, związanych ze wzrostem kosztów funkcjonowania praktyk zawodowych oraz podmiotów leczniczych.

Postulaty pielęgniarek

Naczelna Rada zwróciła się do Ministra Zdrowia o zwiększenie stawki kapitacyjnej pielęgniarek i położnych w POZ. Pielęgniarki domagają się również podwyższenia współczynników odpowiednich dla właściwej grupy wiekowej pacjentów oraz wprowadzenie dodatkowych grup wiekowych:

  • osoby w wieku od 7. do 39. roku życia – współczynnik 1,0;
  • osoby w wieku od 40. do 65. roku życia – współczynnik 1,2;
  • osoby w wieku od 66. do 75. roku życia – współczynnik 2,7;
  • osoby w wieku powyżej 75. roku życia – współczynnik 3,1.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przypomina, że pielęgniarki i położne POZ nadal udzielają świadczeń zdrowotnych pacjentom z COVID-19, także w domach pacjentów.

„Często są to pacjenci z chorobami współistniejącymi wymagającymi zachowania ciągłości leczenia i oielęgnacji. Powyższa sytuacja nie znajduje także odzwierciedlenia w dodatkowym wzroście finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej” – napisała do Ministra Zdrowia wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska.

Ustawowe podwyżki minimalnych wynagrodzeń nie obejmą wszystkich pracowników

Od lipca mają wzrosnąć minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia na mocy nowelizacji ustawy o minimalnych płacach w tej branży. Ustawowe podwyżki dotyczyć jednak będą wyłącznie pracowników zatrudnionych na etatach w przychodniach lub szpitalach a pielęgniarki i położne POZ często prowadza jednoosobowe praktyki czy pracują na kontraktach. Podwyżki więc ich nie obejmą.

Czytaj też:
39 lat na dyżurach, a potem „idziesz na emeryturę i umierasz”. To zabija pielęgniarki

Źródło: na: Temat
 0

Czytaj także