Samookaleczenia u nastolatków związane są z uzależnieniem od Internetu?

Samookaleczenia u nastolatków związane są z uzależnieniem od Internetu?

Dodano: 
Nastolatkowie korzystający z internetu
Nastolatkowie korzystający z internetu Źródło: Shutterstock / DisobeyArt
Samookaleczenie się przez młodzież wynika z różnych problemów. Badacze w Chinach wykazali, że zachowania autoagresywne u młodych osób mogą mieć związek z uzależnieniem od Internetu.

Autoagresja u młodzieży

Samookaleczenie się jest związane z wieloma problemami natury psychologicznej. Do okaleczania własnego ciała skłaniać mogą takie zaburzenia, jak depresja, anoreksja, uzależnienia, deficyt uwagi, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) czy zaburzenia opozycyjno-buntownicze (tendencja do buntu i konfliktów z osobami stanowiącymi autorytety oraz do przekraczania norm społecznych). Samookaleczenie się jest czynnikiem ryzyka wystąpienia myśli i zachowań samobójczych.

Uzależnienie od Internetu

Zespół naukowców z Chin przeprowadził badanie, które miało odpowiedzieć na pytanie, czy uzależnienie od Internetu zwiększa ryzyko samookaleczania się przez młode osoby. Badanie objęło ponad 15,5 tys. nastolatków w wieku 11-20 lat. Młodzież zaklasyfikowano do dwóch grup: możliwe uzależnienie od Internetu i pewne uzależnienie od Internetu (blisko stuprocentowa pewność rozpoznania). Prawie 30 procent uczestników badania spełniało kryteria możliwego uzależnienia od Internetu, a około 3 procent nastolatków spełniało kryteria dla pewnego uzależnienia od Internetu. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, 17 procent uczniów samookaleczyło się 1-4 razy, a 11,5 procent – częściej niż pięć razy. Osoby z możliwym uzależnieniem od Internetu miały większe szanse o 29 procent na samookaleczenie się 1-4 razy w ciągu 12 miesięcy, a osoby uzależnione miały na to większe szanse o 41 procent w porównaniu do młodzieży nie wykazującej cech uzależnienia. Natomiast, jeśli chodzi o samookaleczenie się częściej niż pięć razy – możliwe uzależnienie od Internetu zwiększało na to szanse o 75 procent, a pewne uzależnienie od Internetu – aż o 166 procent. Wyniki badania wykazują, że uzależnienie od Internetu jest istotnym czynnikiem ryzyka samookaleczenia się przez nastolatków.

 0

Czytaj także