Naukowcy: To, że ktoś chce popełnić samobójstwo, może być powiązane ze sposobem postrzegania przez niego czasu

Naukowcy: To, że ktoś chce popełnić samobójstwo, może być powiązane ze sposobem postrzegania przez niego czasu

Dodano: 
Depresja
Depresja Źródło: Shutterstock
Naukowcy zauważają, że aby zmniejszyć liczbę popełnianych samobójstw, należy dobrze zbadać czynniki, które prowadzą do tego, że dana osoba przechodzi od myśli o odebraniu sobie życia do czynów. Jedno małe badanie miało to właśnie na celu.

Bardzo ważnym elementem jest czas: jak długo dana osoba ma myśli samobójcze? Ile czasu planuje, jak odebrać sobie życie? W jaki sposób postrzega ona upływ czasu? Odpowiedzi na te pytanie szukali naukowcy, przeprowadzając ankietę wśród 280 osób.

Jak przebiegało badanie?

W badaniu wzięły udział osoby, które na krótko przed jego przeprowadzeniem próbowały popełnić samobójstwo, a także te, które chorują na depresję i mają myśli samobójcze oraz te z depresją, ale bez takich myśli, a także osoby zdrowe, bez historii zaburzeń psychicznych.

Uczestników poddano różnym testom, które miały na celu zbadanie ich poziomu lęku, depresji, ale również stopień impulsywności konkretnej osoby oraz to, w jaki sposób szacuje ona upływ czasu. Naukowcy odkryli, że osoby, które próbowały popełnić samobójstwo, rozważały to według dwóch wzorców: myśli o odebraniu sobie życia towarzyszyły im tylko przez 5 minut lub ponad 3 godziny. Tak samo wyglądał przedział czasowy między decyzją o odebraniu sobie życia a próbą samobójczą.

Badacze zauważyli również, że wśród osób, u których występowało nasilenie myśli samobójczych, występowało spowolnione postrzeganie czasu. Jak zaznacza dr Ricardo Saceda, psychiatra ze Stony Brook University i jeden z autorów badania, na podstawie wyników ankiety można stwierdzić, że myśl o popełnieniu samobójstwa często jest podejmowana impulsywnie. Ponadto, w trakcie kryzysu z tym związanego ludzie mają tendencję do spowolnionego postrzegania czasu, co prowadzi do zwielokrotnienia ich poczucia cierpienia. To spowolnione postrzeganie czasu może (choć to na razie hipoteza) być powiązane z poczuciem depersonalizacji. Podobne zjawisko występuje u żołnierzy i innych pacjentów z zespołem szoku pourazowego.

Naukowcy mają nadzieję, że wyniki ich badania poskutkują większą wśród lekarzy świadomością, dotyczącą czynników ryzyka samobójstw, powiązanych z postrzeganiem czasu. Ta wiedza może też w przyszłości zaowocować opracowaniem skuteczniejszych strategii zapobiegania samobójstwom.

Czytaj też:
Osoby z autyzmem popełniają samobójstwo trzy razy częściej niż inni

Źródło: Science Alert