Czy mięsak jest twardy? Objawy, diagnostyka i leczenie nowotworu

Czy mięsak jest twardy? Objawy, diagnostyka i leczenie nowotworu

Dodano: 
Mięsak jako przykład nowotworu złośliwego
Mięsak jako przykład nowotworu złośliwego Źródło: Shutterstock
Mięsaki należą do grupy nowotworów złośliwych. Zaliczamy do nich m.in. mięsaki tkanek miękkich oraz mięsaki kości. Różnicowanie mięsaków uwzględnia rodzaj tkanki, z której się wywodzą. Jak wygląda mięsak? Wyjaśniamy.

Nowotwory złośliwe, do których zaliczamy mięsaki, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Mięsaki to dość duża grupa nowotworów, które mogą rozwinąć się na różnych etapach życia. Nowotwory tkanek miękkich oraz nowotwory kości z grupy mięsaków nie są często diagnozowanymi schorzeniami u osób dorosłych. U dzieci diagnozowane są częściej, stanowiąc około 15% wszystkich nowotworów złośliwych.

W ostatnich dekadach rozwój medycyny sprawił, że nowotwory złośliwe z grupy mięsaków, mogą być skutecznie leczone – niegdyś zdiagnozowanie mięsaka wiązało się z nikłą szansą na całkowite wyleczenie.

Charakterystyczny dla mięsaków jest ich agresywny charakter, co oznacza, że nowotwory tkanek miękkich i nowotwory kości z grupy mięsaków, szybko rosną, naciekając i niszcząc okoliczne tkanki, a także mają tendencję do tworzenia przerzutów odległych.

Dlaczego powstają mięsaki?

Większość nowotworów złośliwych powstaje z niewiadomych przyczyn. Podobnie jest w przypadku mięsaków – dokładne przyczyny powstawania tych nowotworów, nie zostały jeszcze poznane, jednak wiadomo, że ryzyko rozwoju mięsaków zwiększa się w przebiegu niektórych chorób genetycznych. Choroby dziedziczone wraz z genami, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju mięsaków, to m.in. zespół Wernera i zespół Gardnera.

Ryzyko rozwoju mięsaków zwiększają również urazy tkanek m.in. urazy mechaniczne oraz oparzenia, kontakt z substancjami chemicznymi i zakażenia niektórymi chorobami wirusowymi – przyczyną rozwoju mięsaka może być np. zakażenie wirusem HIV. Czynnikiem ryzyka rozwoju mięsaka oraz innych nowotworów złośliwych, jest również częsty kontakt z promieniowaniem jonizującym, które działa mutagennie na organizm człowieka.

Czytaj też:
Ten rodzaj nowotworów atakuje głównie dzieci i młodych ludzi. Nie bagatelizuj objawów

W większości przypadków nie jest możliwe ustalenie przyczyny rozwoju mięsaka. Częstość występowania mięsaków tkanek miękkich i mięsaków kości jest podobna – około 50% wszystkich diagnozowanych mięsaków stanowią mięsaki tkanek miękkich, które mogą utworzyć się m.in. w obrębie kończyn, tułowia, szyi i głowy. Mięsak może również powstać w przestrzeni zaotrzewnowej. Poważnym zagrożeniem są również nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego, czyli mięsaki GIST, a także mięsaki kości. Częstość występowania poszczególnych typów mięsaków jest różna w poszczególnych grupach wiekowych.

Rodzaje mięsaków

Wśród mięsaków wyróżniamy zmiany nowotworowe, które wywodzą się z różnych typów tkanek. Do grupy mięsaków zaliczamy:

  • nowotwory wywodzące się z tkanki włóknistej (włókniakomięsak),
  • nowotwory wywodzące się z tkanki chrzęstnej (chrzęstniakomięsak),
  • nowotwory wywodzące się z tkanki kostnej (kostniakomięsak),
  • nowotwory wywodzące się z tkanki tłuszczowej (tłuszczakomięsak),
  • nowotwory wywodzące się z tkanki naczyń krwionośnych (mięsak naczyniowy),
  • nowotwory wywodzące się z tkanki mięśniowej gładkiej (mięśniakomięsak gładkokomórkowy) i tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej (mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy).

