Promieniowanie stosowane w leczeniu raka u dzieci może mieć trwały wpływ na serce i zdrowie metaboliczne

Promieniowanie stosowane w leczeniu raka u dzieci może mieć trwały wpływ na serce i zdrowie metaboliczne

Dodano: 
Dziewczynka w szpitalu
Dziewczynka w szpitalu Źródło:Fotolia / Photographee.eu
Dorośli, którzy przeżyli raka brzucha i miednicy w dzieciństwie oraz byli leczeni radioterapią, doświadczyli nieprawidłowości w budowie ciała i mieli gorszy stan kardiometaboliczny w porównaniu z populacją ogólną.

„Nieprawidłowości w budowie ciała i zaburzenia kardiometaboliczne budzą niepokój wśród osób, które przeżyły, biorąc pod uwagę, że w populacji ogólnej stany te zwiększają ryzyko rozwoju chorób zagrażających życiu, w tym chorób układu krążenia i cukrzycy typu 2” – powiedziała dr Carmen Wilson, asystent na oddziale Epidemiologii i Zwalczania Raka w Szpitalu Dziecięcym St. Jude. Jak powiedziała, wpływ radioterapii na zdrowie metaboliczne był wcześniej opisywany w przypadku osób, które przeżyły białaczkę dziecięcą, guzy mózgu i przeszczepy krwiotwórczych komórek macierzystych, ale wpływ na osoby, które przeżyły guzy brzucha i miednicy u dzieci, pozostaje niejasny.

Guzy lite w obrębie brzucha i miednicy

Jak przeprowadzono badanie: W tym badaniu Wilson i współpracownicy ocenili 431 dorosłych, którzy przeżyli pediatryczne guzy lite brzucha lub miednicy, którzy byli wcześniej leczeni w szpitalu St. Jude Children's Research Hospital. Mediana wieku uczestników podczas badania wyniosła 29,9 lat. Najczęstszymi diagnozami w dzieciństwie były nerwiak niedojrzały, guz Wilmsa i guz zarodkowy, a średni wiek badanych w chwili rozpoznania wynosił 3,6 lat. Około 37 i 36 procent uczestników otrzymało, odpowiednio, radioterapię jamy brzusznej i miednicy w ramach leczenia.

Aby ocenić wpływ radioterapii, autorzy porównali skład ciała uczestników, zaburzenia metaboliczne i funkcje fizyczne z populacją ogólną, korzystając z danych dopasowanych do wieku, płci i pochodzenia etnicznego z okresu 2013-2014 National Health oraz Badanie dotyczące żywienia (NHANES).

Nieprawidłowy rozwój

Wilson i współpracownicy odkryli, że w porównaniu z danymi z NHANES, osoby, które przeżyły raka, były znacznie bardziej narażone na insulinooporność (33,8% w porównaniu z 40,6%), wysokie trójglicerydy (10,02% w porównaniu z 18,4%) i niskie poziomy lipoproteiny o dużej gęstości, powszechnie określane jako „dobry cholesterol” (28,9% w porównaniu z 33,5%). Nie było znaczących różnic w poziomach lipoprotein o niskiej gęstości („złego cholesterolu”) między osobami, które przeżyły, a populacją ogólną.

Analizy wykazały również, że osoby, które przeżyły guzy lite brzucha i miednicy, miały mniejszą względną beztłuszczową masę ciała niż ogólna populacja, a niższa względna beztłuszczowa masa ciała była związana z dawką wcześniejszego napromieniania jamy brzusznej lub miednicy.

Nie było znaczącej różnicy we względnej masie tłuszczu pomiędzy osobami, które przeżyły raka, a populacją ogólną; jednak osoby, które przeżyły, które miały wysoką względną masę tłuszczu, miały zmniejszoną siłę czworogłową i słabą wydolność fizyczną (mierzoną w teście siadania i sięgania oraz odległości pokonanej podczas sześciominutowego marszu) w porównaniu z ocalałymi, którzy mieli niską względną masę tłuszczu.

Badanie zostało opublikowane na łamach Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, czasopisma American Association for Cancer Research.