19-latek zachorował na alzheimera. Choroba dotyka nie tylko seniorów

19-latek zachorował na alzheimera. Choroba dotyka nie tylko seniorów

Dodano: 
Choroba Alzheimera
Choroba Alzheimera Źródło:Shutterstock
Zespół badaczy ze szpitala uniwersyteckiego w Pekinie opublikował wnioski z badań na przypadkiem 19-latka, który zapadł na chorobę Alzheimera. To najmłodsza osoba, u której zdiagnozowano tę groźną chorobę. Objawy pojawiły się już kilka lat wcześniej.

U młodego mężczyzny pojawiły się niepokojące kłopoty z pamięcią. Początkowo gubił swoje rzeczy, zapominał o posiłkach i nie mógł skoncentrować się na nauce. Do lekarza zgłosił się, bo nie pamiętał drogi ze szkoły do domu. I chociaż choroba Alzheimera dotyka głównie osoby po 60. roku życia, to lekarze stwierdzili jej objawy u 19-latka. Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono, że jego pamięć uległa uszkodzeniu. Do tej pory najmłodszym pacjentem ze zdiagnozowanym alzheimerem był 21- latek.

„Najnowsze badania sugerują, że wywołana przez chorobę Alzheimera demencja może dotyczyć osób w każdym wieku. Możemy spodziewać się wzrostu częstości występowania tej choroby u młodych ludzi” – wskazuje prof. George Perry z University of Texas, redaktor naczelny Journal of Alzheimer’s Disease.

Objawy choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera zaliczana jest do grupy schorzeń powodujących otępienie oraz stopniowe obumieranie neuronów. Trwa od 8 do 20 lat, powoli pozbawiając chorego zdolności do samodzielnego życia. Alzheimer odbiera nie tylko tzw. pamięć świeżą, powodując m.in. zapominanie osób i wydarzeń, ale także upośledza ogólne funkcjonowanie organizmu, prowadząc do śmierci. Obumieranie neuronów nie jest jedynym objawem choroby. Wraz z jej postępem w mózgu odkłada się szczególny rodzaj białek, które upośledzają funkcjonowanie sprawnych obszarów mózgu. Chorobę możemy podzielić na cztery główne okresy: zwiastujący (inaczej prodromalny), wczesny, środkowy i późny.

Objawy wczesnego stadium Alzheimera

We wczesnych stadiach chorzy mogą prowadzić całkowicie samodzielne życie. Do objawów tego etapu zaliczamy:

 1. osłabienie pamięci krótkotrwałej,
 2. trudności z doborem właściwych słów,
 3. spadek zainteresowania hobby i codziennymi czynnościami.

Środkowe stadium choroby

Okres środkowy jest zazwyczaj najdłuższym etapem Alzheimera. Gdy choroba postępuje, pogłębiają się problemy z pamięcią. Charakterystycznymi objawami są:

 • zapominanie imion bliskich osób,
 • nierozpoznawanie członków rodziny,
 • utrata poczucia czasu,
 • zmiana osobowości,
 • narastające problemy z mową i językiem,
 • nasilające się zmiany nastroju (w tym depresja, lęk i frustracja),
 • omamy.

Zaawansowane stadium Alzheimera

W późnym stadium chory może nie rozumieć otaczającego go świata. Pojawiające się omamy i urojenia mogą się nasilać, w wyniku czego chory odczuwa złość i reaguje agresją.

 • utrata wszystkich funkcji życiowych: (jedzenia, chodzenia, korzystania z toalety),
 • nieprzyswajanie informacji.

Badania dotyczące najmłodszego pacjenta z choroba Alzheimera opublikowano w czasopiśmie Journal of Alzheimer's Disease.

Czytaj też:
Mózg 80-latka pracuje tak, jak u 50-latka? Tylko w przypadku „superAgera”
Czytaj też:
Medyczna marihuana skuteczna w ponad 1000 problemów zdrowotnych. Wciąż budzi kontrowersje

Źródło: www.scmp.com