Choroby dziąseł mogą zwiększać ryzyko niektórych nowotworów

Choroby dziąseł mogą zwiększać ryzyko niektórych nowotworów

Dodano: 
Dentysta przy pracy
Dentysta przy pracy Źródło: Pexels / Andrea Piacquadio
Osoby z chorobami przyzębia (dziąseł) mogą być bardziej narażone na zachorowanie na niektóre formy raka, sugeruje artykuł opublikowany w czasopiśmie Gut, w którym szczegółowo opisano badanie prospektywne.

Amerykańscy naukowcy odkryli, że historia chorób przyzębia wydaje się być związana ze zwiększonym ryzykiem raka przełyku i żołądka, a ryzyko to było również wyższe u osób, które wcześniej utraciły zęby. Poprzednie ustalenia dotyczące związku chorób przyzębia i utraty zębów z rakiem przełyku i żołądka były niespójne.

Dlatego zespół naukowców z Harvard TH Chan School of Public Health w Bostonie w USA przeprowadził badanie danych na temat pacjentów przez dziesięciolecia obserwacji.

Zbadali związek historii chorób przyzębia i utraty zębów z ryzykiem raka przełyku i żołądka u 98459 kobiet z badania zdrowia pielęgniarek (1992-2014) i 49685 mężczyzn z badania kontrolnego pracowników służby zdrowia (1988-2016).

Pomiary stomatologiczne, dane demograficzne, styl życia i dietę oceniono za pomocą kwestionariuszy kontrolnych, a po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną potwierdzono raka. Wyniki pokazały, że w ciągu 22-28 lat obserwacji było 199 przypadków raka przełyku i 238 przypadków raka żołądka.

Choroby dziąseł mogą zwiększać ryzyko niektórych nowotworów

Choroba przyzębia w wywiadzie wiązała się ze zwiększeniem ryzyka odpowiednio o 43% i 52% raka przełyku i raka żołądka. W porównaniu z osobami bez utraty zębów ryzyko raka przełyku i żołądka u osób, które straciły dwa lub więcej zębów, było również nieznacznie wyższe – odpowiednio 42% i 33%.

Ponadto, u osób z chorobami przyzębia w wywiadzie brak utraty zębów i utrata jednego lub więcej zębów były w równym stopniu związane z 59% zwiększonym ryzykiem raka przełyku w porównaniu z osobami bez choroby przyzębia w wywiadzie i bez utraty zębów. Podobnie, ta sama grupa osób miała odpowiednio o 50% i 68% większe ryzyko raka żołądka.

Autorzy wskazują na możliwe przyczyny związku między bakteriami jamy ustnej (mikrobiota jamy ustnej) a rakiem przełyku i żołądka, a dowody z innych badań sugerują, że tannerella forsythia i porphyromonas gingivalis – członkowie patogenów przyzębia – były związane z ryzykiem raka przełyku.

Innym możliwym powodem jest to, że zła higiena jamy ustnej i choroby przyzębia mogą sprzyjać tworzeniu się endogennych nitrozoamin, o których wiadomo, że powodują raka żołądka przez bakterie redukujące azotany.

Czytaj też:
Selen i arsen mogą być istotne dla rozwoju kobiecych nowotworów

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert