Pandemia koronawirusa. Czy w szkołach od września będą wydawane obiady?

Pandemia koronawirusa. Czy w szkołach od września będą wydawane obiady?

Dodano: 
Szkolna stołówka
Szkolna stołówka Źródło:Shutterstock / Africa Studio
Zgodnie z nowymi wytycznymi dotyczącymi powrotu dzieci do szkoły, w stołówkach szkolnych nadal będą wydawane obiady. Gastronomia w szkołach objęta jest jednak restrykcjami. Jak od teraz wyglądać będą szkolne bufety?

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. określają zasady, na jakich uczniowie powrócą do szkół już za kilka dni. Trwająca pandemia koronawirusa wymusiła nałożenie pewnych ograniczeń oraz zasad bezpiecznego spożywania posiłków w szkołach.

Jak będą funkcjonowały stołówki w szkołach?

  • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków) wprowadzone zostaną zasady szczególnej ostrożności dotyczące bezpieczeństwa. Stanowiska pracy w stołówkach szkolnych powinny mieć odstęp min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – szkoły powinny zapewnić środki ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, itp.).
  • Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. GIS rekomenduje zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
  • W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
  • Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarkach z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub wyparzane. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
  • Od dostawców cateringu szkoła będzie wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
  • Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną.
  • Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku będą musiały być myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.

Czytaj też:
Powrót do szkoły. Pomysły na smaczne i zdrowe drugie śniadanie