Które choroby wywołują bakterie? Lista jest długa, a na niej m.in. angina czy borelioza

Które choroby wywołują bakterie? Lista jest długa, a na niej m.in. angina czy borelioza

Dodano: 
Laboratorium mikrobiologiczne
Laboratorium mikrobiologiczne Źródło:Fotolia / borzywoj
Bakterie chorobotwórcze to duża grupa drobnoustrojów, które odpowiedzialne są za różnego rodzaju infekcje. Dowiedz się więcej na temat bakterii, które zagrażają naszemu zdrowiu, a także sposobu leczenia i zapobiegania infekcjom.

Bakterie możemy podzielić na „dobre” i „złe”. Do dobrych bakterii zaliczamy m.in. bakterie probiotyczne. W grupie pożytecznych bakterii znajdują się także drobnoustroje o potencjalnie szkodliwym działaniu np. uczestnicząca w procesach rozkładu pokarmów i wytwarzaniu witamin bakteria E.coli. Jakie bakterie zagrażają naszemu zdrowiu i stają się przyczyną częstych infekcji?

Choroby bakteryjne

Choroby bakteryjne stają się poważnym problemem współczesnej ludzkości. Niegdyś także zagrażały zdrowiu i życiu ludzi, wywołując różne schorzenia, jednak od momentu wynalezienia penicyliny i innych antybiotyków, medycyna zaczęła nad nimi „panować”. Obecnie zauważalny jest wzrost liczby bakterii chorobotwórczych, które są oporne na działanie niegdyś skutecznych w leczeniu wywoływanych przez nie schorzeń antybiotyków. To rezultat nieuzasadnionego stosowania leków antybakteryjnych, które przez ostatnie dekady były często podawane pacjentom bez wyraźnych wskazań. Na skutek nadużywania antybiotyków bakterie chorobotwórcze zaczęły się uodparniać na ich działanie, co sprawia poważne trudności w leczeniu różnych schorzeń.

„Złe” bakterie, czyli bakterie chorobotwórcze

Bakterie chorobotwórcze od zarania dziejów zagrażały człowiekowi, wywołując m.in. zbierające śmiertelne żniwo epidemie. Możemy do nich zaliczyć m.in. epidemię dżumy, cholery, tyfusu, gruźlicy oraz czerwonki. Obecnie bakterie te nie wywołują pandemii i lokalnych epidemii, bo zostały skutecznie poskromione dzięki rozwojowi medycyny.

Bakterie chorobotwórcze to organizmy pasożytnicze, które czerpią korzyści ze swojego żywiciela, zatruwając jego organizm np. produkowanymi toksynami. Wyróżniamy wiele rodzajów bakterii chorobotwórczych, które w odmienny sposób wywołują infekcje oraz cechują się różną zjadliwością. Skolonizowały one środowisko naturalne i znajdują się obecnie zarówno w glebie i wodzie, jak i powietrzu. Bakterie bytujące w organizmach zwierząt prowadzą do rozwoju zoonoz, czyli chorób odzwierzęcych. Zaliczamy do nich m.in. wąglik – ta niezwykle groźna bakteria wykorzystywana jest obecnie jako broń biologiczna. Bakterią chorobotwórczą, która zagraża każdemu z nas, jest drobnoustrój wywołujący boreliozę. Borelioza to choroba, którą możemy się zarazić, gdy zostaniemy ugryzieni przez kleszcza.

Niektóre bakterie chorobotwórcze naturalnie bytują w naszym organizmie i nie wywołują infekcji, o ile nie dojdzie do ich nadmiernego namnażania się na skutek m.in. spadku odporności lub śmierci pożytecznej flory bakteryjnej – zaliczamy do nich m.in. bakterię E. coli, gronkowca złocistego, a także pneumokoki.

Do zakażenia bakteriami chorobotwórczymi najczęściej dochodzi drogą kropelkową i drogą pokarmową. Niektóre z nich mogą także wniknąć do naszego organizmu przez układ moczowo-płciowy. Bakterie mogą także wywoływać choroby skóry, wnikając m.in. do otwartych ran.

Jakie choroby wywołują bakterie?

Trudno jest wymienić wszystkie choroby, które wywołują bakterie. Drobnoustroje te stanowią jedną z liczniejszych grup wśród wszystkich patogenów. Możemy się przed nimi skutecznie chronić, przestrzegając m.in. podstawowych zasad higieny w codziennym życiu oraz dbając o odpowiednie przygotowywanie posiłków. Choroby o podłożu bakteryjnym to m.in.:

  • angina (paciorkowce),
  • zapalenie płuc (dwoinka zapalenia płuc)
  • błonica (maczugowiec błonicy)
  • borelioza (krętek borelli),
  • czerwonka bakteryjna (pałeczka czerwonki),
  • gruźlica (prątek gruźlicy),
  • kiła (krętek blady),
  • rzeżączka (dwoinka rzeżączki),
  • chlamydioza (bakteria atypowa).

Podsumowując, bakterie chorobotwórcze to drobnoustroje cechujące się odmienną zjadliwością oraz w różnym stopniu odporne na działanie antybiotyków. Możemy się przed nimi chronić, dbając o higienę i prowadząc zdrowy tryb życia, jednak czasami nie unikniemy zakażenia. Związane jest to z obecnością bakterii nie tylko wewnątrz naszego organizmu, ale także na skórze i w najbliższym otoczeniu.

Czytaj też:
W tych 7 miejscach najczęściej spotykasz zarazki. Będziesz zdziwiony!

Źródło: Zdrowie WPROST.pl