Niepewność zatrudnienia może mieć wpływ na twoją osobowość

Niepewność zatrudnienia może mieć wpływ na twoją osobowość

Dodano: 1
Kobieta pracuje zdalnie (zdj. ilustracyjne)
Kobieta pracuje zdalnie (zdj. ilustracyjne) / Źródło: Pexels / Burst
Nieustanna niepewność zatrudnienia może zmienić sposób, w jaki ludzie zachowują się zarówno w pracy, jak i w domu. Stres i niepokój związane z tą sytuacją mogą nawet zacząć wpływać na takie rzeczy jak osobowość.

Biorąc pod uwagę obecny wysoki poziom bezrobocia związany z COVID-19, wszystkie potencjalne negatywne skutki należy zrozumieć i rozwiązać.

Chia-Huei Wu jest profesorem psychologii organizacyjnej w Leeds University Business School przynależącej do University of Leeds w Wielkiej Brytanii. Jego zainteresowania badawcze obejmują proaktywność w pracy, rozwój pracy i osobowości oraz subiektywne samopoczucie. Opowiedział o korelacji niepewności co do zatrudnienia, a stanem osobowości.

Czytaj też:
Sondaż. Ilu Polaków straciło pracę z powodu koronawirusa?

Niepewność zatrudnienia a życie codzienne

Doświadczenia zawodowe i środowisko mogą kształtować rozwój osobowości, a różne składniki stopniowo kształtują to, kim jednostka jest u szczytu swojej kariery zawodowej. Wu w swoich badaniach uwzględnił rolę zadowolenia z pracy i/lub charakterystyki pracy, autonomii w kształtowaniu własnej samooceny i osobowości. Następnie przeniósł swoje zainteresowania na chroniczną niepewność pracy (tj. postrzeganą niepewność pracy przez długi czas), ponieważ strach przed utratą pracy może zasadniczo wpłynąć na zaangażowanie w pracę i życie społeczne.

Jeśli takie zmartwienie będzie się utrzymywało, może to spowodować długoterminowe konsekwencje dla tego, jak ktoś myśli o sobie i środowisku, a także, jak wchodzi w interakcje z innymi lub naszą osobowością w tych aspektach. Spekulacje Wu są częściowo oparte na obserwacjach w środowisku akademickim. Młodzi studenci zwykle martwią się o znalezienie stałej pracy lub o utrzymanie się w niej i zapewnienie sobie bezpieczeństwa finansowego. Taki niepokój, trwający zwykle wiele lat, może zaszkodzić pracy i życiu społecznemu, przynosząc długofalowe konsekwencje.

Poza środowiskiem akademickim wzrost niepewnego zatrudnienia we wszystkich branżach na całym świecie uwydatnił nasilenie niepewności zatrudnienia, co oznacza, że ​​więcej osób może być narażonych na niepewność zatrudnienia w perspektywie długoterminowej. Wiemy doskonale, że niepewność zatrudnienia może negatywnie wpłynąć na wydajność, zdrowie i dobre samopoczucie. Ale to, czy niepewność zatrudnienia, jeśli będzie trwała, miałaby długoterminowe konsekwencje dla osób, jest pytaniem, na które Wu i inni naukowcy starali się odpowiedzieć w ich nowym badaniu.

Wielka Piątka

Badacze analizowali dane z badania gospodarstw domowych, dochodów i dynamiki pracy HILDA. Jest to krajowe badanie gospodarstw domowych w Australii przeprowadzane co roku od 2001 r., przechwytujące reprezentatywne próbki od ludności i obejmujące pracowników z szerokiego przekroju zawodów i wszystkich form zatrudnienia. Wykorzystane dane dotyczyły samooceny bezpieczeństwa i osobowości pracowników w okresie dziewięciu lat między 2005 a 2013 rokiem. W ramach pomiaru niepewności pracy zapytano, jak uczestnicy postrzegają bezpieczną przyszłość w swojej pracy. Miara osobowości została oparta na ugruntowanej ramie znanej jako Wielka Piątka, która dzieli ludzką osobowość na pięć ogólnych cech: stabilność emocjonalna (w przeciwieństwie do neurotyzmu), ugodowość, sumienność, ekstrawersja i otwartość.

Na podstawie danych 1046 pracowników z Australii, których śledzono przez 9 lat, naukowcy stwierdzili, że kiedy pracownicy dostrzegali niepewność zatrudnienia przez kilka kolejnych lat, miało to negatywny wpływ na rozwój ich osobowości. W szczególności chroniczna niepewność pracy pogarsza rozwój osobowości, ponieważ u tych, którzy doświadczyli większej niepewności pracy w ciągu dziewięciu lat, zwiększył się poziom neurotyczności oraz zmniejszyła się ugodowość i sumienność. Te trzy cechy osobowości odzwierciedlają stabilność emocjonalną, społeczną i motywacyjną. Krótko mówiąc, chroniczna niepewność zatrudnienia sprawia, że ​​pracownicy:

  • łatwo stają się niespokojni, drażliwi i przygnębieni
  • koncentrują się na własnych negatywnych uczuciach, co uniemożliwia zwracanie uwagi na innych i budowanie harmonijnych relacji społecznych
  • stają się mniej zmotywowani do skutecznego ustalania i osiągania celów.

