Czy można zmierzyć uszkodzenie mózgu spowodowane boksem i MMA?

Czy można zmierzyć uszkodzenie mózgu spowodowane boksem i MMA?

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia / alswart
Czy w przypadku bokserów i entuzjastów MMA istnieje bezpieczny limit narażenia na uraz głowy? Nowe badanie pokazuje różne efekty w mózgu dla młodszych obecnie praktykujących te sporty w porównaniu do starszych, emerytowanych.

Zarówno obecni, jak i byli bokserzy mieli utratę objętości mózgu. U obecnych wystąpiła w obszarach mózgu, które sugerują, że jest to wynikiem urazu (włókna nerwowe są rozrywane, gdy mózg przesuwa się wewnątrz czaszki). U emerytowanych utrata objętości wystąpiła w obszarach mózgu, które sugerują, że jest to spowodowane postępującym procesem chorobowym obserwowanym w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak przewlekła traumatyczna encefalopatia lub choroba Alzheimera.

Czytaj też:
Stan zapalny może być wczesnym ostrzeżeniem przed demencją?

Czym jest encefalopatia?

Encefalopatia jest rzadką chorobą mózgu występującą u sportowców i innych osób z historią powtarzających się urazów głowy. Objawy obejmują utratę pamięci i problemy z myśleniem, a także zmiany emocjonalne i zachowania takie jak agresja.

W badaniu wzięło udział 50 obecnych bokserów o średniej wieku 29 lat i średnio pięciu walkach, 23 emerytowanych bokserów o średniej wieku 45 lat i średnio 38 walkach; oraz 100 walczących w MMA o średnim wieku 29 lat i średnio ośmiu walkach. Porównano ich do 31 osób nieuprawiających tych sportów i o przeciętnym wieku 31 lat, którzy nie doświadczyli urazów głowy, służby wojskowej ani uczestnictwa w szkole średniej lub wyższej w sporcie, w którym często może wystąpić uraz głowy, takim jak piłka nożna.

Co wynikło z badań?

Uczestnicy byli poddani tomografii komputerowej i wykonywali testy pamięci i umiejętności myślenia na początku badania i ponownie co roku przez co najmniej dwa lata. W porównaniu z nie-bokserami, obecni bokserzy mieli wyższą średnią roczną utratę objętości mózgu w obszarach lewego wzgórza, środkowego przedniego modzelowatego ciała i modzelowatego ciała centralnego. Bernick powiedział, że wśród bojowników MMA zaobserwowano podobny wzór, ale w nieco mniejszym stopniu, w lewym wzgórzu i centralnym ciele modzelowatym.

W lewym obszarze wzgórza mózgu średnia objętość na początku badania wynosiła 3773 mm3. Obecni bokserzy tracili średnio 145 mm3 objętości rocznie, w porównaniu ze stratą 100 mm3 u fighterów MMA i wzrostem o 43 mm3 dla osób nie walczących.

Emerytowani bokserzy nie wykazywali zmian w tych obszarach mózgu. Zamiast tego wykazali utratę objętości mózgu w innych obszarach mózgu dotkniętych chorobami takimi jak choroba Alzheimera i encefalopatia.

Dla prawego hipokampa średnia objętość na początku badania wynosiła 2350 mm3. Emerytowani bokserzy tracili średnio 43 mm3 rocznie, w porównaniu do wzrostu o 10 mm3 dla osób niewalczących.

Naukowcy nie stwierdzili żadnych znaczących różnic w wynikach testów myślenia i pamięci między grupami obecnych i emerytowanych bojowników i osób niebędących bojownikami. Jednak, kiedy podzielili obecnych fighterów na tych, którzy mieli utratę objętości mózgu i tych bez, stwierdzili, że ci z utratą objętości mózgu mieli gorsze wyniki w dwóch testach myślenia.

Czytaj też:
Czy leki na Alzheimera uchronią przed innymi aspektami starzenia?

Źródło: eurekalert.org