Przetaczanie krwi. Czy świeższe czerwone krwinki są lepsze od starszych?

Przetaczanie krwi. Czy świeższe czerwone krwinki są lepsze od starszych?

Dodano: 
Krwiobieg, erytrocyty
Krwiobieg, erytrocyty Źródło:Fotolia / Spectral-Design
Nowe badania wykazały, że transfuzje przy użyciu świeżych czerwonych krwinek – komórek, które przechowywano przez siedem dni lub krócej – nie są bardziej korzystne niż starsze krwinki w zmniejszaniu ryzyka niewydolności narządów lub śmierci u krytycznie chorych dzieci.

Niedokrwistość jest bardzo rozpowszechniona wśród dzieci hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii dziecięcej. Transfuzja z krwinkami czerwonymi jest jedynym sposobem szybkiego leczenia ciężkiej niedokrwistości, która może zagrażać życiu. Czerwone krwinki są przechowywane w bankach krwi przez okres do 42 dni. Niektóre badania opublikowane w ciągu ostatnich dziesięcioleci sugerują, że transfuzja z czerwonymi jednostkami krwinek przechowywanymi przez dłuższy czas może być mniej korzystna niż transfuzja z świeższych jednostek czerwonych krwinek. Nowe odkrycia powinny uspokoić pacjentów, rodziny i lekarzy: obecna standardowa praktyka polegająca na wydawaniu starszych krwinek czerwonych jest równie bezpieczna i skuteczna dla dzieci przebywających na oddziale intensywnej terapii.

Czytaj też:
Morfologia krwi – kiedy warto ją wykonać?

Badanie rzuca nowe światło na transfuzję

To jedno z największych badań klinicznych rzuca światło na kontrowersyjny i zaniedbany aspekt medycyny transfuzji. Badanie prowadzone było przez dwóch głównych badaczy: dr Marisę Tucci z Sainte-Justine i dra Philipa Spinella z Washington University. Odkrycia wskazują, że lekarze opiekujący się dziećmi na oddziałach intensywnej opieki pediatrycznej nie powinni obawiać się stosowania starszych komórek czerwonych u swoich pacjentów. Wyniki tego badania sugerują, że ci, którzy systematycznie żądają świeżych czerwonych krwinek, powinni rozważyć przerwanie tej praktyki, chyba że istnieją okoliczności łagodzące. Odkrycia stanowią również dobre wiadomości dla banków krwi, które prawdopodobnie odczują mniejszą presję, aby odpowiedzieć na prośby o świeże czerwone krwinki.

Transfuzje czerwonych krwinek są powszechnie przetaczane ciężko chorym dzieciom z chorobami zwiększającymi potrzebę transfuzji, takimi jak uraz, chemioterapia raka, poważna operacja ze znacznym krwawieniem śródoperacyjnym oraz stany takie jak choroba sierpowata i talasemia. Przetoczenie najstarszych czerwonych krwinek w przechowywanym zapasie jest standardową praktyką w wielu szpitalach, aby uniknąć marnotrawstwa. Jednak niektóre szpitale preferencyjnie przekazują świeże krwinki czerwone krytycznie chorym dzieciom, mimo że brakuje badań klinicznych potwierdzających korzyści płynące z tej praktyki.

Aby pomóc wypełnić lukę badawczą, badacze przeprowadzili randomizowane badanie, w którym rekrutowano pacjentów przyjętych na oddziały intensywnej opieki pediatrycznej w 50 ośrodkach medycznych. Badanie rozpoczęło się w lutym 2014 r., a zakończyło w listopadzie 2018 r. Zrekrutowano 1461 dzieci w wieku od 3 dni do 16 lat, które zostały przyjęte na oddziały intensywnej opieki pediatrycznej w Stanach Zjednoczonych (29 ośrodków), Kanadzie (10), Francji (8), we Włoszech (2) i Izraelu (1).

W trakcie badania połowa pacjentów otrzymała transfuzję ze świeżymi czerwonymi krwinkami przechowywanymi przez siedem dni lub krócej, a połowa otrzymała transfuzję ze starszymi czerwonymi krwinkami. Mierzono „postęp” nowej lub postępującej dysfunkcji wielu narządów (upośledzenie jednego lub więcej narządów). Naukowcy odkryli, że świeże czerwone krwinki nie zmniejszyły częstości występowania nowych lub postępujących dysfunkcji lub obumarcia wielu narządów w porównaniu ze starszymi czerwonymi krwinkami i że wyniki nie różniły się znacząco między obiema grupami. Około 20,2 procent osób, które otrzymały świeże krwinki czerwone, doświadczyło nowej lub postępującej dysfunkcji narządu, a 18,2 procent osób, które otrzymały starsze krwinki, doświadczyło podobnej dysfunkcji.

Czytaj też:
Jak się przygotować do oddania krwi?

Względnie duża liczba rekrutowanych pacjentów i ich różnorodność geograficzna, a także włączenie szerokiej gamy pacjentów, stanowiły mocne strony badania, dzięki czemu naukowcy mogli uogólnić wyniki na większą populację pediatryczną. Naukowcy zauważyli jednak pewne zastrzeżenia. W badaniu nie zbadano, czy użycie najstarszych dopuszczalnych krwinek czerwonych (ponad 35 dni) wpływa na wyniki, czy też świeże krwinki czerwone wpływają na wyniki u dzieci wymagających transfuzji czerwonych krwinek o dużej objętości. Dzieci w tym badaniu otrzymały transfuzje krwinek czerwonych o małej objętości.

Wyniki tego badania mają zastosowanie do zdecydowanej większości dzieci na oddziałach intensywnej terapii dziecięcej i pokazują, że obecne praktyki transfuzji czerwonych krwinek są bezpieczne.

Czytaj też:
Jakie objawy daje rak krwi?

Źródło: eurekalert.org