Promieniowanie naraża miliony ludzi na utratę zdrowia. To problem krajów rozwiniętych

Promieniowanie naraża miliony ludzi na utratę zdrowia. To problem krajów rozwiniętych

Dodano: 
Laptop, telefon komórkowy, zdjęcie ilustracyjne
Laptop, telefon komórkowy, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash / iMattSmart
Negatywne skutki promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie zostały opisane w przeszło 8 tysiącach badań.

Wszystkie urządzenia elektryczne w twoim domu emitują pola elektromagnetyczne. Jest to forma energii, która może powodować zmiany w otaczającej je przestrzeni. Nie pozostaje także bez wpływu na zdrowie, co potwierdzają liczne badania.

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie

Bioinitiative Working Group, międzynarodowa grupa ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego w 2007 roku opublikowała 650-stronicowy raport, w którym opisano wpływ promieniowania na zdrowie. Przytoczono w nim ponad 2000 badań opisujących toksyczne skutki pól elektromagnetycznych. Odkryto, że przewlekła ekspozycja na promieniowanie nawet o niskim poziomie może powodować różne rodzaje raka, osłabiać odporność, przyczyniać się do choroby Alzheimera i demencji, chorób serca i wielu innych dolegliwości. Liczba opublikowanych badań na ten temat osiągnęła obecnie 8 000.

Promieniowanie to problem w krajach rozwiniętych

Im młodsi jesteśmy w momencie bycia narażonym na działanie takiego promieniowania, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia tych schorzeń. Obecnie prawie wszystkie kraje rozwinięte udokumentowały niekorzystne zjawiska płynące z tego zjawiska. W 2001 roku Szwecja uznała nawet hipersentystywność elektromagnetyczną (EHS) za upośledzenie czynnościowe. Kraj oszacował, że ponad 3% populacji doświadcza poważnych objawów związanych z ekspozycją na pola elektromagnetyczne. W innych krajach rozwiniętych liczba ta waha się między 3-8%. Światowa Organizacja Zdrowia uznaje to za coraz większy problem zdrowotny na świecie.

Tablety w szkołach nie służą zdrowiu

W dzisiejszych czasach wiele szkół jest wyposażonych w komputery, tablety i interaktywne inteligentne ułatwiające naukę. Niestety, te nowe technologie stosowane w szkołach zwiększają ekspozycję uczniów i personelu na pola elektromagnetyczne. W ciągu zaledwie 15 lat u 16 pracowników spośród 137 pracujących w nowoczesnych szkołach zdiagnozowano 18 przypadków raka. Wskaźnik ten był 3 razy wyższy od średniej. Ponadto u byłych uczniów wykryto kilkanaście nowotworów.

Jak zminimalizować ekspozycję na pole elektromagnetyczne?

  • Ogranicz korzystanie z telefonu komórkowego;
  • Nie kładź laptopa na kolanach, pracuj przy biurku;
  • Zrezygnuj z kuchenki mikrofalowej;
  • Nie noś telefonu przy sobie jeśli nie musisz;
  • Trzymaj urządzenia elektroniczne z dala od dzieci;
  • Wynieś elektronikę z sypialni, aby lepiej spać;
  • Wyłączaj Wi-Fi w nocy;
  • Zamień cyfrowego budzika na mechaniczny;
  • Unikaj koców elektrycznych, używaj termoforów;
  • Spędzaj jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.

Czytaj też:
Naukowcy: Ten owoc może chronić przed działaniem promieni UV