Czy twoje dziecko śpi wystarczająco długo? Może mieć problemy psychiczne

Czy twoje dziecko śpi wystarczająco długo? Może mieć problemy psychiczne

Dodano: 
Śpiące dziecko
Śpiące dziecko / Źródło: Pixabay / ddimitrova
Istnieje wiele dobrych powodów, aby zapewnić dzieciom wystarczającą ilość snu, ale wieczorny spokój ich rodziców nie jest wcale najważniejszy. „Jeśli upewnimy się, że nasze dzieci mają wystarczającą ilość snu, możemy pomóc chronić je przed problemami ze zdrowiem psychicznym” - mówi Bror M. Ranum, doktorant na Wydziale Psychologii Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii (NTNU).

Badanie przeprowadzone na prawie 800 dzieciach przez kilka lat wykazało, że u tych, które śpią najmniej, istnieje największe ryzyko późniejszych problemów psychiatrycznych, w tym ADHD, lęków i depresji.

„Widzimy związek między czasem snu a ryzykiem wystąpienia objawów zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych” – mówi Ranum, pierwszy autor nowego artykułu na temat dzieci, snu i ryzyka zaburzeń psychicznych.

Chłopcy, którzy śpią mniej godzin, mają zwiększone ryzyko wystąpienia problemów behawioralnych. Zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, którzy mniej śpią, są bardziej narażeni na przyszłe problemy emocjonalne.

Sen dziecka istotny dla zdrowia psychicznego

Sen dziecka mierzono czujnikami ruchu co noc przez tydzień. Naukowcy przeprowadzili wywiady kliniczne, aby zmierzyć trudności ze zdrowiem psychicznym. Procedury te powtarzano kilka razy co dwa lata.

Badanie jest częścią projektu Tidlig Trygg I Trondheim (TtiT - Trondheim Early Secure Study). Jest to długoterminowe badanie, w którym przebadano prawie tysiąc dzieci w wieku 4, 6, 8, 10, 12 i 14 lat. Właśnie rozpoczęło się badanie 16-latków uczestniczących w projekcie. Jednym z wielu celów TtiT jest zbadanie, dlaczego u niektórych dzieci występują problemy ze zdrowiem psychicznym.

W badaniu sprawdzono również, czy trudności psychiczne mogą powodować, że dzieci mniej śpią. Dane nie wskazują, aby tak było. Czas trwania snu wpływa na ryzyko późniejszych problemów, a nie odwrotnie.

Ponieważ ludzie są dość słabi w informowaniu o ilości snu, naukowcy nie mogą całkowicie polegać na danych dotyczących czasu snu. Podany przez siebie czas trwania snu nie koreluje z obiektywnymi pomiarami czasu snu. Badania laboratoryjne mierzą sen obiektywnie, ale badanie to mierzy jedynie natychmiastowe skutki i nie komentuje, czy czas trwania snu wpływa na zdrowie psychiczne osób w czasie.

„Nasze badanie pokazuje, że dzieci, które śpią mniej godzin niż inne, częściej rozwijają objawy psychiczne, nawet dwa lata później” – mówią naukowcy.

Ranum podkreśla, że ​​istnieją duże różnice indywidualne, jeśli chodzi o ilość snu potrzebną każdemu dziecku.

Ile snu potrzebuje dziecko?

To, co oznacza zbyt mało snu dla jednego dziecka, może być więcej niż wystarczające dla innych dzieci. Dlatego rodzice też nie powinni się niepotrzebnie martwić.

„Ale jeśli okaże się, że twoje dziecko wydaje się być niewyspane i nie może się skoncentrować, lub zauważysz, że jego nastrój zmienia się bardziej niż normalnie, możesz pomóc mu lepiej spać” – mówi Ranum.

Mówi, że trudno jest udzielać rad odpowiednich dla wszystkich rodzin i wszystkich dzieci. Ale konsekwentne budzenie się rano jest być może najważniejszym sposobem na rozwój zdrowych nawyków snu.

Być może przyszłe badania pokażą, że sen może pomóc w leczeniu problemów psychicznych dzieci.

Czytaj też:
Naukowcy badają, dlaczego kobiety żyją dłużej niż mężczyźni

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert
 0

Czytaj także