Chcesz mieć dobre relacje z dziećmi po rozwodzie? Nie zapominaj robić tych rzeczy

Chcesz mieć dobre relacje z dziećmi po rozwodzie? Nie zapominaj robić tych rzeczy

Dodano: 
Zabawa z dzieckiem
Zabawa z dzieckiem Źródło:Pexels / Andrea Piacquadio
Ilekroć rodzice szukają porady na temat pomocy dzieciom w dostosowaniu się do skutków rozwodu, są oni najczęściej pouczani o tym, czego nie robić. Dlatego dziś prezentujemy przydatne pomysły na temat tego, jak zachowywać się z korzyścią dla dzieci.

Chociaż nie ma „magicznej formuły” zapewniającej pozytywne relacje z dziećmi, a każde dziecko i każda rodzina są wyjątkowe, istnieją pewne ogólne zasady udanego wspólnego rodzicielstwa, które dotyczą większości rozwodów w rodzinie. Jakie zachowania wskazują specjaliści?

Metody na dobry kontakt z dziećmi po rozwodzie

1. Bądź dla swoich dzieci, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Ilość czasu ma znaczenie; stosunki jakościowe nie są możliwe bez wystarczającego rutynowego czasu. Dzieci potrzebują rodziców, aby byli emocjonalnie obecni, zaangażowani i zainteresowani wszystkimi aspektami życia.

2. Porozmawiaj ze swoimi dziećmi o rozwodzie. Przede wszystkim dzieci muszą wiedzieć, że żadne z rodziców nie porzuci ich fizycznie ani emocjonalnie. Uspokój ich, tworząc przede wszystkim bezpieczne środowisko do dyskusji oraz bezpieczny sposób wyrażania uczuć. Zrozum, że rozwód jest procesem długotrwałym dla dzieci, a nie jednorazowym wydarzeniem, i przygotuj się na kilka takich rozmów.

3. Niech dzieci będą dziećmi. Nie angażuj dzieci w problemy dorosłych; raczej utrzymuj ciągłość w ich istniejących rutynach i relacjach oraz chroń ich przed zmaganiami, za które właściwie odpowiadają ich rodzice.

4. Wspieraj rolę i relacje drugiego rodzica z dziećmi. Chodzi o to, aby zmaksymalizować i zoptymalizować czas, który dzieci mogą spędzić z każdym z rodziców. Przestrzegaj harmonogramu wspólnego rodzicielstwa, zachowując elastyczność w dostosowywaniu się i współpracy jako rodziców. Ważne jest oddzielenie poprzednich konfliktów od bieżących obowiązków w zakresie wspólnego rodzicielstwa.

5. Mów i postępuj z szacunkiem wobec drugiego rodzica, zwłaszcza w obecności swoich dzieci. Przekazywanie postawy szacunku wobec współmałżonka jest niezbędne dla dobrego samopoczucia dzieci. Jest niewiele rzeczy bardziej szkodliwych dla dziecka niż bycie świadkiem konfliktu między rodzicami, ponieważ dzieci postrzegają siebie jako połowę swojej matki i połowę ojca.

6. W miarę możliwości utrzymuj otwarte kanały komunikacji z drugim rodzicem. Otwarta i regularna komunikacja jest kluczem do wspólnego rodzicielstwa. Jeśli nie jest to możliwe, rozmowy telefoniczne, e-maile i okresowe „spotkania rodzicielskie” stanowią dobrą alternatywę.

7. Utrzymaj społeczne kontakty swojego dziecka. Niezbędne dla dzieci jest bezpieczeństwo utrzymywania istniejących relacji i rutyny z członkami dalszej rodziny, przyjaciółmi, szkołą i innymi. Zwiększa to poczucie stabilności, ciągłości i przewidywalności w ich życiu.

8. Dbaj o własne zdrowie i dobre samopoczucie. Dbanie o siebie jest niezbędne nie tylko dla własnego zdrowia, ale dla dobrego samopoczucia dzieci. Wasze dzieci są od was zależne i jesteście im winni priorytetowe traktowanie własnego zdrowia fizycznego, emocjonalnego i psychicznego.

Czytaj też:
Jak przygotować się do rozwodu? Strona emocjonalna odgrywa ważną rolę