Szczepienia medyków przeciw COVID-19 pozostaną obowiązkowe

Szczepienia medyków przeciw COVID-19 pozostaną obowiązkowe

Dodano: 
Lekarz, zdjęcie ilustracyjne
Lekarz, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Fotolia / ronstik
Resort zdrowia skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w tej sprawie. Szczepić się będą musieli nie tylko lekarze, ale też m.in. farmaceuci i studenci kierunków medycznych. Projekt daje alternatywę, ale nie będzie jej finansować.

Ministerstwo wyjaśnia, że szczepienia ochronne są skuteczną metodą zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne zarówno w wymiarze przeciwdziałania zachorowaniom u osoby poddanej szczepieniom ochronnym (prewencji indywidualnej), jak również kształtowania odporności całej populacji na zachorowania (prewencji zbiorowej).

Dla kogo obowiązkowe szczepienia

Dlatego regulacja o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego kontynuuje obowiązek szczepień przeciwko COVID-19, nałożony na określone osoby w stanie epidemii, a także zawiera regulację dotyczącą posiadania przez nie ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia covid.

Obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegać będą w myśl projektu m.in. osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach prowadzących działalność leczniczą oraz osoby pracujące w tych podmiotach, inne niż wykonujące zawody medyczne. Szczepienia przeciw COVID-19 będą obowiązkowe także dla osób realizujących usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym oraz dla studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

Jest alternatywa dla szczepień

Obowiązek szczepień – jak przypomina Ministerstwo Zdrowia – stosuje się do osób, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do szczepienia. W przypadku nieposiadania przez te osoby ważnego unijnego cyfrowego zaświadczenia covid są one obowiązane mieć negatywny wynik testu antygenowego lub molekularnego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego każdorazowo, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od momentu rozpoczęcia pracy, nauki, czynności zawodowych lub fachowych. Co istotne, testy te nie będą finansowane ze środków publicznych.

Czytaj też:
Byłeś szczepiony i zaraziłeś się Omikronem? Naukowcy znaleźli ciekawą zależność


Źródło: PAP / Katarzyna Lechowicz-Dyl