Do lekarza bez kolejki. Aktualna lista uprawnionych. Sprawdź, czy na niej jesteś

Do lekarza bez kolejki. Aktualna lista uprawnionych. Sprawdź, czy na niej jesteś

Dodano: 
Pacjentka rozmawia z lekarzem, zdjęcie ilustracyjne
Pacjentka rozmawia z lekarzem, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Drazen Zigic
Kolejki do lekarzy to prawdziwa bolączka polskiego systemu ochrony zdrowia. Jednak nie wszyscy muszą czekać na przyjęcie do specjalisty. Grono osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością poszerzyło się o kolejną grupę. Sprawdź, kto skorzysta na zmianach.

Nowelizacje przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych ustaw i rozporządzeń stworzonych przez Ministerstwo Zdrowia przyniosły zmiany na liście osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Niedawno do grona „uprzywilejowanych” dołączyła nowa grupa. Prawo „pierwszeństwa” obowiązuje w przychodniach, szpitalach, poradniach specjalistycznych, a także innych ośrodkach udzielających świadczeń zdrowotnych.

Co oznacza ono w praktyce? Osoba uprawniona otrzymuje pomoc w dniu zgłoszenia do placówki. Jeśli nie jest to możliwe, wyznacza się inny termin poza kolejnością wynikającą z list oczekujących prowadzonych w danym miejscu (w poradniach specjalistycznych wizyta musi odbyć się w ciągu 7 dni od zgłoszenia). Wyjątkiem od zasady pierwszeństwa są reguły obowiązujące na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR-ach). Tam o kolejności przyjęć decyduje stan zdrowia pacjenta. Najpierw leczy się chorych z zagrożeniem życia. By skorzystać z dostępu do świadczeń poza kolejnością, osoba uprawniona musi okazać dokument potwierdzający uzyskane „przywileje” (np. kartę przebiegu ciąży, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itp.).

Dostęp do lekarza bez kolejki – aktualna lista uprawnionych

Pojawienie się nowej grupy osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością to między innymi efekt powstania Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Aktualna lista „uprzywilejowanych” pacjentów obejmuje:

 • kobiety ciężarne,
 • Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi i Zasłużonych Dawców Przeszczepu,
 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • osoby z niepełnosprawnością, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji i wymagają stałej opieki,
 • inwalidów wojennych i wojskowych,
 • kombatantów,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową korzystających ze świadczeń w podmiotach leczniczych stworzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i nadzorowanych przez ten resort,
 • żołnierzy zastępczej służby wojskowej,
 • dzieci i nastolatków, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie bądź chorobę zagrażającą życiu (chodzi o problemy zdrowotne powstałe w okresie prenatalnym rozwoju człowieka albo w czasie porodu),
 • osoby deportowane do pracy przymusowej,
 • osoby, którym przyznano świadczenie kompensacyjne z tytułu szkód medycznych doznanych w trakcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalu (prawo pierwszeństwa obowiązuje przez 5 lat, licząc od daty przyznania świadczenia),
 • uprawnionych żołnierzy lub pracowników sektora wojskowego, u których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • weteranów, u których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • żołnierzy zawodowych (jeśli korzystają oni ze świadczeń w podmiotach leczniczych, stworzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i przez nie nadzorowanych).

Gdzie znaleźć informacje o kolejkach do lekarzy?

Informator dotyczący dostępnych terminów leczenia znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) pod adresem terminyleczenia.nfz.gov.pl. Można również skorzystać z Telefonicznej Informacji Pacjenta. Wystarczy zadzwonić pod numer 800 190 590. Darmowa infolinia jest czynna całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Czytaj też:
Podolog to specjalista od stóp. Z jakimi chorobami się do niego udać?
Czytaj też:
Dr Gałązka-Sobotka: „W Polsce zdrowie trzeba sobie wychodzić i wyczekać”

Opracowała:
Źródło: gov.pl