Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie – następstwa psychiczne i fizyczne są ze sobą ściśle powiązane

Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie – następstwa psychiczne i fizyczne są ze sobą ściśle powiązane

Dodano: 
Chłopiec, zdjęcie ilustracyjne
Chłopiec, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / fot. obeyleesin
Odkrycie może pomóc pracownikom służby zdrowia opracować skuteczniejsze interwencje i ostatecznie poprawić wyniki w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego ofiar przemocy w dzieciństwie.

Dopiero niedawno rozpoznano długoterminowe konsekwencje wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie dla zdrowia osób, które przeżyły tę traumę. Wstępne badanie przeprowadzone na 1764 dzieciach i młodzieży, opublikowane w 2018 roku, wykazało, że dziewczęta, które przeżyły przypadki wykorzystywania seksualnego, otrzymały 2,1 razy więcej diagnoz problemów ze zdrowiem układu moczowego i 1,4 razy więcej rozpoznań problemów zdrowotnych narządów płciowych niż dziewczęta w populacji ogólnej. To odkrycie skłoniło późniejsze badanie do ustalenia, dlaczego i w jaki sposób osoby, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego, cierpiały na problemy układu moczowo-płciowego częściej niż ich rówieśnicy w populacji ogólnej.

Konkretnie, drugie badanie miało na celu lepsze zrozumienie tego zjawiska poprzez przetestowanie teorii, że zwiększone cierpienie psychiczne jest częściowo odpowiedzialne za częstsze występowanie problemów moczowo-płciowych – takich jak infekcje dróg moczowych, zapalenie pochwy i ból podczas seksu lub menstruacji.

Wykorzystywanie seksualne i zdrowie fizyczne

„Kluczowym wnioskiem z tego badania jest to, że jednostronne leczenie – takie, które dotyczy tylko psychologicznych następstw lub po prostu urazu fizycznego – jest niewystarczające” – powiedziała Vézina-Gagnon. „Musimy stosować połączone podejście do leczenia, które nie traktuje tych problemów jako oddzielnych”.

Dodała: „Opieka interdyscyplinarna w coraz większym stopniu staje się standardem i mamy nadzieję, że takie przesłanie kierujemy do lekarzy ogólnych, pediatrów, urologów, ginekologów, psychologów i psychiatrów, aby mogli jak najwięcej pomóc dzieciom w wyzdrowieniu”.

Jest to pierwsze badanie dotyczące związku między problemami moczowo-płciowymi i psychologicznymi w tak długim okresie – ponad dekadę – w tak dużej próbie dzieci, które przeżyły uzasadnione wykorzystywanie seksualne, w porównaniu z grupą porównawczą.

1322 dziewcząt

Naukowcy wykorzystali dane medyczne dostarczone przez agencję publicznego ubezpieczenia zdrowotnego Quebec, Régie de l'assurance maladie du Québec oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Quebecu. W badaniu wzięło udział 661 dziewcząt w wieku od 1 do 17 lat, które przeżyły jeden lub więcej przypadków wykorzystywania seksualnego, oraz porównawczą grupę 661 dziewcząt z populacji ogólnej.

„Wyniki pokazują, że dziewczęta, które były wykorzystywane seksualnie, częściej spotykały się z lekarzem z powodu szerszego zakresu problemów psychiatrycznych – lęku, zaburzeń nastroju, schizofrenii lub nadużywania substancji psychoaktywnych – niż dziewczęta z grupy porównawczej” – powiedziała Vézina-Gagnon. „Konsultacje te były również związane z częstszymi wizytami lekarskimi lub hospitalizacjami z powodu problemów narządów płciowych i układu moczowego w latach po zgłoszeniu wykorzystywania seksualnego”.

Czytaj też:
Groźna choroba pustoszy organizmy dzieci

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: MedicalXpress
 0

Czytaj także