Jesteś tym typem osoby? W twoim związku może dojść do zdrady

Jesteś tym typem osoby? W twoim związku może dojść do zdrady

Dodano: 
Pokłócona para (zdjęcie ilustracyjne)
Pokłócona para (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Fotolia / Andrey Popov
Zdrada w związku? Błąd, który może przekreślić wszystko. Jak do niej dochodzi? Nowe badania pokazują, jak dużą rolę w niewierności partnera gra jego osobowość.

Zdrada jest problemem wielu związków. W badaniach nad niewiernością zbadano wiele aspektów tego doświadczenia, w tym częstotliwość jego występowania, cechy relacji, które mogą prowadzić do zdradzania, oraz cechy tych, którzy są bardziej skłonni do zdrady.

Ale do tego momentu badania w dużej mierze ignorowały osobę niezaangażowaną w dopuszczenie się zdrady, ale oszukaną. Chociaż niewierność partnera z pewnością nie jest ich winą, zrozumienie wielu potencjalnych czynników związanych ze zdradą jest ważne, ponieważ badania mówią jasno: nieuczciwość szkodzi relacjom. Im więcej dowiadujemy się o czynnikach jej występowania, tym większe są nasze szanse na zminimalizowanie rozpowszechnienia i wpływu niewierności.

Czytaj też:
Choroby serca a zaburzenia erekcji – jaki jest związek?

Kto zdradza... i dlaczego?

W niedawno opublikowanym badaniu z 2020 r. Meghna Mahambrey z Ohio State University stara się odpowiedzieć na pytanie: „kto jest zdradzany w związkach?” W szczególności była ciekawa, które aspekty osobowości danej osoby mogą uczynić ją bardziej podatną na niewierność partnera lub małżonka.

Uczestnicy badania pochodzili z dużej reprezentatywnej próby na szczeblu krajowym. Analizy objęły 1577 uczestników, z których 898 pozostawało w związku małżeńskim, w średnim/późnym wieku dorosłym, z którymi przeprowadzono wywiad telefoniczny i ankietę. W całej próbie 19% zgłosiło zdradę w pewnym momencie trwania związku.

Autorka badania zebrała informacje o osobowości, pytając uczestników, jak dobrze ich cechy osobowości zostały opisane zgodnie z tzw. Wielką Piątką:

  • Otwartość (np. żądny przygód, ciekawy, inteligentny)
  • Sumienność (np. odpowiedzialny, pracowity, zorganizowany)
  • Ekstrawersja (np. przyjacielski, towarzyski, rozmowny)
  • Ugodowość (np. opiekuńczy, łagodny, współczujący)
  • Neurotyzm (np. zmienny nastrojowo, nerwowy, pełen niepokoju).

Aby ocenić zdradę, wymienili także szereg doświadczeń życiowych i poprosili uczestników, aby sprawdzili, które miały u nich zastosowanie, w tym „małżonek/partner dopuścił się niewierności (małżeńskiej)”.

Oczywiście wiele rzeczy przyczynia się do oszukiwania w związku poza osobowością. W swoich modelach badaczka uwzględniła takie czynniki, jak wiek, wykształcenie, płeć, rasa/pochodzenie etniczne i religijność. Stwierdziła, że ​​w całej próbie ci, którzy byli mniej sumienni (tj. mniej ostrożni, mniej pracowici i mniej zorganizowani) byli bardziej narażeni na zdradę przez partnera.

Kiedy przeprowadziła podobne analizy na podgrupie osób pozostających w związku małżeńskim, znalazła ten sam wzór sumienności, ale także odkryła, że ​​ludzie, którzy byli bardziej ugodowi (tj. bardziej ciepli i pomocni), mogli z większym prawdopodobieństwem zostać zdradzeni.

Czytaj też:
Jak choroby serca mogą wpłynąć na życie seksualne?

Co oznaczają te wyniki?

Po pierwsze, czego nie oznaczają: to nie jest usprawiedliwienie zdradzającego ani obwinianie ofiary. Znalezienie korelacji między niektórymi cechami osobowości a niewiernością partnera nie świadczy o tym, że jesteś winien zdrady. Partner zdradzający to ten, który naruszył zaufanie w związku i zdrada jest tylko jego winą.

Chociaż bycie ugodowym jest ogólnie pożądaną cechą, w kontekście oszukiwania możliwe jest, że posiadanie bardziej ugodowego partnera ośmieliło zdrajcę i poczuł, że jego wykroczenia łatwiej byłoby wybaczyć. Niski poziom sumienności może również powodować problemy. Jak wyjaśnia badaczka, „posiadanie niegodnego zaufania, niedojrzałego lub leniwego partnera może zwiększać poziom stresu i potęgować konflikty podczas radzenia sobie z codziennymi obowiązkami, takimi jak płacenie rachunków, wykonywanie prac domowych, praca zawodowa, osobiste zobowiązania i tak dalej”. Nic z tego nie usprawiedliwia oszukiwania, ale inne badania nie pokazują, że gdy uczestnicy opisali swojego partnera jako ugodowego i mało sumiennego, zgłaszali niższą satysfakcję z małżeństwa (Shackelford i in., 2008).

Wiemy również, że osoby ugodowe i mało sumienne częściej oszukują (Schmitt, 2004). Logiczne jest, że te same cechy również odgrywają rolę w przypadku partnera niezdradzającego. Ludzie, którzy zostali oszukani w związku, dzielą cechy również z ludźmi, którzy najmniej chętnie oszukują w związku. Badanie to wykazało, że ludzie, którzy byli bardzo sumienni i empatyczni, ale nieotwarci, zwykle nie dopuszczali się zdrad (Apostolou i Panayiotou, 2019). Podsumowując, badania te pokazują znaczenie sumienności i ugodowości w dynamice relacji.

Należy zauważyć, że wyniki niniejszego badania dotyczą tylko uczestników, którzy wiedzieli, że ich partner zdradza. Ogólny wskaźnik zdrad w wysokości 19% jest prawdopodobnie niedoszacowany. Należy również zauważyć, że niewierność nie została dostatecznie określona, ​​więc badacze oparli się na własnej definicji uczestników, która może obejmować szereg zachowań od niewierności emocjonalnej po stosunek seksualny.

Ponadto, sumienność z pewnością nie może zagwarantować, że twój partner nie będzie cię oszukiwać, ale większe poczucie odpowiedzialności, samodyscypliny i pomocy może przynieść korzyści twojemu związkowi.

Czytaj też:
„Diagnoza obciążona ogromną stygmatyzacją”. Seksuolog Michał Sawicki mówi o problemach osób z HIV

Źródło: psychologytoday.com
 0

Czytaj także