Zdrowie psychiczne tak samo ważne jak fizyczne? Większość osób ma sprecyzowane poglądy

Zdrowie psychiczne tak samo ważne jak fizyczne? Większość osób ma sprecyzowane poglądy

Dodano: 
Płacząca dziewczyna
Płacząca dziewczyna Źródło:Pexels
Wyniki najnowszego badania pokazują, co Europejczycy myślą na temat zdrowia psychicznego, a także, jaka jest ich opinia w kwestii tego, czy jest ono równie ważne jak zdrowie fizyczne. Ankietowani wskazali też czynniki, które najbardziej wpływają na dobry stan naszej psychiki.

Za nami Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który odbywał się na całym świecie 10 października. Mimo że przypada on jedynie raz w roku, to o zdrowie psychiczne należy dbać każdego dnia. Ważne jest także, by o nim mówić. Co na ten temat myślą Europejczycy? Czy ich zdaniem zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak fizyczna kondycja naszego organizmu? Wyniki przeprowadzonego ostatnio badania przez Eurobarometr opublikowała w poniedziałek (09.10.2023 r.) Komisja Europejska. Było ono prowadzone w dniach 14–21 czerwca 2023 roku. Łącznie wzięło w nim udział 26 501 osób w wieku co najmniej 15 lat z 27 państw.

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak fizyczne?

Wyniki badania pokazały, że aż 89 procent ankietowanych Europejczyków jest zdania, że zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak zdrowie fizyczne. Oznacza to, że 9 na 10 respondentów jest przekonanych o wadze istoty zdrowia psychicznego, a w konsekwencji też o tym, jak ważna jest jego promocja (powinna być ona porównywalna z promocją zdrowia fizycznego).

Ankietowani odpowiedzieli również na pytanie związane z tym, w jaki sposób państwa europejskie mogą przyczynić się do poprawy zdrowia swoich obywateli. Okazuje się, że najwięcej osób, bo aż 45 procent, jako najważniejszy czynnik uważa „poprawę ogólnej jakości życia”. Zdaniem badanych osób bardzo istotna jest także:

  • poprawa dostępu do diagnostyki, leczenia i opieki nad pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne (37 procent osób tak uważa),
  • wspieranie zdrowia psychicznego osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (35 procent osób jest tego zdania).

Czy osoby z problemami natury psychicznej otrzymują odpowiednią pomoc?

Mniej niż połowa osób biorących udział w badaniu uważa, że osoby, które borykają się z problemami związanymi ze zdrowiem psychicznym, mają taki sam dostęp do odpowiedniej opieki jak osoby, które cierpią na inne choroby. Jak przekłada się to na rzeczywistość?

46 procent Europejczyków biorących udział w badaniu przyznała, że doświadczyła problemów emocjonalnych lub psychospołeczny takich jak odczuwanie lęku lub depresja. Okazało się, że ponad połowa z nich, bo aż 54 procent, nie otrzymała w tej sytuacji pomocy od specjalisty

Pogorszenie stanu zdrowia psychicznego Europejczyków

Na zdrowie psychiczne Europejczyków, w tym również Polaków, z pewnością niebagatelny wpływ miały ostatnie wydarzenia: pandemia COVID-19, kryzys klimatyczny, wojna tocząca się w Ukrainie, a także inne czynniki społeczne i gospodarcze.

Przed pandemią COVID-19 co szósta osoba w Europie cierpiała na problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Teraz sytuacja ta uległa pogorszeniu, a ostatnie wydarzenia w pewnym stopniu wpłynęły na stan Europejczyków (tak twierdzi 44 procent ankietowanych). 18 procent osób uważa, że odcisnęły one duże piętno na psychice ludzi.

Co wpływa na dobry stan zdrowia psychicznego?

Zdaniem większości osób biorących udział w badaniu najważniejszymi czynnikami wpływającymi na dobry stan zdrowia psychicznego są warunki życia, a później bezpieczeństwo finansowe. Istotny jest także:

  • kontakt z przyrodą i przebywanie na terenach zielonych,
  • nawyki snu,
  • aktywność fizyczna,
  • kontakty społeczne.

Zdecydowana większość osób uważa także, że na zdrowie psychiczne negatywny wpływ ma korzystanie z mediów społecznościowych.

Czytaj też:
Nastolatkowie okaleczają swoje ciała. Potrafią użyć do tego temperówki
Czytaj też:
Kryzysowy Telefon Zaufania pomaga coraz większej liczbie osób. Zadzwonić może każdy

Źródło: Zdrowie WPROST.pl / PAP, Eurobarometr