Otyłość dziecięca i wysokie ciśnienie krwi ostrzegają przed przyszłymi chorobami serca

Otyłość dziecięca i wysokie ciśnienie krwi ostrzegają przed przyszłymi chorobami serca

Dodano: 
Otyły chłopiec
Otyły chłopiec Źródło: Shutterstock / kwanchai.c
W dużym badaniu z udziałem młodzieży i dzieci, nawet w wieku 3 lat, wykazano związek między otyłością, wysokim ciśnieniem krwi, a późniejszym uszkodzeniem naczyń krwionośnych. Wyniki badań zostały zaprezentowane na platformie naukowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC).

Do tej pory niewiele było informacji na temat związku między czynnikami ryzyka występującymi w dzieciństwie – takimi jak otyłość i wysokie ciśnienie krwi – a chorobami układu krążenia w późniejszym życiu. Jednak ostatnie wyniki jasno pokazują, jak ważny jest styl życia już od najmłodszych lat.

W badaniu wykorzystano dane z reprezentatywnego niemieckiego wywiadu zdrowotnego i badania ankietowego dla dzieci i młodzieży (grupa KiGGS). Dzieci z różnych środowisk były zapisywane z całych Niemiec bez względu na ich stan zdrowia; zostali wybrani przy użyciu wyrafinowanego projektu próbkowania, aby upewnić się, że reprezentują populację niemiecką.

Trzy zespoły badawcze odbyły podróż w ciągu trzech lat i założyły tymczasowe centra egzaminacyjne w 167 lokalizacjach w całym kraju. Badanie podstawowe 4716 uczestników w wieku od 3 do 17 lat obejmowało ciśnienie krwi, wzrost i wagę. Pomiary powtórzono 11 lat później u 14- i 29-latków, którzy również mieli USG swoich tętnic. W badaniu ultradźwiękowym oceniono grubość dwóch wewnętrznych warstw tętnicy szyjnej: grubsza wyściółka jest wczesnym wskaźnikiem zatkanych tętnic.

Otyłość dziecięca i wysokie ciśnienie krwi ostrzegają przed przyszłymi chorobami serca

Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) na początku wiązało się z 33% zwiększonym ryzykiem posiadania grubszej wyściółki tętnicy 11 lat później, podczas gdy otyłość wyjściowa była związana z 38% podwyższonym ryzykiem grubszej wyściółki tętnicy. Grubsza podszewka została zdefiniowana jako górne 25% pomiarów zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Nadciśnienie w obu badaniach wiązało się z 63% podwyższonym ryzykiem grubszej błony śluzowej tętnicy, natomiast otyłość w obu badaniach wiązała się z większym o 53% ryzykiem.

Badanie dostarcza dowodów z dużej ogólnej populacji populacji na związek między czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży – mianowicie nadciśnienia i otyłości – a późniejszymi szkodliwymi zmianami w naczyniach krwionośnych.

Czytaj też:
WIM: Nie bagatelizujmy objawów chorób serca

Opracowała i tłumaczyła:
Źródło: EurekAlert