Zajęcie się niezdrowym stylem życia może zwiększyć długość życia osób z ciężką chorobą psychiczną?

Zajęcie się niezdrowym stylem życia może zwiększyć długość życia osób z ciężką chorobą psychiczną?

Dodano: 
Depresja
Depresja / Źródło: Fotolia / Kaspars Grinvalds
Obecnie ludzie z ciężkimi chorobami psychicznymi żyją średnio o 12–15 lat krócej niż osoby w populacji ogólnej. 80% zgonów jest spowodowanych powszechnymi chorobami, takimi jak choroby serca, choroby układu oddechowego, cukrzyca, rak i zaburzenia trawienne. Wszystkie te choroby można częściowo przypisać niezdrowym czynnikom stylu życia, izolacji społecznej i deprywacji oraz niewłaściwemu korzystaniu z usług opieki zdrowotnej.

Badanie opublikowane w czasopiśmie PLOS ONE wykazało, że radzenie sobie z niezdrowymi czynnikami stylu życia zapewniłoby największe korzyści w poprawie oczekiwanej długości życia wśród osób z ciężkimi chorobami psychicznymi. W szczególności interwencje mające na celu rzucenie palenia u osób ze schizofrenią i podejścia mające na celu zmniejszenie siedzącego trybu życia u osób z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi wydają się być najbardziej obiecującymi sposobami na zwiększenie oczekiwanej długości życia, pokazując wzrost o 2 lata 5 miesięcy.

Ciężka choroba psychiczna a zgony z powodu niezdrowego stylu życia

Korzystając z danych z przeglądów systemowych, naukowcy oszacowali poziom powiązania między szeregiem różnych czynników ryzyka a całkowitą liczbą zgonów wśród osób z ciężką chorobą psychiczną. Czynniki zostały podzielone na trzy grupy: behawioralne czynniki ryzyka, takie jak palenie tytoniu i brak aktywności fizycznej, czynniki ryzyka związane z opieką zdrowotną, takie jak podjęcie leczenia i dostęp do zasobów opieki zdrowotnej oraz społeczne czynniki ryzyka, takie jak piętno i wykluczenie.

Biorąc pod uwagę skuteczność interwencji mających na celu zmianę tych czynników, naukowcy obliczyli wzrost oczekiwanej długości życia. Przykładami interwencji mających na celu wyeliminowanie czynników ryzyka były inicjatywy rzucenia palenia, poprawa dostępu do leków przeciwpsychotycznych i edukacyjne metody zmniejszania napiętnowania.

Analiza oszacowała, że ​​podejścia, które zajęły się tymi wszystkimi czynnikami, mogą potencjalnie zwiększyć długość życia od urodzenia o cztery lata dla osób z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi i siedem lat dla osób ze schizofrenią. Przyrost oczekiwanej długości życia oszacowano również w późniejszym okresie życia, a po 65 latach przewidywany wzrost wyniósł trzy lata w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej i cztery lata w przypadku schizofrenii.

Czytaj też:
COVID-19: Jak radzić sobie z lękiem i nie ulec panice

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert
 0

Czytaj także