Obowiązki domowe – czy doceniamy wkład naszego partnera w ich wykonywanie? Wyniki najnowszego raportu

Obowiązki domowe – czy doceniamy wkład naszego partnera w ich wykonywanie? Wyniki najnowszego raportu

Dodano: 
Sprzątanie (zdj. ilustracyjne)
Sprzątanie (zdj. ilustracyjne) Źródło:Fotolia / Wojciech Skóra
#DoItTogether, czyli #ZróbmyToRazem, to idea, która zachęca pary i rodziny do wspólnego wykonywania obowiązków domowych. Wdrożenie tego założenia ma wpłynąć na oszczędność czasu, ale także poszerzyć świadomość pielęgnowania rodzinnych relacji. Jak wygląda podział obowiązków w polskich gospodarstwach domowych? Mamy m.in. tendencję do przypisywania większej ilości wykonanych zadań sobie, a nie partnerowi. Więcej szczegółów zdradza raport „Podział obowiązków w polskich gospodarstwach domowych” zrealizowany na zlecenie marki Indesit, a jego wyniki komentuje Maria Rotkiel – psycholog, terapeutka rodzinna, trenerka rozwoju zawodowego i osobistego, autorka poradników psychologicznych.

Galeria:
Obowiązki domowe – czy doceniamy wkład naszego partnera w ich wykonywanie? Wyniki najnowszego raportu

Rodzina ważniejsza niż praca i obowiązki

Badanie objęło osoby w wieku 20-50 lat, które mieszkają ze swoim partnerem. Respondenci na samym początku zostali zapytani o to, które z wymienionych aktywności uważają za najważniejsze, a które za mniej istotne (mieli przypisać im odpowiednią cyfrę od 1 do 6, gdzie „szóstka” to najważniejszy wybór). Obowiązki domowe znalazły się dopiero na czwartym miejscu ze średnią 2,87. Co okazało się numerem jeden?

Najważniejszy jest dla nas czas spędzany z rodziną – uzyskał niemal 5 punktów. Na drugim miejscu pojawiła się odpowiedź „wychowywanie dzieci” z poziomem 4,62. Natomiast trzecią pozycję zajęła „praca zawodowa”, z wynikiem prawie 3,5. Dwie ostatnie odpowiedzi to wskazania na hobby (2,62) oraz spędzanie czasu ze znajomymi (2,5).

Wyniki raportu „Podział obowiązków w polskich gospodarstwach domowych” potwierdzają, że dla Polaków najważniejsza jest rodzina i czas spędzany z bliskimi – komentuje Maria Rotkiel, psycholog, terapeutka rodzinna, trenerka rozwoju zawodowego i osobistego, autorka poradników psychologicznych. – Ponad połowa badanych stwierdziła, że to właśnie rodzinie najchętniej poświęca wolny czas i jest ona ważniejsza niż praca zawodowa, hobby czy spędzanie czasu ze znajomymi. Często zastanawiamy się i martwimy o to, jak dbać o więź z najbliższymi? Odpowiedź jest prosta – najlepszym sposobem na budowanie i pielęgnowanie rodzinnych relacji jest wspólne spędzanie czasu i wzajemne wsparcie w codziennych obowiązkach. Bycie razem i współodpowiedzialność za dom to fundament naszej rodziny – dodaje.

Wspólne obowiązki = więcej czasu z rodziną

Marka Indesit, w ramach prowadzonej kampanii, zachęca do realizowania idei #DoItTogether, czyli do wspólnego wykonywania obowiązków. Tym samym zaoszczędzony czas będziemy mogli poświęcać bliskim, a już samo realizowanie zadań traktować, jak okazję do bycia razem. „Spędzanie czasu z rodziną” jest deklarowane jako najwyższy priorytet ankietowanych spośród wszystkich wymienionych aktywności. Natomiast kolejne pytanie w ankiecie sprawdziło, na ile idea wspólnego wykonywania obowiązków jest bliska respondentom.

Ogólne wyniki na poziomie deklaratywnym wykazują, że mamy tendencję do przypisywania zadań przede wszystkim sobie. Najwięcej kobiet i mężczyzn przyznaje, że zajmuje się zakupami (87% ankietowanych), sprzątaniem i odkurzaniem (ex aequo 82% wskazań). Zatem które prace przypisujemy naszym partnerom? Dwa pierwsze miejsca pokrywają się z powyższą „hierarchią” (choć z innym procentem wskazań: zakupy spożywcze – 66%; sprzątanie – 62%), natomiast na trzecim miejscu uplasowało się wskazanie „opieka nad dziećmi” z 61% odpowiedzi. Możemy zatem wywnioskować, że zadaniami, które przede wszystkim postrzegamy jako wykonywane wspólnie, są: zakupy spożywcze, sprzątanie, odkurzanie, gotowanie, opieka nad dziećmi i wyrzucanie śmieci.

