Lubisz się przytulać? To może być dziedziczne

Lubisz się przytulać? To może być dziedziczne

Dodano: 
Para w łóżku
Para w łóżku Źródło: Unsplash / Becca Tapert
Osoby genetycznie predysponowane do bycia bardziej czułymi mogą szczególnie walczyć z „głodem skóry” wśród fizycznego dystansu z powodu COVID-19.

Nowe badanie bliźniaków wykazało, że genetyka odgrywa znaczącą rolę w tym, jak czułe są kobiety, ale nie można tego samego powiedzieć o mężczyznach.

Naukowcy zbadali różnice w poziomie uczuć wyrażanych przez ludzi, starając się ustalić, na ile na zachowania związane z uczuciami ma wpływ genetyka w porównaniu do środowiska danej osoby. Odkryli, że u kobiet zmienność w zachowaniu uczuciowym można wyjaśnić w 45% dziedzicznie, a w 55% wpływami środowiska, takimi jak media, relacje osobiste i inne wyjątkowe doświadczenia życiowe.

Genetyka nie wydaje się wpływać na to, jak czuli są mężczyźni. Wydaje się, że na zmienność uczuciową mężczyzn wpływ mają wyłącznie czynniki środowiskowe, co było zaskoczeniem dla badaczy.

Badanie, opublikowane w Communication Monographs, było prowadzone przez Kory Floyd, profesor na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Arizona w College of Social and Behavioural Sciences.

Czytaj też:
Dotyk może chronić przed chorobami

Czułość z genów?

Floyd i jego współpracownicy badali 464 pary dorosłych bliźniaków – mniej więcej w połowie jednojajowych i dwujajowych – w wieku od 19 do 84 lat.

Często stosuje się bliźniacze badania, aby sprawdzić, w jaki sposób czynniki środowiskowe i genetyczne wpływają na określone cechy. Ponieważ bliźnięta są zwykle wychowywane w tym samym gospodarstwie domowym, zwykle miały bardzo podobne wychowanie i wczesne doświadczenia. Jednak podobieństwa genetyczne bliźniaków różnią się w zależności od rodzaju bliźniaków. Podczas gdy identyczne bliźniaki mają 100% swojego materiału genetycznego, bliźniaki dwujajowe mają tylko 50% – to samo co zwykłe rodzeństwo.

Każdy uczestnik badania ocenił szereg stwierdzeń zaprojektowanych w celu zmierzenia, jak zazwyczaj wyrażają uczucia. Następnie naukowcy sprawdzili, jak podobne były odpowiedzi każdej pary bliźniaczej.

Gdyby genetyka nie odgrywała żadnej roli, można założyć, że liczba osób w dwujajowych parach bliźniaczych byłaby tak samo podobna jak liczba osób w identycznych parach bliźniaczych, które są bardziej podobne genetycznie. Tak jednak nie było, co sugeruje, że w rzeczywistości istnieje zachowanie genetyczne w uczuciach.

Badacze nie wiedzą, dlaczego zachowanie uczuciowe wydaje się dziedziczne u kobiet, ale nie u mężczyzn. Floyd zauważa jednak, że mężczyźni zazwyczaj wykazują mniejszą sympatię niż kobiety, o czym świadczą wcześniejsze badania.

Naukowcy odkryli również, że wspólne środowisko bliźniaków – takie jak ich wychowanie lub pochodzenie społeczno-ekonomiczne – nie miało większego wpływu na to, jak czuli byli. Bardziej liczyły się raczej unikalne czynniki środowiskowe, takie jak przyjaciele i doświadczenia danej osoby.

Czytaj też:
Przytulanie wzmacnia związek, nawet jeśli są deficyty z dzieciństwa

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert
 0

Czytaj także