Zaburzenia psychiczne dotkną połowę ludzi na całym świecie. Zatrważające wnioski naukowców

Zaburzenia psychiczne dotkną połowę ludzi na całym świecie. Zatrważające wnioski naukowców

Dodano: 
Przygnębiony mężczyzna
Przygnębiony mężczyzna Źródło:Pexels
Z zaburzeniami psychicznymi mierzy się coraz więcej osób, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wzrasta świadomość na ten temat, a to z kolei prowadzi do lepszej diagnostyki. Badacze oszacowali, jak liczna będzie grupa ludzi, którą problemy natury psychicznej dotkną w przyszłości.

Zaburzeniami psychicznymi określany jest szereg rozmaitych problemów. W dzisiejszych czasach występują one coraz częściej, a najnowsze prognozy badaczy również nie wróżą poprawy. Wręcz przeciwnie. Zdaniem naukowców ma być coraz gorzej, a jak wynika z ich szacunków – niebawem z takimi problemami ma się zmierzyć połowa populacji całego świata, która nie ukończyła jeszcze 75. roku życia.

Globalne badanie na temat zaburzeń psychicznych

Globalne badanie zostało przeprowadzone w 29 krajach (w tym w 12 krajach o niskich i średnich dochodach oraz w 17 krajach o wysokich dochodach), a jego wyniki zostały opublikowane na łamach magazynu „The Lancet Psychiatry”. Naukowcy z University of Queensland z Australii we współpracy z innymi międzynarodowymi badaczami przeprowadzili badanie, które miało na celu przewidzenie, jak powszechne będzie występowanie zaburzeń psychicznych na całym świecie w przyszłości.

Poddali oni analizie dane obejmujące ponad 150 tysięcy osób w wieku od 18 lat lub starszych: 85 308 kobiet i 71 023 mężczyzn. Dane były zebrane z okresu od 2001 do 2022 roku. Informacje pochodziły z serii bezpośrednich wywiadów World Health Organisation's World Mental Health Survey. Badania miały na celu ocenić wiek wystąpienia, ale też ryzyko zachorowania na 13 zaburzeń psychicznych z DSM-IV do wieku 75 lat w przekroju badań według płci.

Jakie były wyniki badania?

Badanie pokazuje, że połowa ludzkości ma cierpieć przynajmniej na jedno zaburzenie natury psychicznej jeszcze przed ukończeniem 75. roku życia. „Najczęstsze są zaburzenia nastroju, takie jak ciężka depresja i lęki. Widać przy tym różnice między płciami” – powiedział prof. John McGrath, autor badania.

Najczęstszymi zaburzeniami natury psychicznej u kobiet ma być depresja, zespół stresu pourazowego (PTSD) oraz fobie. Z kolei u mężczyzn będzie dominować również depresja i fobie, ale też alkoholizm. Ryzyko zachorowania na jakiekolwiek zaburzenie psychiczne do 75. roku życia wynosiło 46,4 procent dla respondentów płci męskiej i 53,1 procent dla respondentek płci żeńskiej.

Rozwój zaburzeń psychicznych

Naukowcy wskazują, że do rozwoju zaburzeń psychicznych najczęściej dochodzi w dzieciństwie, okresie nastoletnim oraz wczesnej dorosłości. Jak podają badacze, warunkowe prawdopodobieństwa pierwszego wystąpienia takich zaburzeń szacuje się na okres około 15 lat, przy medianie wieku wystąpienia wynoszącej 19 lat dla płci męskiej i 20 lat dla płci żeńskiej.
„To wskazuje na potrzebę inwestowania w podstawową neurobiologię, aby zrozumieć, dlaczego te zaburzenia się rozwijają” – powiedział prof. McGrath. Dodał również, że:

Potrzebne są procedury zdolne do szybkiego wykrywania i leczenia powszechnych zaburzeń psychicznych. Powinny być zoptymalizowane pod kątem pacjentów w kluczowych momentach ich życia.

Badacze podkreślają, jak ważny jest aspekt wieku, kiedy takie zaburzenia się pojawiają. współautor badania, prof. Ronald Kessler z Harvard Medical School tłumaczy:

Poprzez zrozumienie znaczenia wieku, w którym te zaburzenia często się pojawiają, możemy odpowiednio dostosować interwencje zdrowotne i alokować zasoby tak, aby zapewnić właściwe i terminowe wsparcie dla osób zagrożonych.

Naukowcy stwierdzili, że wyniki najnowszego badania dostarczają cennych informacji na temat częstotliwości i momentu wystąpienia zaburzeń psychicznych na podstawie wielu różnych populacji.

Czytaj też:
Co innego stresuje kobiety i mężczyzn. Stereotypy silniejsze niż się wydaje
Czytaj też:
Upały mogą doprowadzić do kryzysu zdrowia psychicznego

Źródło: Zdrowie WPROST.pl / thelancet.com