Polacy nie uprawiają sportu

Polacy nie uprawiają sportu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Raport SIRC: Polacy mało interesują się sportem (fot. sxc)
Zaledwie 6 proc. Polaków deklaruje, że uprawia sport regularnie, a tylko 2-4 proc. potwierdza członkostwo w klubach sportowych i klubach fitness – wynika z raportu przeprowadzonego przez Social Issues Research Centre (SIRC) na zlecenie Procter & Gamble.

To najniższy wynik spośród wszystkich europejskich państw. Pod tym względem przodują Dania i Holandia. Blisko połowa Polaków (49 proc.) twierdzi, że sportu nie uprawia w  ogóle, a 17 proc. nie wykonuje żadnych czynności wymagających ruchu fizycznego. 26 proc. deklaruje zaangażowanie w pozasportową aktywność fizyczną, taką jak jazda na rowerze, prace w ogrodzie, taniec, spacer.

Zainteresowanie aktywnością spada z wiekiem. W grupie osób poniżej 30. roku życia uprawianie sportu deklaruje 40,3 proc. respondentów. Odsetek aktywnych ruchowo osób spada o połowę w grupie powyżej 50. roku życia (20 proc.).

Raport SIRC wskazuje, że minimalnie częściej sport uprawiają w Polsce mężczyźni (32,1 proc.) niż kobiety (29,9 proc.). Znaczenie płci w kontekście uprawiania sportu jest szczególnie widoczne w przypadku nastolatków. Chłopcy w wieku 11-15 lat zdecydowanie częściej uprawiają sport niż dziewczynki. U chłopców zainteresowanie aktywnością ruchową utrzymuje się na wysokim i stałym poziomie (71-78 proc. w zależności od grupy wiekowej), natomiast u dziewczynek wraz z  wiekiem maleje: w grupie 11-latek uprawiające sport stanowią 64 proc., w  grupie 13-latek – 60 proc., zaś w grupie 15-latek aktywnych ruchowo jest zaledwie 49 proc.

Przewaga płci męskiej jest jeszcze bardziej widoczna w sporcie zawodowym: wśród zawodników będących pod opieką klubów i związków sportowych zdecydowanie przeważają mężczyźni, którzy stanowią 83 proc. wszystkich sportowych profesjonalistów.

Raport zwraca uwagę, że wśród młodzieży rozwija się kultura siedzącego trybu życia. W grupie nastolatków 15-19 lat więcej niż połowa w ogóle nie uprawia sportu i poświęca blisko 15 godzin tygodniowo na  inne czynności niewymagające żadnego ruchu. Wśród 13-latków prawie 3/4 poświęca na oglądanie telewizji średnio dwie godziny dziennie. Brak aktywności fizycznej i powszechne spędzanie czasu wolnego przed telewizorem skutkuje w Polsce coraz częstszym problemem otyłości u  dzieci. Jak pokazują wyniki raportu, z nadwagą częściej borykają się chłopcy niż dziewczynki. O otyłości można już mówić w przypadku 6-10 proc. nastolatek (11-15 lat) oraz u 12 proc. nastolatków.

Jak wynika z raportu SIRC, zaledwie 2-4 proc. dorosłych należy do  klubu sportowego. Pod tym względem Polska pozostaje daleko w tyle za  innymi krajami Europy, gdzie np. w Holandii takie zaangażowanie w  aktywne uprawianie sportu w formie zorganizowanej deklaruje 27 proc. osób dorosłych, zaś w Danii - 22 proc. Jeszcze większe różnice widoczne są w przedziale wiekowym 15-30: mniej niż 15 proc. Polaków w tym wieku deklaruje przynależność do klubu w  porównaniu do np. 59 proc. Holendrów. Wśród członków organizacji sportowych zdecydowaną większość stanowią mężczyźni (83,5 proc.). Polacy najchętniej grają w piłkę nożną (48,5 proc.) oraz siatkówkę (5,4 proc.). Inne popularne sporty to: karate (3,9 proc.), lekkoatletyka (3,4 proc.) oraz koszykówka (2,7 proc.).

Prym wśród aktywnych członków klubów wiedzie młodzież poniżej 18. roku życia, która stanowi 3/5 ogółu osób przynależących do organizacji sportowych. Najczęstszą motywacją dla Polaków do zapisania się do klubu sportowego jest chęć poprawy zdrowia (62 proc.), kondycji fizycznej (40 proc.) i kształtowania sylwetki (32 proc.). Najrzadziej wymienianym powodem jest poznanie nowych ludzi (2 proc.) lub spędzenie czasu z  przyjaciółmi (8 proc.). Najpoważniejszą barierą przynależności do organizacji sportowej jest brak czasu (46 proc.). Nie bez znaczenia jest także brak szerokiego dostępu do bazy sportowej. Osiem procent Polaków wskazuje, że w ich okolicy brakuje odpowiedniej infrastruktury, a 52 proc. jest zdania, że  lokalne władze nie zrobiły nic, aby umożliwić im aktywne spędzanie czasu.

 0

Czytaj także