Czy zajęcie przez COVID-19 przewodu pokarmowego i wątroby pogarsza rokowanie? Analiza badań

Czy zajęcie przez COVID-19 przewodu pokarmowego i wątroby pogarsza rokowanie? Analiza badań

Dodano: 
Ból brzucha
Ból brzucha / Źródło: Fotolia / Monthira
Częstość występowania oraz rokowanie u pacjentów, u których doszło do zajęcia przewodu pokarmowego i wątroby przez COVID-19 były poznane w małym stopniu. Niedawno ukazała się praca podsumowująca wyniki badań dotyczących wpływu COVID-19 na układ pokarmowy.

Objawy COVID-19

rozprzestrzeniany jest drogą kropelkową i zakaża układ oddechowy. Zakażenie SARS-CoV-2 najczęściej przebiega w sposób bezobjawowy. Jeśli wystąpią objawy, to u chorych dominują gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. Rzadziej występują inne symptomy, na przykład ból gardła, bóle mięśni, ból głowy, biegunka czy nawet utrata węchu lub smaku. Trudności w oddychaniu, duszność lub ból w klatce piersiowej należą do poważnych objawów, których nie wolno ignorować. Badania wykazują, że u niektórych pacjentów zakażenie koronawirusem może powodować objawy ze strony przewodu pokarmowego.

Koronawirus a układ pokarmowy – badania

Na łamach The Lancet Gastroenterology & Hepatology ukazała się interesująca praca z meta-analizą podsumowująca wyniki 35 badań dotyczących wpływu zakażenia koronawirusem na układ pokarmowy. Badania objęły łącznie 6 686 pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19. W momencie diagnozy 4 procent pacjentów miało współistniejące choroby przewodu pokarmowego. Łącznie u 15 procent pacjentów rozwinęły się objawy ze strony przewodu pokarmowego, w tym trzy najczęstsze z nich to nudności lub wymioty, biegunka i utrata apetytu, a u 19 procent pacjentów zidentyfikowano nieprawidłowe funkcjonowanie wątroby. Pacjenci z ciężkim przebiegiem COVID-19 z większym prawdopodobieństwem rozwijali objawy ze strony przewodu pokarmowego oraz uszkodzenie wątroby w stosunku do pacjentów z COVID-19 o łagodnym przebiegu. 10 procent pacjentów prezentowało tylko symptomy ze strony przewodu pokarmowego, bez objawów ze strony układu oddechowego. Chorzy, u których stwierdzono zajęcie układu pokarmowego, zwykle mieli opóźnioną diagnozę . U takich pacjentów częściej dochodziło do powikłań. Przegląd badań wykazał, że objawy ze strony przewodu pokarmowego oraz uszkodzenie wątroby są nierzadkie u pacjentów z COVID-19. Dobrze, aby lekarze zwracali na to uwagę podczas diagnozowania i leczenia.

Czytaj także:
Zapobieganie „burzy cytokinowej” może złagodzić poważne objawy COVID-19

Czytaj także

 0