Co robią za nas inne osoby z rodziny? Przede wszystkim wyrzucają śmieci (23% odpowiedzi), odkurzają (21%) oraz sprzątają – wskazane przez 1/5 ankietowanych. Natomiast prawie w ogóle nie korzystamy z pomocy profesjonalistów zatrudnionych do wykonywania naszych domowych obowiązków.

Kobiecy vs. męski punkt widzenia

Różnice w percepcji podziału obowiązków ankietowanych można zauważyć, kiedy wyszczególnimy wskazania na damskie oraz męskie i na ich podstawie podzielimy obowiązki na cztery obszary, którymi są: „specjalizacja” danej płci, „współwykonywane”, „rzadziej wykonywane” czynności oraz „specjalizację partnera”. Co przypisują sobie kobiety? Pranie (75%), gotowanie (65%), prasowanie (71%), zmywanie (57%), odkurzanie (46%) i sprzątanie (50%). Jako męskie zadania wskazują prace naprawcze (91%), remonty domowe (87%), wyrzucanie śmieci (71%) oraz prace w ogrodzie (52%). Na bazie tych statystyk można wywnioskować, że według kobiet obowiązki wykonywane przez obydwoje z partnerów to zakupy spożywcze oraz wychowywanie dzieci. Co ciekawe, wskazania kobiet znacznie pokrywają się z deklaracjami mężczyzn dot. podziału zadań domowych. Mężczyźni są świadomi wykonywania przez siebie remontów domowych w 85%, wyrzucania śmieci w 83%, prac naprawczych w 87% oraz prac w ogrodzie w 69%. Jednakże „męski punkt widzenia” wskazuje również na wysoki poziom przypisywania sobie innych zadań, takich jak: zakupy spożywcze (82%), odkurzanie (73%); zmywanie (71%), sprzątanie (69%), opieka nad dziećmi (65%) czy gotowanie (54%). W większości z ostatnich wymienionych wskazań, mężczyźni przypisują również wysoki wskaźnik ich wykonywania kobietom: gotowanie (86%), pranie (83%), prasowanie (82%), zakupy spożywcze (79%), odkurzanie (76%); zmywanie (74%), sprzątanie (86%), opieka nad dziećmi (74%) czy gotowanie (86%). Odpowiedzi badanych mężczyzn sugerują, że obowiązki wykonywane przez obydwoje partnerów to: zakupy spożywcze, odkurzanie, zmywanie, sprzątanie i opieka nad dziećmi.

Czym starsi tym bardziej skorzy do współpracy!

Ciekawie przedstawia się również statystyka, jeśli podzielimy odpowiedzi respondentów ze względu na ich wiek. W badaniu odpowiedzi podzielono na trzy grupy, osób w wieku: 20-30 lat, 31-40 lat oraz 41-50 lat. Na bazie wyników możemy dojść do konkluzji, że pary z upływem lat coraz częściej wykonują swoje obowiązki wspólnie (wyjątkiem są zadania związane z dziećmi, co można tłumaczyć brakiem możliwości wykonywania tych obowiązków, np. gdy dzieci opuszczą już dom rodzinny).

- Raport potwierdza, że im dojrzalszy związek i większe poczucie współodpowiedzialności za rodzinę, tym łatwiej o ustalenie zasad dotyczących domowych obowiązków. Z badania wynika również, że z wiekiem partnerzy częściej razem wykonują domowe prace. Wspólnie wykonywane prace to przede wszystkim zakupy spożywcze, w dalszej kolejności sprzątanie i gotowanie. Ważne jest to, że większość domowych prac może być wykonywana wspólnie, wystarczy szczera rozmowa, dobry plan, ustalenie zasad i konsekwencja. Wtedy czas poświęcony na domowe prace będzie i krótszy i przede wszystkim przyjemniejszy. Bo to, co robimy razem jest przyjemne! A jeśli dodamy do tego dobrą organizację pracy i skorzystamy z pomocy domowych sprzętów ułatwiających nam opiekę nad domem to praca będzie również dużo łatwiejsza– dodaje Maria Rotkiel.

Raport zrealizowany na zlecenie marki Indesit – badanie ilościowe realizowane techniką CAWI - przeprowadzone wśród członków społeczności badawczej Zymetrii. Realizacja badania: 04.07.2018 – 10.07.2018 r, N=501.

Czytaj też:
Dotyk może chronić przed chorobami

Źródło: Informacje prasowe