Mięsaki mają tendencję do tworzenia przerzutów bliskich, atakując okoliczne tkanki i węzły chłonne oraz tworzenia przerzutów odległych.

Objawy mięsaka

Poszczególne typy mięsaków wywołują różne objawy. Początkowo są one niespecyficzne. Objawy mięsaka, które wskazują na nowotwór, pojawiają się wraz ze wzrostem guza. Objawy mięsaków tkanek miękkich różnią się od objawów mięsaków, które lokalizują się w przestrzeni zaotrzewnowej oraz układzie pokarmowym i kościach. Niektóre mięsaki możemy wyczuć pod skórą – zmiana ma postać guza, który zlokalizowany jest np. w obrębie kończyn, na tułowiu, szyi lub głowie. Mięsaki kości stopniowo niszczą tkankę kostną, prowadząc m.in. do patologicznych złamań, a mięsaki układu pokarmowego oraz przestrzeni zaotrzewnowej w jamie brzusznej mogą wywoływać objawy kojarzone z innymi, mniej poważnymi schorzeniami.

Objawy mięsaków tkanek miękkich

Do typowych objawów mięsaków tkanek miękkich zaliczamy np. wyczuwalne zgrubienie, ból, obrzęk oraz zmniejszoną ruchomość stawu. Rozwijający się w organizmie nowotwór wywołuje również objawy ogólne np. związane z niedokrwistością osłabienie i przewlekłe zmęczenie.

Objawy mięsaków kości

Mięsaki kości również powodują objawy ogólne. Rozwojowi guza towarzyszy obrzęk powodujący ból i zmiana w zarysie kończyny. Początkowe objawy choroby mogą być mylone z objawami urazu lub kontuzji. W zaawansowanym stadium choroby mięsak prowadzi do uszkodzenia stawu lub kości, powodując m.in. patologiczne złamania.

Objawy mięsaków kanki podścieliskowej przewodu pokarmowego

Mięsaki powstające w przewodzie pokarmowym najczęściej rozwijają się bezobjawowo, co zwiększa ryzyko związane z wykryciem choroby w zaawansowanym stadium. W zależności od lokalizacji guza mogą pojawić się objawy typowe dla zaburzeń w funkcjonowaniu układu pokarmowego np. ból brzucha.

Mięsak tkanek miękkich oraz inne rodzaje mięsaków to nowotwory, które najczęściej przerzutują do płuc i wątroby. Bywają wykrywane dopiero w momencie pojawienia się objawów ze strony tych narządów, co zmniejsza szansę na całkowite wyleczenie. O obecności przerzutów mięsaka mogą świadczyć m.in. bóle w okolicy wątroby, zaburzenia funkcji krwiotwórczych, przewlekły kaszel, a także nasilające się objawy ogólne.

Mięsaki – diagnostyka i leczenie

Podejrzenie mięsaka wymusza wykonanie specjalistycznych badań. Na etapie diagnostyki wykonywane jest m.in. badanie rezonansem magnetycznym. Niezbędne jest również badanie histopatologiczne, które pozwala określić stopień złośliwości histologicznej guza.

Leczenie mięsaków zależne jest od lokalizacji zmiany oraz stopnia zaawansowania choroby. Nie zawsze możliwe jest usunięcie mięsaka z marginesem zdrowych tkanek. W celu ratowania zdrowia i życia może być niezbędna np. amputacja zaatakowanej przez nowotwór złośliwy kończyny. Wspomagająco w leczeniu mięsaków stosowana jest radioterapia i chemioterapia.

Czytaj też:
Chłoniak Hodgina – jakie są rokowania? Przyczyny, objawy i leczenie nowotworu
Czytaj też:
Czerniak błony naczyniowej oka – rzadki nowotwór, o którym niewiele się mówi

Źródło: Zdrowie WPROST.pl