Nietypowe zaburzenia odżywiania – poważnie zagrażają zdrowiu i życiu

Nietypowe zaburzenia odżywiania – poważnie zagrażają zdrowiu i życiu

Dodano: 
Nogi młodej dziewczyny (zdj. ilustracyjne)
Nogi młodej dziewczyny (zdj. ilustracyjne) Źródło:Fotolia / Punsa
Zaburzenia odżywiania mogą dotyczyć prawie każdego, niezależnie od tego, czy dana osoba ma niedowagę, czy też zmaga się z nadwagą.

Dokładna przyczyna zaburzeń odżywiania pozostaje niejasna. Jednak eksperci uważają, że czynniki społeczno-kulturowe, biologiczne i psychologiczne odgrywają znaczącą rolę w ich rozwoju. Najczęściej mówi się o anoreksjibulimii, jednak istnieje także szereg innych zaburzeń.

Zespół przeżuwania

Jest to stan, w którym częściowo strawione jedzenie bez prowokowania wymiotów wraca do jamy ustnej, a osoba żuje je ponownie przed połknięciem lub wypluciem. Przeżuwanie następuje w ciągu 15-30 minut od połknięcia pokarmu. Jest to reakcja mimowolna. Pierwszy epizod zazwyczaj występuje w odpowiedzi na chorobę, uraz fizyczny lub stres psychiczny. W tych przypadkach ponowne przeżuwanie może przynieść ulgę.

Po ustąpieniu choroby lub obrażeń organizm może nadal zwracać żywność w odpowiedzi na dyskomfort. Kłopoty mogą rozpocząć się już w okresie niemowlęcym i jeżeli występują przez bardzo długi czas mogą prowadzić do potencjalnie śmiertelnego niedożywienia.

Pica

Ludzie z tym zaburzeniem spożywają produkty nieprzeznaczone do spożycia. Przykłady takich produktów to m.in. gleba, kreda, cegły, kamienie, mydło, proszek do prania, włosy, wełna, papier, płótno.

Pica może rozpocząć się w dzieciństwie lub w wieku dorosłym. Zgodnie z pewnym badaniem zaburzenie występuje najczęściej u kobiet w ciąży, dzieci z niedoborem żelaza i cynku, osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pica może powodować poważne i potencjalnie zagrażające życiu powikłania, w tym podrażnienie żołądka, uszkodzenie przewodu pokarmowego, niedożywienie i zatrucia.

Czytaj też:
Niebezpiecznie zdrowa dieta. Może już przekroczyłeś granicę?

Unikanie przyjmowania pokarmów – ARFID

ARFID, czyli avoidant restrictive food intake disorder to zespół, który był nazywany wcześniej selektywnym zaburzeniem odżywiania. Jest podobny do anoreksji, ponieważ wiąże się z ograniczeniem kalorii. Jednak w przeciwieństwie do anoreksji osoba z ARFID nie ma obsesji na punkcie wyglądu ani przyrostu masy ciała, za to traci zainteresowanie jedzeniem.

ARFID może wystąpić w każdym wieku. U wybrednych dzieci może być trudniejsze do wykrycia, mogą jednak świadczyć o nim zaburzenia wzrostu i rozwoju.

Dorosły z ARFID może doświadczyć utraty wagi i niedożywienia. W niektórych przypadkach chorzy nie dostarczają wystarczającej ilości kalorii i składników odżywczych, aby zachować podstawowe funkcje organizmu.

Niektóre objawy ARFID obejmują znaczną utratę masy ciała, zahamowanie wzrostu (u dzieci), poważne niedobory składników odżywczych, uzależnienie od doustnych suplementów diety.

Leczenie zaburzeń odżywiania

Istnieją różne formy leczenia zaburzeń:

  • psychoterapia, w tym terapia poznawczo-behawioralna
  • leki: przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne i stabilizatory nastroju
  • poradnictwo żywieniowe.

Jeśli ktoś podejrzewa, że ukochany ma zaburzenie odżywiania, powinien zachęcić go do rozmowy z lekarzem. Lekarz może skierować daną osobę na psychoterapię lub zalecić leczenie psychiatryczne. Mogą również skierować na opiekę w specjalistycznym ośrodku zajmującym się zaburzeniami odżywiania.

Czytaj też:
Czy twój układ trawienny potrzebuje probiotyków? 6 sygnałów, których nie należy ignorować

Źródło: medicalnewstoday.com