Od chęci pomocy przez ignorowanie do brania udziału w cyberprzemocy – zróżnicowane reakcje na internetowe nękanie

Od chęci pomocy przez ignorowanie do brania udziału w cyberprzemocy – zróżnicowane reakcje na internetowe nękanie

Dodano: 
Kobieta pracująca
Kobieta pracująca Źródło: Pexels / Karolina Grabowska
Cyberprzemoc negatywnie wpływa na emocje, zachowanie i samopoczucie ofiar oraz osób postronnych i samych prześladowców. Zbadano, jak internauci reagują na przemoc oraz co przyczynia się do nękania w Internecie.

Cyberprzemoc

Przemoc w Internecie jest palącym problemem na całym świecie. Najczęstszymi jej formami są: agresja słowna w postaci nieprzychylnych, nienawistnych komentarzy na forach internetowych, na profilach w mediach społecznościowych, upublicznianie upokarzających zdjęć, szantażowanie, celowe ignorowanie czyjejś działalności w sieci i bezpodstawne wykluczanie z różnych grup w Internecie. Zdecydowana większość nastolatków intensywnie korzysta z mediów społecznościowych, w których może doświadcza agresji z powodu swojego wyglądu, poglądów, upodobań i wielu innych przyczyn.

Jak reagują internauci?

Naukowcy zbadali zachowania osób postronnych w przypadku cyberprzemocy oraz czynników wpływających na występowanie przemocy w Internecie. W badaniu wzięło udział prawie 600 uczniów szkół średnich. Za pomocą internetowych kwestionariuszy zebrano dane dotyczące doświadczeń związanych z cyberprzemocą i stosunku do niej, relacji z rodzicami oraz samooceny. 34,6 procent ankietowanych było chętnych do pomocy ofiarom. Skłonność do pomocy była większa u osób, które znały osobiście ofiary cyberprzemocy lub same nimi były oraz miały silną więź z rodzicami. 28 procent osób wolało ignorować problem i częściej były to osoby, których bliscy nigdy nie padli ofiarą cyberprzemocy. 26,3 procent ankietowanych zgłaszało, że sami prześladowali innych w Internecie. Problem przemocy w Internecie powinien być dalej badany, aby lepiej poznać powody cyberprzemocy i zachowania internautów. Bezpieczna i dobra więź z rodzicami jest jednym z ważnych czynników, który może pomóc w walce z hejtem.

Czytaj też:
5 sposobów na poprawę relacji ze sobą samym