Jedna na cztery kobiety z ADHD próbowała popełnić samobójstwo

Jedna na cztery kobiety z ADHD próbowała popełnić samobójstwo

Dodano: 
Naga kobieta
Naga kobieta Źródło:Pixabay / StockSnap
W kanadyjskim badaniu wykazano, że częstość prób samobójczych w ciągu całego życia była znacznie wyższa u kobiet z ADHD (24%) w porównaniu z kobietami, które zespołu nie miały (3%). Mężczyźni z ADHD częściej podejmowali próby samobójcze w porównaniu z mężczyznami bez ADHD (9% vs 2%).

Ponieważ ADHD występuje częściej wśród mężczyzn niż wśród kobiet, niewiele badań lub uwagi klinicznej poświęcono kobietom z tym zaburzeniem. W tym badaniu kobiety z ADHD miały ponad dwukrotnie większe szanse na próby samobójcze w porównaniu z mężczyznami z ADHD. Kobiety z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi osiem razy częściej podejmują próby samobójcze, podczas gdy mężczyźni z ADHD są cztery i pół razy bardziej narażeni na próby samobójcze; Przemoc rodzicielska i uzależnienie od substancji zwiększają częstość prób samobójczych. W badaniu wzięto pod uwagę 21 744 Kanadyjczyków, z których 529 zgłosiło, że zdiagnozowano u nich ADHD. Dane pochodzą z kanadyjskiego badania zdrowia psychicznego.

ADHD wśród kobiet i ryzyko samobójstwa

Dorośli z ADHD, którzy byli narażeni na przewlekłą przemoc domową rodziców, mieli trzykrotnie większe szanse na próby samobójcze w porównaniu z ich rówieśnikami z ADHD, którzy nie doświadczyli tych przeciwności w dzieciństwie. Przemoc domowa rodzicielska była definiowana jako „chroniczna”, jeśli wystąpiła ponad 10 razy, zanim respondent osiągnął wiek 16 lat.

Niepokojąco wysoka częstość prób samobójczych wśród osób z ADHD podkreśla znaczenie badań przesiewowych pacjentów z ADHD pod kątem chorób psychicznych i myśli samobójczych. Świadomość, że kobiety z ADHD, które doświadczyły trudności w dzieciństwie, oraz osoby dorosłe z historią uzależnienia od substancji i / lub depresji są szczególnie podatne na próby samobójcze.

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert