Jakie choroby wykluczają z ubiegania się o prawo jazdy?

Jakie choroby wykluczają z ubiegania się o prawo jazdy?

Dodano: 
Kierowca, zdjęcie ilustracyjne
Kierowca, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia / fot. theartofphoto
Czy stan zdrowia może spowodować, że nie będziemy mogli zdać egzaminu na prawo jazdy lub zostanie nam ono odebrane? Tak, to możliwe, ale jedynie w niektórych przypadkach. Istnieją też wyjątki od obowiązujących przepisów, które przewidują, że nawet osoba, którą schorzenie wyklucza z grona kierowców, może próbować zdobyć lub odzyskać utracone prawo jazdy, ale tylko wówczas, gdy otrzyma lekarskie zaświadczenie o zdolności do prowadzenia pojazdów.

Ograniczenie możliwości prowadzenia samochodu z powodu np. cukrzycy może wydawać się dyskryminacją, jednak w niektórych przypadkach jest konieczne ze względu na zagrożenie, jakie osoba chora może powodować podczas kierowania samochodem. Nagłe pogorszenie samopoczucia to jeden z czynników powodujących wypadki, w których giną zarówno dotknięci chorobą kierowcy, jak i inni użytkownicy drogi oraz piesi.

Stan zdrowia a prawo jazdy

Posiadanie prawa jazdy nie tylko ułatwia życie, ale także jest niezbędne w celu wykonywania niektórych zawodów. Niestety, nie każdy może rozpocząć naukę w ośrodku szkolenia kierowców i zdobyć umiejętności, dzięki którym zda egzaminy oraz otrzyma niezbędne do prowadzenia pojazdów dokumenty. Jedną z przeszkód może być ogólny stan zdrowia oraz występowanie schorzeń, które wykluczają osobę chorą z grona kierowców. Ważne: osobom chorym może zostać też odebrane prawo każdy. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku zawodowych kierowców, którzy z racji wykonywanej pracy przechodzą częste badania lekarskie i są pod „specjalnym nadzorem”. Zwykły kierowca, oprócz obowiązkowych badań przed kursem na prawo jazdy (w celu otrzymania zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia pojazdów), nie musi okresowo się badać, o ile nie zachodzą ku temu określone przesłanki.

Lista schorzeń, które całkowicie uniemożliwiają prowadzenie pojazdów, nie jest długa. Są też wyjątki, które pozwalają na prowadzenie pojazdu osobie chorej, jeżeli przejdzie ona pozytywnie testy zdrowotne i otrzyma odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Dzieje się tak w przypadku osób chorych np. na cukrzycę, która jest prawidłowo kontrolowana oraz w przypadku osób ze stwierdzoną padaczką, u których przez dłuższy czas nie wystąpiły napady padaczkowe.

Przeciwwskazania zdrowotne do prowadzenia pojazdów

Stan zdrowia może spowodować, że nie będziemy w stanie zapanować nad samochodem, zagrażając sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego. Z tego względu nie powinno się zatajać swojego stanu zdrowia w celu zdobycia prawa jazdy i ignorować ryzyka, które związane jest z możliwością spowodowania wypadku. Każdy przyszły kierowca musi podpisać oświadczenie, że w momencie, gdy wystąpią u niego objawy hipoglikemii, drgawki lub napady padaczkowe wykona ponowne badania w celu oceny stanu zdrowia i utrzymania uprawnień do kierowania pojazdami, jednak w praktyce często objawy choroby są ignorowane przez kierowców.

Z ubiegania się o prawo jazdy wykluczają m.in.:

 • poważne schorzenia narządu wzroku,
 • poważne schorzenia narządu słuchu (w przypadku zawodowych kierowców),
 • niektóre schorzenia nerek (ostra niewydolność nerek),
 • niektóre schorzenia narządu równowagi, które objawiają się np. napadowymi zawrotami głowy,
 • niektóre schorzenia narządu ruchu (nie wykluczają one możliwości prowadzenia odpowiednio dostosowanych do stanu zdrowia pojazdów),
 • niektóre schorzenia serca i układu naczyniowego (np. wszczepiony rozrusznik serca, arytmia, choroba niedokrwienna serca),
 • • cukrzyca,
 • niektóre schorzenia neurologiczne (np. padaczka, zburzenia świadomości, tętniak mózgu),
 • choroba alkoholowa,
 • choroby psychiczne,
 • uzależnienie od leków lub narkotyków.

Przeciwskazaniami zdrowotnymi, które uniemożliwiają prowadzenie pojazdów, są także schorzenia przewlekłe, które wymagają stałego przyjmowania leków o działaniu upośledzającym zdolności psychomotoryczne, wpływają na pojawienie się zaburzeń koncentracji, dezorientacji lub innych skutków ubocznych, które są zagrożeniem dla kierującego i innych uczestników ruchu. W przypadku wystąpienia powyższych schorzeń możliwe jest niedopuszczenie do kursu na prawo jazdy lub cofnięcie uprawnień kierowania pojazdami.

Warto wiedzieć, że w wielu przypadkach stan zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy jest rozpatrywany w sposób indywidualny. W przypadku dobrze kontrolowanych objawów choroby lub ich stopniowego zaniku osoba chora może zostać dopuszczona do egzaminu na prawo jazdy, ale z zastrzeżeniem, że będzie musiała wykonywać badania kontrolne w celu przedłużenia ważności dokumentu.

Czytaj też:
Spuchnięte kolano – co może być przyczyną?

Źródło: Zdrowie WPROST.pl