Co ważne, powyższe trzy cechy osobowości reprezentują zdrowy rozwój osobowości, ponieważ wraz z wiekiem i dojrzewaniem stajemy się z czasem bardziej stabilni emocjonalnie i bardziej sumienni. Badania pokazują zatem, że gdy pojawia się chroniczna niepewność zatrudnienia, zaburza to normatywny proces rozwoju osobowości, potencjalnie wpływając na sukces i zdrowie jednostki oraz generując długoterminowe koszty dla osób, miejsc pracy i społeczeństwa. Wyniki ogólnie wykazały zerowy efekt chronicznej niepewności zatrudnienia w odniesieniu do ekstrawersji i otwartości.

Czytaj też:
Po pandemii firmy nie będą ryzykować. Wierzą, że nadchodzą lepsze czasy

Co cię zaskoczyło naukowców w ich ustaleniach?

Chociaż chroniczna niepewność pracy może być związana z negatywnymi zmianami osobowości, naukowcy są ciekawi, czy większa kontrola pracy lub odwrotnie: autonomia mogłyby pomóc w złagodzeniu negatywnych skutków. Nie znaleźli takiego efektu. Ciągła kontrola pracy nie może pomóc, ponieważ jest to źródło zasobów dla pracowników w określaniu ich zadań i czynności zawodowych, które nie mogą pomóc im w radzeniu sobie z problemami związanymi z trwałością stosunków pracy. To zerowe ustalenie sugeruje, że lepszy plan pracy, taki jak oferowanie większej autonomii pracy, nie może zapobiec negatywnemu wpływowi chronicznej niepewności zatrudnienia.

COVID-19 spowodował globalną utratę miejsc pracy, zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji Pracy. Ponieważ rynek pracy cierpi z powodu silnego pogorszenia koniunktury i nie wiadomo, kiedy zostanie w pełni przywrócony do normy, zagrożenie chroniczną niepewnością zatrudnienia może stać się poważne. Takie wyzwanie zmusiło osoby, organizacje i rządy do jeszcze intensywniejszej pracy w celu zwalczania niepewności zatrudnienia.

Co możemy zrobić na poziomie indywidualnym, aby zmniejszyć poważny wpływ chronicznej niepewności zatrudnienia? Oprócz dążenia do utrzymania obecnych miejsc pracy poprzez wkładanie większego wysiłku i wykazywanie lepszych wyników, możemy proaktywnie zarządzać naszą sytuacją zawodową i karierą. Możemy na przykład aktywnie budować sieć zawodowych kontaktów, uczyć się nowych umiejętności oraz gromadzić informacje o różnych rynkach pracy i ścieżkach kariery. Zwiększenie mobilności zawodowej lub zwiększenie możliwości znalezienia innej pracy jest sposobem na ochronę przed niepewnym położeniem. Tymczasem świadomość tego, jak chroniczna niepewność zatrudnienia może wpłynąć na nas w dłuższej perspektywie, może być równie ważna, ponieważ taka świadomość może pomóc nam pamiętać o jej negatywnych konsekwencjach i znaleźć sposoby na złagodzenie jej wpływu.

Jak przezwyciężyć strach?

Okazuje się, że możemy pomóc sobie i innym przezwyciężyć negatywny wpływ niepewności zatrudnienia. Chroniczna niepewność pracy może podważać stabilność emocjonalną, społeczną i motywacyjną. Możemy pomóc innym cierpiącym z powodu niepewności zatrudnienia, pomagając im chronić stabilność w tych aspektach. Będą potrzebować wsparcia emocjonalnego, kiedy przyjdzie moment zmartwienia. Musieliby wtedy wiedzieć, czy nadal są chronieni. Musieliby również wiedzieć, że nadal są w stanie osiągać coś i nie mogą zapomnieć o docenieniu tego, co osiągnęli, pomimo obaw o bezpieczeństwo zatrudnienia. Przypominanie naszym przyjaciołom, którzy niestety cierpią z powodu niepewności zatrudnienia, o naszym wsparciu może być dla nich małym, ale ważnym źródłem otuchy. Nasze wsparcie w tych trzech aspektach może w dłuższej perspektywie złagodzić negatywny wpływ niepewności zatrudnienia na zmianę osobowości.

Czytaj też:
Wynagrodzenia dla pracowników wciąż na pierwszym miejscu wśród priorytetów pracodawców. Nawet mimo pandemii

Źródło: psychologytoday.com
 1

Czytaj także