Leki na cholesterol mogą zwiększać ryzyko cukrzycy

Leki na cholesterol mogą zwiększać ryzyko cukrzycy

Dodano: 
Badanie poziomu cukru
Badanie poziomu cukru Źródło:Shutterstock / Syda Productions
Leki na cholesterol mogą przyczyniać się do zachorowania na cukrzycę, wykazują także negatywny wpływ w przypadku infekcji skóry lub tkanki miękkiej.

Stwierdzono, że statyny są korzystne w przypadku zakażeń, takich jak zapalenie płuc i bakteriemia Staphylococcus aureus. W przypadku infekcji skóry i tkanek miękkich stosowanie statyn jest jednak związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy, ponieważ właśnie w wyniku cukrzycy może dojść do takich infekcji. W badaniu „British Journal of Clinical Pharmacology” stosowanie statyn przez zaledwie 91 dni było związane z podwyższonym ryzykiem zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz cukrzycy. Zwiększone ryzyko zakażenia zaobserwowano u osób, które zachorowały na cukrzycę i nie zachorowały na nią.

Czytaj też:
Jak leczyć hipercholesterolemię rodzinną, gdy nie pomagają statyny

Leczą cholesterol – powodują cukrzycę?

„Uważamy, że wyniki wzmacniają potrzebę uświadomienia lekarzom, że stosowanie statyn może być związane z cukrzycą, a także możliwym zwiększonym ryzykiem infekcji skóry” –powiedział główny autor Humphrey Ko z Curtin University w Australii.

Badanie miało określić wpływ statyn na ryzyko infekcji skóry w świetle sprzecznej literatury: statyny mogą zmniejszać ryzyko infekcji, ale są również związane z cukrzycą, czynnikiem ryzyka infekcji skóry i tkanek miękkich.

Analizę symetrii sekwencji przeprowadzono na podstawie wniosków o receptę z lat 2001-2011 z australijskiego Departamentu ds. Weteranów w celu określenia wzajemnych powiązań między: statynami i infekcjami skóry lub tkanki miękkiej, statynami i cukrzycą oraz cukrzycą i infekcjami skóry lub tkanki miękkiej. Naukowcy próbowali również ustalić, czy statyny zwiększają ryzyko infekcji skóry lub tkanki miękkiej, niezależnie od statusu cukrzycy.

Przeprowadzono testy zgodności chi-kwadrat w celu wykrycia różnic we wskaźnikach korzyści społeczno-ekonomicznych i niekorzystnych wyników pacjentów w obrębie każdej zależności. Recepty na statyny, leki przeciwcukrzycowe i antybiotyki antyafilokokowe były oceniane przy użyciu niemożliwych do zidentyfikowania m.in. numerów klientów i kodów aptecznych. Skorygowany współczynnik sekwencji (ASR) i przedział ufności (CI) obliczono w odstępach 91, 182.

Czytaj też:
Nowe doniesienia na temat cholesterolu LDL. Jak niski powinien być jego poziom?

Wyniki i wnioski zaskakują

Statyny były związane ze znaczącym ryzykiem infekcji skóry lub tkanki miękkiej i znaczącym ryzykiem cukrzycy, a pacjenci z cukrzycą mieli zwiększone ryzyko infekcji skóry lub tkanki miękkiej. Wśród osób stosujących statyny – z cukrzycą i bez cukrzycy – znacznie zwiększyło się ryzyko wystąpienia infekcji skóry lub tkanki miękkiej, podczas gdy wpływ statusu społeczno-ekonomicznego nie był znaczący dla każdej z trzech zależności.

Statyny są związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia infekcje skóry lub tkanki miękkiej poprzez mechanizmy bezpośrednie i pośrednie, prawdopodobnie niezależne od cukrzycy lub statusu społeczno-ekonomicznego. Zdaniem autorów badania lekarze powinni zdawać sobie sprawę ze związku między statynami a infekcjami skóry lub tkanki miękkiej i, w stosownych przypadkach, monitorować poziomy glukozy we krwi osób zażywających statyny.

Źródło: eurekalert.org, onlinelibrary.wiley.com